> Начало > Саниране 2016 г. > СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

15.01.2015

След проведени консултации с дирекция „Жилищна политика” в МРРБ, Община Смолян информира собствениците на многофамилни сгради за следното:

При положение, че един вход от блока е одобрен и има подписано Споразумение за финансиране по проект „Обновяване на българските домове” по ОП „Регионално развитие”, останалите входове нямат право да кандидатстват по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Те ще могат да кандидатстват през 2016 г. по ОП „Региони в растеж”, когато бъдат отворени съответните схеми.

Община Смолян призовава собствениците на обособени обекти в режим на етажна собственост, своевременно да извършат своята регистрация по ЗУЕС.