> Начало > Обществени поръчки > Процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка

Процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка

04.07.2017

Процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет

„Приготвяне и доставка на топъл обяд-кетъринг по предварителна заявка на Община Смолян, във връзка с изпълнение на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Операция Тип 3 BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2019“

 


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ


PDF ФАЙЛ - РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

WORD ФАЙЛ - ПОКАНА И ПРИЛОЖЕНИЯ