ВЪРБОВО

 

 

Село Върбово е съставно населено място на кметство с. Широка лъка и се намира на 6 км от него.
Съхранена е типичната архитектура на родопската къща.

 

Селото е създадено от трима кехаи, намерили убежище тук по време на помохамеданчването в Родопите.
Намерените в околностите на селото монети, глинени съдове и др. свидетелстват за древни обитания от римската епоха. Римският каменен мост в началото на селото и римският калдъръмен път, минаващ през селото, напомнят за отминалите времена. С римския мост и голяма върба, която според преданието побирала под сянката си 10 000 пладнуващи овце, се свързва и името на селото Върбово.
Интерес представлява църквата „Св. Георги”, която е построена през 1871 г. от местното население за 40 дни. Уникалните стенописи са добре запазени и до днес. В землището на селото се намират 7 параклиса.


Църквата „Св. Георги”

В село Върбово е родена народната певица БОЙКА ПРИСАДОВА.