> Начало

За тринадесети път село Смилян ще отбележи Празника на фасула

24.11.2015

Най-многолюдното селище на територията на Община Смолян – с. Смилян – подготвя тринадесетото издание на Празника на смилянския фасул. По традиция събитието се провежда всяка последна събота на месец ноември и се утвърди като едно от ...

Волейболни легенди пристигат в Смолян, за да участват в среща за популяризиране на този спорт в нашия град

23.11.2015

Волейболни легенди пристигат в Смолян, за да участват в среща за популяризиране на този спорт в нашия град. В напълно обновената Спортна зала на 28 ноември, от 17.00 часа, публиката ще наблюдава срещата между отборите на Родопа Смолян /ветерани/ и ...

Клуб от СОСЗР благодари на кмета Мелемов, който е помогнал за участието им в благотворителна инициатива, посветена на децата сираци

23.11.2015

Жените от клуб „Яна Шишманова” от СОСЗР в Смолян изказват сърдечна благодарност към кмета Николай Мелемов, който е помогнал за участието им в Преглед на таланта на жените военнослужещи в Пловдив, посветен на децата останали сираци. Целта ...

За пета поредна година ученици от I СОУ“Св.св.Кирил и Методий“ - Смолян се включиха в Световната седмица по предприемачество

20.11.2015

За пета поредна година ученици от I СОУ“Св.св.Кирил и Методий“ - Смолян, работещи по програми на Джуниър Ачийвмънт България се включиха в Световната седмица по предприемачество. Преподавател е госпожа Юлия Митрева. Тази година ...

Младен Койнаров на своя бенефис : „Тази велика публика ме направи певец ”

20.11.2015

Известният родопски изпълнител Младен Койнаров чества снощи бенефис в зала №1 на РДТ. Почетният гражданин на Смолян навърши наскоро 70 години и 45 години творческа дейност. Той бе представен от гл.художествен ръководител на ФА „Родопа” ...

Започна асфалтирането на моста на река Черна в Устово, очаква се съоръжението да е готово до 10 декември т.г.

20.11.2015

Днес започна асфалтирането на моста на река Черна в Устово. Кметът Николай Мелемов отново провери на място докъде са стигнали строително-ремонтните дейности на съоръжението. Управителят на фирмата, която извършва строителството, Владимир Кехайов ...

В Областния информационен център –Смолян стартира националната информационна кампания под надслов „Заедно за съпричастността“

16.11.2015

Инициативата се реализира съвместно с БЧК, над 4000 социални слаби от областта ще получат помощи във вид на хранителни продукти

Днес във всички православни храмове в Смолян беше отслужен благодарствен молебен за избавление от природни бедствия

15.11.2015

Днес във всички православни храмове в Смолян след св. Литургия, свещениците отслужиха благодарствен молебен за избавление на града и общината от природни бедствия. Архимандрит Висарион отправи благодарствената молитва към Господ Иисус Христос да ...

Със заупокойна молитва, цветя и сирени, Смолян почете паметта на загиналите при катастрофи

15.11.2015

Смолян почете паметта на загиналите при катастрофи и се присъедини към Световния ден за възпоменание на жертвите при пътнотранспортни произшествия. Точно в 11.00 часа в цялата Смолянска област бяха задействани сирените на оповестителната система за ...

Архимандрит Висарион ще отслужи молебен за здраве и избавление от природни бедствия

13.11.2015

Архимандрит Висарион ще отслужи благодарствен молебен на 15 ноември /неделя/ от 10,30 часа в храм „Св.Висарион Смоленски”. Архиерейският наместник на Смолянска духовна околия ще отправи молитва към Господ Иисус Христос и Св.Богородица да ...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПЛАН СХЕМА ЗА ОБЕКТ

25.11.2015

ДО КАРАМФИЛ ЕМИЛОВ КОВАЧЕВ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.62А

24.11.2015

Обществено обсъждане за промяна предназначението на УПИ – Озеленяване в УПИ за жилищно строителство в кв.174 по плана на гр.Смолян кв.Смолян за ПИ с идентификатори 67653.917.225; 67653.97.47 и част от ПИ 67653.97.35 / ПИ 67653.97.69/ м.”Дълги ...

ЗАПОВЕД НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН № ОК-03-02-1015 ОТ 16.11.2015Г.

24.11.2015

Относно: Удължаване на пожароопасния сезон

ПОКАНА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ДОМ И ПОДКРЕПА ЗА ВСЯКО ДЕТЕ”

20.11.2015

Заключителна пресконференция, която ще се проведе на 23 ноември 2015 г. от 15.30 часа в зала 247 на Общинска администрация Смолян, в рамките на проект „Дом и подкрепа за всяко дете“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ №167

18.11.2015

ДО СЪСОБСТВЕНИЦИТЕ В ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА УВЕДОМЯВАНЕ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 67653.934.7.1 БУЛ. „БЪЛГАРИЯ” № 51 ГР.СМОЛЯН

СЪОБЩЕНИЕ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОЕЖ №171

18.11.2015

ДО СЪСОБСТВЕНИЦИТЕ В ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА УВЕДОМЯВАНЕ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 67653.917.174.5 БУЛ. „БЪЛГАРИЯ” № 44, БЛ.6 ГР.СМОЛЯН

ЗАПОВЕД №2450 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

18.11.2015

във връзка с необходимост от създаване на временна организация на движение при извършване на строително ремонтни работи по проект за „Зелена и достъпна градска среда”- Изграждане зона за отдих в ж.к. „Нов център”, подобект: Подход към МБАЛ „д-р ...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

16.11.2015

За изменение на параметрите в разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – река Златарско дере, с цел – „други цели“, в землището на гр.Смолян, област Смолян

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

13.11.2015

На 23.11.2015 г. от 14:00 часа в гр.Смолян, улица ”Миньорска” №3 етаж втори, стая на „Мена Студио” ООД ще се проведе обществено обсъждане относно: „Промяна на ПУП-ПР за УПИ І-Озеленяване /ПИ 67653.913.442/ кв.61 по плана на гр.Смолян кв. Г. Смолян, ...

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

10.11.2015

За инвестиционно предложение: „База за отдих в ПИ 14253, с площ 7,547дка и ПИ 14258 с площ от 5,624дка в м.“Буковака“, по КВС на землище с. Кутела, общ.Смолян.

Избор на изпълнител на обществена поръчка за строителство по реда на Глава VIII „а” от ЗОП – чрез публична покана, с предмет:

22.10.2015

Избор на изпълнител на обществена поръчка за строителство по реда на Глава VIII „а” от ЗОП – чрез публична покана, с предмет:

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

11.09.2015

С ПРЕДМЕТ: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКА УЛИЧНА И ПЪТНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА ОПЕРАТИВНИ СЕЗОНИ 2015/2016 ГОДИНА, 2016/2017 ГОДИНА И 2017/2018 ГОДИНА”

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА "ДОСТАВКА" ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ.3, АЛ.1, Т.1 ОТ ЗОП С НАИМЕНОВАНИЕ "ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА "УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ ЕООД""

31.08.2015

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА "ДОСТАВКА" ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ.3, АЛ.1, Т.1 ОТ ЗОП С НАИМЕНОВАНИЕ "ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА "УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ ЕООД""

Избор на изпълнител на обществена поръчка за услуга по реда на Глава осма „а” от ЗОП – чрез публична покана

27.08.2015

С ПРЕДМЕТ: „Упражняване на строителен надзор при извършване на строителни и монтажни работи по проект „Изграждане и подобряване на канализационна и водопроводна инфраструктура“ с акроним DRAINAGE по Програма „Европейско териториално сътрудничество ...

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „СТРОИТЕЛСТВО” ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

22.07.2015

С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН”

Процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на глава V от ЗОП - чрез открита процедура с прилагане на опростени правила

02.07.2015

С ПРЕДМЕТ: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СМОЛЯН”

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

01.07.2015

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ПРЕДПИСВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН”

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

17.06.2015

С П Р Е Д М Е Т: „ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СВЪРЗАНИ С ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЧЛ. 169, АЛ. 1, Т. 1 – Т. 5, АЛ. 2 И АЛ. 3 ОТ ЗУТ И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ...

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА VII, РАЗДЕЛ II ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ

05.06.2015

С ПРЕДМЕТ: ДОПЪЛНИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЛУВЕН БАСЕЙН

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА ГЛАВА VIII „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

29.05.2015

С ПРЕДМЕТ:„ДОСТАВКА НА ВИДЕО СТЕНА ЗА ВЪНШЕН МОНТАЖ, ВЕДНО С ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ КЪМ НЕЯ, ПО ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – СМОЛЯН“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ“, ДОГОВОР ЗА БФП № ...

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 30.11.2015 Г. ОТ 18.00 ЧАСА В СЕСИЙНА ЗАЛА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

16.11.2015

За публично обсъждане на проекта за бюджет за 2016 година в частта за местни дейности

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

13.11.2015

На 23.11.2015 г. от 14:00 часа в гр.Смолян, улица ”Миньорска” №3 етаж втори, стая на „Мена Студио” ООД ще се проведе обществено обсъждане относно: „Промяна на ПУП-ПР за УПИ І-Озеленяване /ПИ 67653.913.442/ кв.61 по плана на гр.Смолян кв. Г. Смолян, ...

ПОКАНА ЗА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

21.08.2015

На проект на Наредба за създаване и функциониране на Обществени съвети в Община Смолян.

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

24.07.2015

Възможности за изменение на одобрения Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Смолян в сферата на образователната инфраструктура.

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА И ВОДОПРОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА" С АКРОНИМ DRAINAGE

16.07.2015

Община Смолян кани местната общност - всички граждани, обществени организации и юридически лица, които имат регистрация осъществяват дейности и ползват услуги на територията на община Смолян, на ОБСЪЖДАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧEН ...

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЧЛ.31, АЛ.1 ОТ НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ В ОБЩИНА СМОЛЯН

14.07.2015

Във връзка с докладна записка на директора на Ученическо общежитие „Васил Димитров“ – град Смолян, с вх.№ДЛ004410/23.06.2015г., с необходимостта от предприемане на мерки за подобряване състоянието на общежитието и облекчаване на достъпа за ...

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

22.06.2015

Във връзка с реализиране на строителство на обект: „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

16.03.2015

ОТНОСНО: ОКОНЧАТЕЛЕН ПЛАН И ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕКИ И ФОНДОВЕ И ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ КЪМ 31.12.2014 Г. НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 05.12.2014 Г. ОТ 17.30 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

24.11.2014

За публично обсъждане на проекта за бюджет за 2015 година в частта за местни дейности

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ "ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА - ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ"

23.10.2014

На 24 октомври 2014 г. от 14.30 часа в зала 247 на Общинска администрация Смолян ще се проведе встъпителна пресконференция по проект „Зелена и достъпна градска среда на гр. Смолян – централна градска част”

АНКЕТА КАК ИСКАШ ДА ИЗГЛЕЖДА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРЕЗ 2020 ГОДИНА?

28.05.2014

Планираме развитието на общината. Участвай и ти!

АНКЕТА ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”

10.03.2014

Община Смолян реализира проект „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”, Договор за БФП № BG161PO001/5-02/2013/019 от 25.09.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.

ПРОУЧВАНЕ НА ИНТЕРЕСА И ОТНОШЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ КЪМ ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

19.04.2013

Настоящата анкета и проучване са една от целите на екипа на министър Петър Стойчев

ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СМОЛЯН

Във връзка с разработването на стратегическата част на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Смолян бихме искали да чуем Вашите предложения за проекти, които да бъдат включени за финансиране през периода 2014-2020 г.