БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

 


БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2020 ГОДИНА

 

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2020Г.

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ МАРТ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ МАЙ


БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2019 ГОДИНА

 

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2019Г.

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ МАРТ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ МАЙ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ ЮНИ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ


БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2018 ГОДИНА

 

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2018г.

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ МАРТ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ МАЙ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ ЮНИ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ (ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН)

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОДИТНО СТАНОВИЩЕ ЗА ЗАВЕРКА БЕЗ РЕЗЕРВИ НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г. НА ОБЩИНА СМОЛЯН


БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2017 ГОДИНА

 

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2017г.

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ МАРТ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ МАЙ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ ЮНИ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2017 г.

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОДИТНО СТАНОВИЩЕ ЗА ЗАВЕРКА БЕЗ РЕЗЕРВИ НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017 г. НА ОБЩИНА СМОЛЯН


 

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2016 ГОДИНА

 

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2016 г.

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2016 г.

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОДИТНО СТАНОВИЩЕ ЗА ЗАВЕРКА БЕЗ РЕЗЕРВИ НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2016 г. НА ОБЩИНА СМОЛЯН


 

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2015 ГОДИНА

 

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2015 г.

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2015 г.

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОДИТНО СТАНОВИЩЕ ЗА ЗАВЕРКА БЕЗ РЕЗЕРВИ НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2015 г. НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОДИТЕН ДОКЛАД


 

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2014 ГОДИНА

 

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2014 г.

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2014 г.

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ЗАВЕРКА БЕЗ РЕЗЕРВИ НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И БАЛАНС НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2014 г.


 

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2013 ГОДИНА

 

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2013 г.

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2013 г.

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОДИТНО СТАНОВИЩЕ ЗА ЗАВЕРКА БЕЗ РЕЗЕРВИ НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2013 г.


 

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2012 ГОДИНА

 

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ДОКЛАД ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ И ПРЕГЛЕД НА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОЧАКВАНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2012 г.

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 2012 г.

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ - ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2012 г.


 

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2011 ГОДИНА

 

ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ -  БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2011 г.