> Начало > Обяви и съобщения > Община Смолян набира заявления, заедно с необходимите документи, за заемане на длъжностите „Рехабили

Община Смолян набира заявления, заедно с необходимите документи, за заемане на длъжностите „Рехабилитатор“ и „Психолог“ в срок до 30 юни 2017 г. включително

15.06.2017

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Смолян набира заявления, заедно с необходимите документи, за заемане на длъжностите „Рехабилитатор“ и „Психолог“ в срок до 30 юни 2017 г. включително

по проект „Подкрепа за независим и достоен живот на хора с увреждания от Община Смолян“ Договор № BG05M9OP001-2.002-0179-C001 “, Процедурата: BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“

Конкурс за подбор на персонал за предоставяне на услуги в домашна среда от Звено за услуги в домашна среда за следните длъжностите:

  • Рехабилитатор
  • Психолог

Документи за участие в подбора се подават от публикуването на обявата до 30.06.2017 г. включително, всеки работен ден от 8,30 до 18,00 часа в Приемна №1 – Деловодство на Общинска администрация Смолян, гр. Смолян, бул. „България“ №12 лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.
За повече информация Община Смолян, бул. „България“ № 12, етаж 3, стая 330, Звено за услуги в домашна среда или на телефон 0301/67652, GSM: 0886312878

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на Информационното табло пред сградата на Общинска администрация Смолян и в електронната страница на Община Смолян – www.smolyan.bg .


 ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

PDF ФАЙЛ - ОБЯВЛЕНИЕ

WORD ФАЙЛ - ЗАЯВЛЕНИЕ

WORD ФАЙЛ - ДЕКЛАРАЦИЯ