> Начало > Обяви и съобщения > РАБОТНО ВРЕМЕ ЗА ОБЩИНА СМОЛЯН И ВСИЧКИ БЮДЖЕТНИ СТРУКТУРИ КЪМ НЕЯ, СЧИТАНО ОТ 06.02.2012г.

РАБОТНО ВРЕМЕ ЗА ОБЩИНА СМОЛЯН И ВСИЧКИ БЮДЖЕТНИ СТРУКТУРИ КЪМ НЕЯ, СЧИТАНО ОТ 06.02.2012г.

03.02.2012
За постигане на по-ефективно и качествено административно обслужване на гражданите и бизнеса, на основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 139 от Кодекса на труда и чл. 52, ал. 1 от Закона за държавния служител.
  1. Заповед № 315