УКАЗАНИЯ

06.04.2017

 УКАЗАНИЯ

  1. Указания на основание на новата Наредба за управление на отпадъците на Община Смолян, касаещи юридически лица, ползватели на търговски обекти
  2. Указания на основание Наредба за управление на отпадъците на Община Смолян, касаещи лица, които извършват продажба и/или смяна на масла
  3. Указания към сервизите и центровете, които извършват продажба и смяна на гуми
  4. Указания за юридически лица, притежатели на кафе машини, автомати за напитки и други опаковани хранителни стоки, на основание на новата Наредба за управление на отпадъците на Община Смолян
  5. Указания на основание на новата Наредба за управление на отпадъците на Община Смолян, касаещи юридическите лица
  6. Указания на основание на новата Наредба за управление на отпадъците на Община Смолян, касаещи физическите лица
  7. Указания на основание на новата Наредба за управление на отпадъците на Община Смолян, касаещи управлението на строителните отпадъци
  8. Указания на основание на новата Наредба за управление на отпадъците на Община Смолян, касаещи УПРАВЛЕНИЕ НА БИООТПАДЪЦИТЕ