> Начало > Обяви и съобщения > ЗАПОВЕД №РД-0431 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ЗАПОВЕД №РД-0431 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

19.05.2017

ЗАПОВЕД № РД-0431 / 18.05.2017г. на Кмета на община Смолян  във връзка с Разрешение за строеж №РС-13/17.03.2015 г.от МРРБ-гр.София за извършването на ремонт на ВЛ 110 кV „Преспа“(подстанция „Северни Родопи – подстанция „Смолян“) в поземлени имоти съгласно Приложение 1