> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ОТЧУЖДАВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ОТЧУЖДАВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ

14.02.2012
За предстоящо отчуждаване на поземлен имот - частна собственост за изграждане на улична регулация кв.72  по плана гр.Смолян кв.Устово . На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост .
  1. ОБЯВЛЕНИЕ