> Начало > Обществени поръчки > Процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка

Процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка

12.05.2017

 

Процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет

„Организиране и провеждане на съвместно-познавателни дейности“ по проект „По-добро бъдеще чрез включващо образование“

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


PDF Файл - АОП - РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

WORD Файл - ПОКАНА И ПРИЛОЖЕНИЯ