МУГЛА

 

 Село Мугла е сгушено в южното подножие на рида Мурсалица на 1340 м надморска височина. Намира на 26 км северозападно от общинския център Смолян. Поглед отвисоко към селото разкрива живописна гледка на безкрайно развълнувано море от върхове, гори и поляни. Разположено е край река Мугленска, която впечатлява с красотата на живописните си водопади и прагове.

Центърът на Мугла                       Мугла, потънала в лека мъгла

Селото се нарича Мугла защото много често то потъва в мъгла.
Преданията разказват, че селото е основано преди 5 века от четирима овчари, които откраднали моми от Смолян и се укрили тук в непристъпните гори. В миналото селото е било голям овчарски център с над 40 000 овце и друг добитък.
Селото е известно както от разказите на Николай Хайтов, така и със старите си къщи и красивата природа, послужили за декор и на български филми, сред които прочутия „Време разделно”, „Гори, гори, огьнче” и др.
Землището на селото попада в Европейската мрежа от защитени зони „Натура 2000”.
Селото е богато на карстови извори, най-големият от които е Яза.
В центъра на Мугла блика голям карстов извор и потокът изведнъж се превръща в река.
Обявеният през 1968 г. резерват Казаните обхваща 161 хектара и съхранява причудливи форми на природата и смесени гори от ела, черен бор, бук, смърч и характерните за тях флора и фауна.
Интерес за всеки посетител представлява Казанджи дере – с оригинални водопади и красиви карстови образования във водното течение, наподобяващо формата на казани (корита).


Казанджи дере

На хълма над селото, посока хижа „Ледницата”, расте мурсалският чай, известен като „Родопската виагра”.
В околностите на селото има пещери, които не са достатъчно проучени и са недостъпни за туристи.
На 2 август се провежда традиционния празник на селото „Среде лято”.
 


Празникът „Среде лято”

В края на м. юли се провежда среща – събор, на която се събират разпръснатите родове.
Битовият състав за автентично пеене към читалището, разнасяйки очарованието на родопската песен, има не малко награди за това.

Битовият състав към читалището

Красивата природа ще очарова всеки посетител, а къщите за гости са широко отворени и предлагат отмора и вкусни местни ястия.