> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ

14.08.2017

ОБЯВЛЕНИЕ

за провеждане на конкурс за назначаване на държавни служители

ОБЩИНА СМОЛЯН - гр. Смолян, бул. България 12, тел. 0301/ 62662,
на основание чл. 10а, ал. 2 от ЗДС и Заповед №РД-0679/11.08.2017г.


ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжностите:

Началник на отдел „Финансово-счетоводна дейност и бюджет, човешки ресурси и финансов контрол“ и Началник на отдел „Местни данъци и такси“
към дирекция „Финансово-счетоводна дейност и бюджет“

 

ОБЯВЛЕНИЕ