ВЪЛЧАН

 

 

Село Вълчан е малко китно селце, разположено на 700 – 999 м надморско равнище. Разстоянието до гр. Смолян е 30 км, като пътят минава през с. Смилян.


Изглед от с. Вълчан

От архивни източници, спомени и предания се предполага, че селото е възникнало в периода 1700 – 1750 г.
В миналото местността е била важен път от Гърция през с. Елховец – с. Иваново – с. Вълчан – с. Смилян – Смолян (Пашмакли).
Преданието разказва, че първите заселници са били двама братя овчари, които са докарвали овцете си на паша от с. Смилян. Те построяват първата кошара за животните и първата къща в селото. Тъй като селото било почти безлюдно, станало убежище на много вълци и затова местността и селото били наречени Вълче дере, а няколко години по-късно - Вълчан.
Пътят, който свързва с. Вълчан със с. Смилян, е в близост до път, прокаран от римляните.
Старите обичаи почти не са запазени. Отдалечеността на селото от града, липсата на работни места доведоха до обезлюдяване на района, в т.ч. и с. Вълчан.


Бистър планински поток

Природната красота: зелените ливади, боровите и букови гори, бистрата вода и чистия въздух са привлекателно място за отдих и туризъм.
Селото е част от екопътека, идваща от с. Чеплетен към село Смилян.