> Начало

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

23.05.2015

ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ ПО ПОВОД 24 МАЙ –ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ

Марин Захариев присъства днес на традиционния празник на село Тикале

23.05.2015

Зам.-кметът Марин Захариев присъства днес на традиционния празник на село Тикале и беше посрещнат от кметския наместник Юри Кацаров. Хората се поздравиха със Захариев и изказаха радостта си, че ще сподели с тях курбана, който се дава за здраве, ...

Общинското ръководство уважи празника на с. Търън, който се провежда за 11 –и път в навечерието на 24 май

23.05.2015

Общинското ръководство уважи днес празника на с. Търън, който се провежда за 11 –и път в навечерието на 24 май. Събитието откри кметът на селото Явор Говедаров, който посочи, че населеното място се гордее със своите талантливи деца, които са ...

По традиция, Момчиловци откри празника си в деня на Св. равноапостоли Константин и Елена

21.05.2015

И тази година Момчиловци отбелязва традиционния си празник в деня на Св. равноапостоли Константин и Елена. Събитието започна с тържествена света Литургия в едноименния храм в селото, след което имаше и благословена трапеза. „Магията на ...

„Възнесение Господне „ събра по традиция стотици в местността Варадил

21.05.2015

Общинското ръководство уважи празника на шофьорите

С водосвет и курбан , Дома във Фатово отбеляза празника на Св.равноапостоли Константин и Елена

21.05.2015

По традиция и тази година Дома за възрастни хора в село Фатово отбеляза Св.равноапостолни цар Константин и царица Елена. В едноименния параклис, който се намира в двора на социалното заведение, домуващите и гостите на празника запалиха свещичка и се ...

20 просветни и културни дейци получават Годишната награда на община Смолян

20.05.2015

Във връзка с 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, и на основание Правилника за отличията на община Смолян, за постижения в сферата на образованието, науката, културата и журналистиката с Годишната награда ...

Дичо, Михаела Филева и Део ще пеят в Смолян за Деня на детето

19.05.2015

Дичо, Михаела Филева и Део и ще изнесат празничен концерт в Смолян на 1-ви юни от 19:00 ч. на Амфитеатъра . Събитието се организира от Областния информационен център в Смолян и е част от организираната програма за Деня на детето, която включва ...

Деца ще засаждат цветя в памет на жертвите от СПИН

19.05.2015

На 21 май /четвъртък/ от 14,30 часа, ученици от Ресурсен център – Смолян, доброволци от Младежки български червен кръст, представители на Общински ученически съвет - Смолян и ученици от клуб „Здрави и щастливи” към РЗИ - Смолян ще ...

ПОКАНА

19.05.2015

В навечерието сме на 24 май – Празник на българската просвета и култура и на славянската писменост. Всяка година той идва с блясъка на своята тържественост, пренесъл през годините възрожденския си дух, утвърдил се като най-светлият, ...

СПИСЪК С КЛАСИРАНЕТО НА КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ "НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА"

22.05.2015

По проект "Нови възможности за грижа"

ПУБЛИЧЕН ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

19.05.2015

Отдаване под наем за срок от 10 години на Помещение „Клуб Актьора” с обща площ 215,88 кв.м, в това число за търговска площ 119,88 кв.м. и общи части включващи складове, кухня, коридор и тоалетни с обща площ 96 кв.м.,, находящи се на кота – ...

ПУБЛИЧЕН ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

19.05.2015

Отдаване под наем за срок от 5 години на Помещение за склад, находящо се на втори етаж в сграда идентификатор 49014.501.417.1 с площ 315 кв.м., (триста и петнадесет кв.м.) по кадастрална карта на с. Момчиловци, община Смолян

ОБЩИНА СМОЛЯН КАНИ ПОТЕНЦИАЛНИ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА „ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДГОТОВКА ЗА РАВЕН СТАРТ В УЧИЛИЩЕ” ПОЗИЦИЯ МЕДИАТОР И ПОЗИЦИЯ ПЕДАГОГ

18.05.2015

по Проект „Подобряване благосъстоянието на децата от община Смолян чрез превенция на социалното изключване“ финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта ...

ЗАПОВЕД НА ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ

18.05.2015

Относно връщане за ново обсъждане на Решение 956 и Решение 961 като незаконосъобразни

ОБЩИНА СМОЛЯН ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ

18.05.2015

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян, както следва:

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ЦЯЛОСТНО ПОЧИСТВАНЕ НА РЕКИТЕ "ЧЕРНА" И "БЯЛА" В РАМКИТЕ НА УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ НА ГР.СМОЛЯН

14.05.2015

Предстоящо цялостно почистване на реките Черна и Бяла в рамките на урбанизираната територия на гр. Смолян

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕШЕНИЕ №954 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН

14.05.2015

Разрешава изработването на проект за „Подробен устройствен план - План за застрояване за поземлени имоти : с идентификатор 67547.49.122 в местност „Свинарево”, землище Смилян и с кадастрален №011042 в землище Вълчан

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕШЕНИЕ №953 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН

14.05.2015

Разрешава изработването на проект за „Подробен устройствен план - План за застрояване за поземлени имоти : с идентификатор 67653.896.42 в местност „Петровица”, землище Смолян

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕШЕНИЕ №952 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН

14.05.2015

Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за част от поземлен имот в горска територия с кадастрален №005036 в местност „Сакарка”, землище Левочево

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

18.05.2015

С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: ВЪНШЕН ВОДОПРОВОД ЗА С. МОГИЛИЦА, ОБЩИНА СМОЛЯН“.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА

05.05.2015

С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СИГУРНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО МОСТ НА УЛ. БРАТАН ШУКЕРОВ НА Р. ЧЕРНА, КВ. УСТОВО, ГР. СМОЛЯН“.

ПРОИЗВОДСТВО ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „СТРОИТЕЛСТВО” ПО РЕДА НА ГЛАВА VIII „А“ ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

27.04.2015

С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА И УКРЕПИТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИE НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. №4 ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП

07.04.2015

С ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на технически инвестиционни проекти за обекти на територията на община Смолян“.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА V О Т ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

02.04.2015

С ПРЕДМЕТ: ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СВЪРЗАНИ С ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЧЛ. 169, АЛ. 1, Т. 1 – Т. 5, АЛ. 2 И АЛ. 3 ОТ ЗУТ И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ...

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

21.03.2015

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ПРЕДПИСВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН”

Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава VII, Раздел II от ЗОП – чрез договаряне без обявление, с предмет:

20.03.2015

ОТНОСНО: „Периодични доставки на газьол за отопление за нуждите на целодневни детски градини, обединени детски заведения и ДЦДВУ "Звънче" на територията на община Смолян“.

Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава VII, Раздел II от ЗОП – чрез договаряне без обявление, с предмет:

20.03.2015

ОТНОСНО: „Периодични доставки на газьол за отопление за нуждите на социалните домове и Общинско предприятие "Народна астрономическа обсерватория с Планетариум" на територията на община Смолян“.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. №2 ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП

18.03.2015

С ПРЕДМЕТ:„Комплексно почистване на административната сграда на Община Смолян, сградата на Стоматологичната поликлиника и Областен информационен център - Смолян“

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОБЯВЛЕНИЯ ЗА 2015 Г.

04.03.2015

Снегопочистване и зимно поддържане на общинската пътна мрежа, разположена на територията на община Смолян за оперативни сезони 2015/2016 година, 2016/2017 година и 2017/2018 година Упражняване на строителен надзор при строителство на ...

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

16.03.2015

ОТНОСНО: ОКОНЧАТЕЛЕН ПЛАН И ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕКИ И ФОНДОВЕ И ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ КЪМ 31.12.2014 Г. НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 05.12.2014 Г. ОТ 17.30 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

24.11.2014

За публично обсъждане на проекта за бюджет за 2015 година в частта за местни дейности

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ "ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА - ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ"

23.10.2014

На 24 октомври 2014 г. от 14.30 часа в зала 247 на Общинска администрация Смолян ще се проведе встъпителна пресконференция по проект „Зелена и достъпна градска среда на гр. Смолян – централна градска част”

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 24.10.2014 Г. ОТ 15:00 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

15.10.2014

Обсъждане на необходимостта от поемане на два дългосрочни дълга за финансирането на проект на община Смолян чрез кредит от фонд „Флаг” ЕАД.

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 24.10.2014 Г. ОТ 16:00 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

08.10.2014

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ : На Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища — общинска собственост.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 15.09.2014 г. ОТ 17:00 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

05.09.2014

Покана за провеждане на обществено обсъждане на необходимостта от поемане на дългосрочен общински дълг

ПОКАНА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „УСПЕШНО ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКИ В ОБЩИНА СМОЛЯН В ПЕРИОДА 2014 – 2020г.“

19.08.2014

На 25 август 2014 г., от 16.00 часа в зала 247 на общинска администрация Смолян ще се проведе заключителна пресконференция по проект „УСПЕШНО ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКИ В ОБЩИНА СМОЛЯН В ПЕРИОДА 2014 – 2020г."

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 21.07.2014 г. В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

15.07.2014

Относно обществено обсъждане на проекта за Общински план за развитие, Стратегия на младежта и Стратегия за туризма за периода 2014-2020 г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 24.06.2014Г. ОТ 17:00 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

17.06.2014

Относно Общински план за развитие на община Смолян за периода 2014-2020 г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 30.05.2014Г. ОТ 12:00 ЧАСА В КЛУБ “КУЛТУРА”

26.05.2014

Относно необходимостта от промени на граници на ПИ с идентификатор 67653.917.329, 29 кв.м -озеленяване от ПИ с идентификатор 67653.917.330.

АНКЕТА КАК ИСКАШ ДА ИЗГЛЕЖДА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРЕЗ 2020 ГОДИНА?

28.05.2014

Планираме развитието на общината. Участвай и ти!

АНКЕТА ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”

10.03.2014

Община Смолян реализира проект „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”, Договор за БФП № BG161PO001/5-02/2013/019 от 25.09.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.

ПРОУЧВАНЕ НА ИНТЕРЕСА И ОТНОШЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ КЪМ ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

19.04.2013

Настоящата анкета и проучване са една от целите на екипа на министър Петър Стойчев

ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СМОЛЯН

Във връзка с разработването на стратегическата част на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Смолян бихме искали да чуем Вашите предложения за проекти, които да бъдат включени за финансиране през периода 2014-2020 г.