> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВА ЗА „ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И МАРКИРАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПОСТРАДАЛА ОТ КОРОЯДИ, БОЛЕСТИ И ДРУГИ ВРЕДИТЕЛИ“

ОБЯВА ЗА „ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И МАРКИРАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПОСТРАДАЛА ОТ КОРОЯДИ, БОЛЕСТИ И ДРУГИ ВРЕДИТЕЛИ“ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ – ОБЩЕСТВЕНА СОБСТВЕНОСТ

16.08.2017

ОБЯВА ЗА „ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И МАРКИРАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПОСТРАДАЛА ОТ КОРОЯДИ, БОЛЕСТИ И ДРУГИ ВРЕДИТЕЛИ“ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ – ОБЩЕСТВЕНА СОБСТВЕНОСТ