> Начало > Обяви и съобщения > ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН, СЧИТАНО ОТ 06.02.2012г.

ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН, СЧИТАНО ОТ 06.02.2012г.

03.02.2012
За постигането на по-ефективно функциониране и поддържане на внедрената Система за управление на информационната сигурност, съгласно международният стандарт ISO 27001:2005, както и необходимостта от въвеждане на физически контрол на достъпа в сградата на Община Смолян, който да предотврати неразрешен физически достъп,вреда или вмешателство в помещенията и информацията на Община Смолян,на основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация се въвежда пропускателен режим в сградата на Община Смолян.
  1. Заповед № 370