СЪОБЩЕНИЕ

08.08.2017

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СМОЛЯН

Заповеди относно комисии за землища на основание чл.37 в, ал.1 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл.3, ал.3, т.1 от Устойствения правилник на ОД"З". - ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ