ЗМИЕВО

 

 

Село Змиево е малко населено място, разположено в планински район с надморска височина около 1000 м. Югоизточното му разположение позволява то да бъде огряно целодневно от слънцето.
Намира се на 23 км от гр. Смолян.

Част от с. Змиево

Предполага се, че селото възниква след заселването на съседното с. Вълчан. Може би именно благоприятните природни дадености, в това число богат почва, са важната предпоставка за възникване на селото. Явно района е бил благоприятен за популацията на животинския вид, дал името на селото.
Преди в селото е имало училище и читалище, които сега пустеят. Преди повече от 20 години училищната база в селото се е използвала за организиране на зимни ученически лагери. Същата отново може да се използва за целите на екотуризма. В селото и около него има исторически и други забележителности, които предизвикват интереса на туристите, но и самото му разположение е достатъчно, за да бъде място за туризъм и отдих
Селото е част от екопътека, водеща към село Смилян.

Поглед в далечината