ЛИПЕЦ

 

 

Село Липец се намира на надморска височина 880 – 960м на 4 км от границата с Република Гърция и на разстояние 24 км от общинския център гр. Смолян.
Старото наименование на селото е било Дюрмете. През 1934 година селото се наименува Липец.

Село Липец

Близостта му до село Смилян е фактор, който забавя процеса на обезлюдяване на селото.
Село Липец е част от туристически и веломаршрут.