> Начало > Населени места > ЧЕРЕШКИТЕ

ЧЕРЕШКИТЕ

 

Село Черешките се намира на 36 км от гр. Смолян в планински район на 1060 м надморска височина.
 

Село Черешките

Между Черешките и Бориково се намира Бориковската пещера. Пещерата е защитен обект от 1980 г. и достъпът в нея се допуска само за научни цели. Посещението на туристи може да става само с планински водач с необходимата спелеоложка квалификация. Пещерата не е благоустроена и осветена.