> Начало

Кметът Мелемов: „Знакът на свободата, изсечен от сабята на полк.Серафимов, грее в родното небе, осветява миналото и завещава бъдещето

21.10.2016

Смолян отбеляза тържествено 104 години Свобода за Родопите. Поздравителен адрес за Празника на Смолян изпрати премиерът Бойко Борисов

Смолян се поклони пред подвига на героите на Родопската Шипка

21.10.2016

Днес е кулминацията на честванията по повод 104 години от Освобождението на Родопите и Балканската война. Днес Смолян празнува!

Програма

20.10.2016

21 октомври - Празник на Община Смолян, посветен на 104 г. от Освобождението на Родопите

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

20.10.2016

ОТ КМЕТА НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ ПО ПОВОД 104 ГОДИНИ ОТ БАЛКАНСКАТА ВОЙНА, ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА РОДОПИТЕ И 21 ОКТОМВРИ – ПРАЗНИК НА ОБЩИНА СМОЛЯН

500 деца участваха в традиционната лекоатлетическа щафета, посветена на Освобождението на Родопите

20.10.2016

500 деца участваха в традиционната лекоатлетическа щафета, посветена на Освобождението на Родопите   500 деца от всички смолянски училища участваха в лекоатлетическата щафета, която традиционно организира Община Смолян, по случай 104 години от ...

Почина големият приятел и Почетен гражданин на Смолян Георгиос Павлидис

20.10.2016

Съболезнователен адрес по повод кончината на префекта на Източна Македония и Тракия в република Гърция Георгиос Павлидис изпратиха до роднините, близките и колегите му, кметът Николай Мелемов и председателят на Общинския съвет Славка Каменова. В ...

Обходният път на Смолян се строи ударно, направиха инспекция от АПИ

19.10.2016

Смолян ще има една модерна пътна комуникация от „Бункера” в кв.Райково до митницата с мостове, кръгови кръстовища и тунел, което от 35 години не се е случвало”, коментира кметът Мелемов на обекта

Община Смолян отбеляза Деня на българо-унгарската дружба

19.10.2016

Почетният гражданин Ласло Наги завинаги ще бъде връзката на Смолян и Родопите с Унгария, връзката между българската и унгарската култура, връзката между двата народа”, каза в словото си зам.-кметът Венера Аръчкова

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

19.10.2016

От кмета Николай Мелемов до Регионалната лекарска колегия в Смолян по повод 19 октомври –Ден на българския лекар

Кметът Мелемов в писмо до министър Москов: „Припомняме Ви за поетия ангажимент от Вас да бъде разкрита инвазивна кардиология в болницата до края на годината”

18.10.2016

„Нашето всеобщо желание е жителите на Смолянска област да имат същата възможност за лечение като тези, в чиито градове има инвазивна кардиология. Безспорен факт е, че в тях смъртността е с 27% по-малка”, посочва в част от мотивите си градоначалникът ...

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЯВОР И ЯСЕН АСЕНОВИ

21.10.2016

На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е издадена виза за проектиране на подпорни стени от север и изток и пристройка за избено помещение-подземно до границата на УПИ по скица ...

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЧАВДАР КОСТ. ПАЛАГАЧЕВ

21.10.2016

На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е издадена виза за проектиране на подпорни стени от север и изток и пристройка за избено помещение-подземно до границата на УПИ по скица ...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА ОБЛАСТЕН ЕКИП

20.10.2016

По приемна грижа - работно място - 1 брой - Рудозем, с обхват общините Рудозем, Мадан, Златоград и Баните.

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ОБЛАСТЕН ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА

20.10.2016

Комисия в състав, назначен със Заповед № РД-0872 от 14.10.2016 г. на Кмета на Община Смолян, проведе интервю за подбор за областен екип по приемна грижа във връзка с изпълнението на проект „Приеми ме 2015“.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН ПУП-ПРЗ

18.10.2016

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-070/04.08.2016 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен ПУП-ПРЗ за изменение на уличната и ...

ЗАПОВЕД №РД-0868

17.10.2016

Временна организация на движение при извършване на строително- ремонтни дейности по обект „Главна пътна комуникация“ гр.Смолян и постъпило заявление с вх. № ДЛ 007997/12.10.2016г.

ЗАПОВЕД №РД-0867

17.10.2016

Във връзка с честването на 104 години от Балканската война – 1912г. и Освобождението на Родопите и осигуряване на движение на МПС и пешеходци в района на Нов център и по трасето на Лекоатлетическия маратон

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ ЗА ОБЛАСТЕН ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА

17.10.2016

Днес, 17.10.2016 г., Комисия, назначена със Заповед № РД-0872/14.10.2016 г. на Кмета на Община Смолян след запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения подбор за областен екип по приемна грижа, предоставящ ...

ОБЯВА ЗА КОНКУРС

17.10.2016

За избор на УПРАВИТЕЛ в ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – СМОЛЯН

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН ПУП-ПРЗ

14.10.2016

на УПИ І-693 за /ПИ с идентификатор 67653.912.156/ в кв.32 по плана на гр.Смолян, кв.Г.Смолян с образуване на нов УПИ-156 за жилищно строителство в устройствена зона „Жм” и височина на застрояването 10м./3 етажа/, озеленяване-40%, плътност 60%, кинт ...

Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание,

С ПРЕДМЕТ: Проектиране във фаза „Работен проект”

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

14.04.2016

С ПРЕДМЕТ: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: Главна пътна комуникация Смолян изпълнението на която включва - Етап I Пътен тунел на Път II 86 от км 97+079 до км 97+500, вкл предпортални ...

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА

14.04.2016

С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ ВЪВ II ОУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” И ОДЗ 3 „РОДОПЧАНЧЕ” В ГР. СМОЛЯН”

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „СТРОИТЕЛСТВО” ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА

14.04.2016

С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“.

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „ДОСТАВКА” ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

14.04.2016

С ПРЕДМЕТ: „Приготвяне и доставка на готова храна за деца до 3 години, за деца до 7 г. в детските градини към Община Смолян и за потребителите на ДЦДВУ “Звънче“

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА

14.04.2016

С ПРЕДМЕТ: ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН № 290, ОДОБРЕНО ИСКАНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРАВИЛАТА НА НДЕФ, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

13.04.2016

С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА ИНСТАЛАЦИИТЕ ЗА СЕПАРИРАНЕ И КОМПОСТИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ „ТЕКЛЕН ДОЛ“ НА ГРАД СМОЛЯН“

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП

12.04.2016

УПРАЖНЯВАНЕ НА ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „СТРОИТЕЛСТВО” ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП

11.04.2016

С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН”

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА

08.04.2016

С ПРЕДМЕТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА ПО УЛ. ПОЛКОВНИК СЕРАФИМОВ И УЛ. НАТАЛИЯ, ГР. СМОЛЯН“

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

03.10.2016

Уведомяваме Ви, че на 17 октомври 2016 г. от 17.00 часа в зала 247 на Община Смолян ще се проведе обществено обсъждане на Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община ...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

02.09.2016

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

19.08.2016

Проект на план за оздравяване на община Смолян 2016 – 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

02.08.2016

Община Смолян, на основание чл.59, ал.1 от Закон за предучилищното и училищното образование, във връзка чл.8 и чл.26 от Закон за нормативните актове, обявява обществено обсъждане на проект на Наредба за записване, отписване и преместване на децата в ...

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

22.07.2016

Проект на план за оздравяване на община Смолян 2016 – 2017 г., и Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, ...

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ОТНОСНО РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ЖИЛИЩА - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

11.05.2016

ОТНОСНО РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ЖИЛИЩА - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ОТНОСНО ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА

09.05.2016

Общественото обсъждане ще се проведе на 26.05.2016 г. от 17,00 часа в зала 247 на общинска администрация – Смолян

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ

25.03.2016

Публичното обсъждане на намерението за поемане на дългосрочен облигационен дълг от община Смолян ще се проведе на 04.04.2016 г от 17.30 часа в зала 247.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

24.03.2016

Ще се проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на част от УПИ ІІ–Озеленяване и гаражи с обособяване на УПИ за обществено обслужване и УПИ за обществено обслужване и гаражи в кв.125 по плана на гр.Смолян.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

23.03.2016

Ще се проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на УПИ VІ–Озеленяване с присъединяване към УПИ за жилищно строителство в кв.57 по плана на гр.Смолян

АНКЕТА КАК ИСКАШ ДА ИЗГЛЕЖДА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРЕЗ 2020 ГОДИНА?

28.05.2014

Планираме развитието на общината. Участвай и ти!

АНКЕТА ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”

10.03.2014

Община Смолян реализира проект „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”, Договор за БФП № BG161PO001/5-02/2013/019 от 25.09.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.

ПРОУЧВАНЕ НА ИНТЕРЕСА И ОТНОШЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ КЪМ ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

19.04.2013

Настоящата анкета и проучване са една от целите на екипа на министър Петър Стойчев

ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СМОЛЯН

Във връзка с разработването на стратегическата част на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Смолян бихме искали да чуем Вашите предложения за проекти, които да бъдат включени за финансиране през периода 2014-2020 г.