> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРС

ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРС

27.01.2012
На основание чл.90, ал.2 и чл.91 от Кодекса на труда, във връзка чл.8 от Правилника за организация на дейността на общинско предприятие ”Народна астрономическа обсерватория и Планетариум” гр.Смолян, приет от ОбС – Смолян с Решение №183, прието на заседание състояло се на 24.11.2008 г., Протокол №12 и Заповед №260/26.01.2012 г. на Кмета на Община Смолян О Б Я В Я В А    К О Н К У Р С за заемане на длъжността „Директор” на общинско предприятие ”Народна астрономическа обсерватория и Планетариум” /ОП „НАОП”/– гр. Смолян, бул.”България” №20.
  1. Описание и изисквания