ТЪРЪН

 

Село Търън е административен център на кметство със съставно населено място с. Еленска. Разположено е на стратегическо място на надморска височина – 700-999 м. Намира се на 20 км от Общинския център гр. Смолян и на 4 км от средновековната Момчилова крепост, която се вижда от центъра на селото.

 

 

 

                                                             Центърът на Търън

 

Преданието за името на селото разказва, че то е свързано с появата на първите заселници. Още с пристигането си те замесили една пита хляб и първата вечер я закачили на една трънка над извора в центъра на местността. Когато се събудили сутринта, питата била разчупена – това означавало, че тук има живот и могат да се заселят. От трънката идва и наименованието на населеното място - Търън, а Питан започват да наричат извора.

Гербът на село Търън символично представя разчупването на питката върху тръна и реката, която е извор на живот.

 Гербът на Търън                                   Изворът Питан

 

Няколко важни факти, свързани с развитието на селото.
• След Освобождението в с.Търън е образувана първата Търънска селска община с кмет Асен Чаушев;
• През 1922 год. е открито първото килийно училище на турски език, а през следващата 1923 год. започва изучаването на български език;
• През 1937 год. се открива НЧ „Светлина” с председател Стоян Глухарев.Кметството                                        Читалище „Светлина -1937”

Интерес представлява и старият римски мост на река Черна. римския мост като историческа забележителност и Момчиловата крепост, която се вижда с просто око от центъра на Търън.
Музейната сбирка „Бит и култура” в читалището съхранява за поколенията стари оръдия на труда и носии, халища и др.

 


Римски мост                                         Постоянна етнографска сбирка

Древните обреди се преплитат със съвременни празници и практики – прощапулник, кръщене, венчавка, молитва за дъжд, гергьовденско търкаляне в росните ливади, кадене с тамян против змии и др.

 Прощапулник                                                  Венчавка

 

 Запазена носия                   Камъни за мелене на брашноВ село Търън се намира изключително ценната възрожденска Дервишева къща, построена през 18 век, която е с интересни стени, поставени една спрямо друга под ъгъл 50 градуса. Къщата с резбовани тавани и запазена порта на двора. Тя е единствената постройка, оцеляла след двете опожарявания на Търън. По време на Балканската война хората от селото бягат в гръцко. Всичко е изгорено. Тези, които се завръщат, намират само изгорени парчета от месали и възглавници. Оцеляват само три къщи, между които и Дервишевата. Цялата махала прекарва зимата в нея. Доказателство от войната са останалите и до днес овъглени дървета. В Дервишевата къщата са снимани кадри от филма „Ребро адамово” и „Записки по българските въстания “.

Дервишевата къща                                  Таванът в една от стаите

 

Селото е намира на главния път, свързващ Смолян с Мадан, Златоград и Кърджали. Природните дадености: вековни букови гори в местността „Черкови”, чист въздух, бистри изворни води обуславят интереса на туристите. Наличието на риба и дивеч предоставят възможности за риболовен и ловен туризъм.

 

След успешен лов                                                  На риболов

 

Село Търън е побратимено с Феломени, община Авдира, Гърция.
Традиционният празник на селото се провежда на 24 май.
В Търън са родени:
• СВЕТОСЛАВ ДУХОВНИКОВ – изследовател на Родопите и Търън, организатор на първите Търънски културни прояви;
• ПРОФ. Д-р ЕМИЛ САРАЧЕВ – преподавател в МА, гр.Пловдив с принос в лицево-челюстна хирургия;
• ПРОФ. Д-р ВЕНЕЛИН КАФЕДЖИЕВ – преподавател и научен секретар на факултет във ВСУ „Черноризец Храбър”, филиал Смолян;
• АСЕН ИМАЛОВ – герой от Отечествената война, загинал в нея. На родната му къща е поставено паметна плоча, която засега е единственият паметник в селото.
 

 

 Паметната плоча на Асен Ималов