> Начало > Ин Витро > Решение №2

Решение №2

25.09.2015

УТВЪРДИЛ:
инж. МАРИАНА АЛЕКСАНДРОВА ЦЕКОВА
вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

избрана с Решение №1132/10.09.2015г.
на Общински съвет - Смолян

РЕШЕНИЕ №2
ОТ 24.09.2015Г.


На 24.09.2015г. се проведе второто заседание на Постоянната комисия по ИН ВИТРО. Комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Момчил Николов - Секретар на Община Смолян
ЗАМ. - ПРЕДСЕДАТЕЛ: Любомир Равелов - Директор на Дирекция ПНО - отсъствал

ЧЛЕНОВЕ:

  1. Мариана Сивкова - Председател на Постоянната комисия по ЗСД в Общински съвет - Смолян;
  2. Михаил Генчев - Член на Постоянната комисия по ЗСД в Общински съвет - Смолян;
  3. Вера Вулджева - Координатор и член на УС на Фондация „Искам бебе“;
  4. д-р Антон Лалов - Лекар - акушер-гинеколог в МБАЛ - АД гр. Смолян;
  5. Любка Бадева - Тачева - Главен експерт ЗСД в Дирекция ОДЗ,

назначена със Заповед №332/24.02.2015г. от Кмета на Община Смолян Николай Мелемов.
По чл.6 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Смолян, комисията разгледа документите на 2 семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми и взе следното решение за отпускане на средства за лечение на безплодие:

  1. Вх. № ДЛ006007/31.08.2015г. - одобрен за финансово подпомагане - с 2000 лв.
  2. Вх. № ДЛ003101/28.04.2015г. - отказ за финансово подпомагане

Председател на постоянна Комисия по
Ин Витро към Община Смолян
Секретар на Община Смолян

МОМЧИЛ НИКОЛОВ

РЕШЕНИЕ №2