> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

15.03.2017

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за
извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Агенция „Пътна инфраструктура“ със седалище:
гр. София 1606, бул. „Македония № 3

СЪОБЩАВА

За следното инвестиционно предложение:

Основен ремонт на Път Ш-866 „Стойките - Широка лъка - Михалково” от км 8+240 до км 11+500 и от км 26+600 до км 50+553

Целта на инвестиционното предложение е подобряване на транспортно-експлоатационните характеристики на Път Ш-866 в разглеждания участък, чрез възстановяване на пътната настилка и пътните принадлежности и създаване на оптимално отводняване на пътното тяло. С реализацията му ще се осигурят Необходимите условия за безопасност на движението и значително ще се повиши комфорта на пътуване.
Повече подробности за предвижданията на инвестиционното предложение са представени в уведомлението на Агенция „Пътна инфраструктура“, което е достъпно на официалната й интернет страница: www.api.bg►раздел „Нормативна база“ ►подраздел „Документи”.

Писмени становища могат да се представят в Агенция „Пътна инфраструктура“ на адрес: гр. София, бул. „Македония” № 3.

Телефон за контакти: 02 / 952 1993; 02 / 9173 295


Документи за изтегляне