ЕЛЬОВО

 

Село Ельово се намират близо до границата с Република Гърция. Разположено е на 1200 м надморска височина.
Разстоянието до общинския център гр. Смолян е 30км.Село Ельово

Демографските процеси са дали своето отражение и малкото обитатели на селото пазят спомена за кипял живот, изпъстрен с труд и веселие.