> Начало > Обществени поръчки > ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОБЯВЛЕНИЯ ЗА 2016 Г.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОБЯВЛЕНИЯ ЗА 2016 Г.

02.03.2016
  1. Ремонт и рехабилитация на улици и надлези за подобряване на градска среда на гр. Смолян, във връзка с процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 ”ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ”, ОПРР 2014-2020,

 

  1. Ремонт и рехабилитация на пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян, във връзка с процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 ”ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ”, ОПРР 2014-2020

 

  1. Основен ремонт и обновяване на образователна инфраструктура в изпълнение на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001 „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ”, ОПРР 2014-2020

 

  1. Обновяване на дворни пространства, детски площадки и ремонт на образователна инфраструктура в изпълнение на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001 „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ”, ОПРР 2014-2020

 

  1. Изграждане на нови социални жилища в изпълнение на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001 „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ”, ОПРР 2014-2020