ПЕЩЕРА

Село Пещера се намира на 9 км южно от град Смолян. Разположено е по южните склонове на планинския рид Кайнадина на надморска височина 1234 м.
Селото отстои на 8 км западно от Чокманово, на 10 км северно от с. Смилян и на 7 км североизточно от с. Турян.

 


Изгледи от с. Пещера

Историята на с. Пещера е сходна с тази на останалите населени места в Среднородопието. Селото възниква, когато Смилянската епископия е била разорена и тамошните жители помохамеданчени. Част от твърдите християни родолюбци избягали от Смилян в затулените горски места около днешното с. Пещера, където си построяват нови домове и така е положено началото на това малко родопско селце. Населеното място носи името на намиращата се недалеко от него пещера. За кратък период от време през 50-те години селото се наричало Момарско, по името на една от околните местности.
През 1859 г. в с. Пещера е издигнат православния храм „Свети Димитър”. Към храма през 1860 г. е построена сграда, предназначена за училище. До 1928 г. в селото е имало средищна прогимназия, в която учели ученици, освен от Пещера, така и от околните селища: Доганово, Марино, Чокманово, Турян и Кремене. Според статистически данни от 1903 г. в Пещера има 75 къщи и 400 човека население. Протичащите съвременни миграционни и демографски процеси не са подминали и това населено място, в което живеят
Писмените исторически извори дават информация, че в с. Пещера са родени редица борци за национално освобождение.
Село Пещера е родното място на:
 д-р ГАВРАИЛ УЗУНОВ, автор на историческия роман „Потомци”;
 арх. ПЕТЪР ПЕТРОВ, със заслуги за изграждането на новия център на Смолян.