> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ №УТ002423

СЪОБЩЕНИЕ №УТ002423

21.08.2017

СЪОБЩЕНИЕ №УТ002423, относно изработен и представен проект за Подробен устройствен план – ПРЗ на ПИ с идентификатор 40498.601.5822, с.Кукувица, общ.Смолян, с образуване на два УПИ-за жилищно строителство, къща за гости в устройствена зона „Жм“ и височина на застрояването 10 м./3 етажа/, озеленяване-40%, плътност 60%, кинт 1,2.