> Начало > Населени места > ЧЕРЕШОВСКА РЕКА

ЧЕРЕШОВСКА РЕКА

На 3 километра на път за Кремене и Черешово от разклона на Лучево се намират няколко къщи по поречието на река Лютинска, които образуват село Черешовска река.

Село Черешовска река

В малкото населено място живеят десетина възрастни хора, занимаващи се със земеделие и животновъдство предимно за свои нужди.
Някога от тук е минавал стария римски път от Станимъка (днешния Асеновград) през Пашмакли (днешния Смолян), Арда за Беломорието., за който свидетелстват останките от римския мост южно от селцето.
За бита в миналото на населението напомнят запазените тепавица и водна дъскорезница, които вече не работят.