> Начало

Талантливите деца от ДГ „Слънце“ поздравиха кмета Мелемов с Баба Марта и внесоха празнично настроение в община Смолян

28.02.2020

С песни, стихчета и танци , малчуганите от ДГ „Слънце” в Смолян поздравиха днес кмета Николай Мелемов по повод предстоящия Първи март и внесоха празнично настроение в Общината . Талантите от група „Калинка и ръководството на ...

Съболезнователен адрес

28.02.2020

От кмета Николай Мелемов по повод кончината на Петър Харадинов, общественик, журналист, директор на различни културни институции, два мандата секретар на община Смолян, дългогодишен общински съветник

Кризисният щаб за борба с коронавируса: Обстановката в Смолянска област е спокойна, няма да се отменят проявите на открито

28.02.2020

Днес в областната администрация в Смолян се проведе заседание на Кризисния щаб, на което бяха обсъдени предприетите мерки за предовтратяване появата и разпространението на коронавируса в страната и региона....

По традиция, на Сирни Заговезни орадата ще пламне в Райково и в Устово

28.02.2020

За 29-и път в смолянския квартал Райково на Сирни Заговезни ще лумне ритуалният огън, наречен „орада". Събитието ще се състои на 1 март , неделя, в 18 часа пред читалище „Орфееви гори". По традиция ще бъде изгорено ...

Общинският съвет прие Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета в община Смолян

27.02.2020

Общинският съвет прие проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Смолян и План за действие за периода 2019 - 2024 г. Вносителят и кмет на Смолян Николай Мелемов заяви, че е приета националната ...

Община Смолян става пълноправен член на ФК „Родопа-Смолян“

27.02.2020

На днешното си заседание Общинският съвет даде съгласието си на община Смолян да участва като пълноправен член в сдружение Футболен клуб „Родопа-Смолян“ в Управителния съвет или Председател на УС в случай, че бъде избрана от Общото ...

ПРОГРАМА

25.02.2020

НА ТЪРЖЕСТВАТА, ПОСВЕТЕНИ НА НАЦИОНАЛНИЯ НИ ПРАЗНИК - ТРЕТИ МАРТ

Жителите на Стойките благодарят за организацията по снегопочистването в селото

25.02.2020

Жителите на смолянското село Стойките изказват благодарност към община Смолян и „Мурджев –Транс“ ЕООД –Смолян за много добрата организация по снегопочистването и опесъчаването на вътрешната общинска улична мрежа на селото ...

ОТ 26 ФЕВРУАРИ, ОБЩИНА СМОЛЯН ЗАПОЧВА ИЗДАВАНЕТО НА БЕЗПЛАТНИ КАРТИ НА ДЕЦАТА ЗА ПВЛ №3 В ПАМПОРОВО

25.02.2020

За шеста поредна година Община Смолян и „Пампорово“ АД подписаха споразумение за безплатно ползване на Пътническа въжена линия (ПВЛ) №3 / едноседалков лифт от „Малина” до „Студенец”/ за всички ученици от община ...

Уникалният премиерен спектакъл "Приключения опасни със герои сладкогласни" ще бъде представен на смолянската публика на 25 февруари в РДТ

24.02.2020

Уникалният премиерен спектакъл "Приключения опасни със герои сладкогласни" от Недялко Йорданов , режисиран от Адриан Петров ще бъде представен на смолянската публика във вторник, 25 февруари, от 19.00 часа в зала 2 на РДТ“Николай ...

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.129, АЛ.2 ОТ ЗУТ

28.02.2020

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена:

ЗАПОВЕД №РД-0025 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

28.02.2020

Относно временно ограничавам движението на всички МПС по улица „Елица“ в участъка от кръстовището с ул. „Момина вода“ до кръстовището с ул. „Бреза“ на 07.03.2020 г. от 10:00ч. до 16:00 ч.

ПРОЕКТ „ПРИЕМИ МЕ 2015“ - ОБЩИНА СМОЛЯН

28.02.2020

Община Смолян продължава изпълнението на Проект „Приеми ме 2015” в партньорство с Агенцията за социално подпомагане, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015“ по Оперативна програма ...

СЪОБЩЕНИЕ

25.02.2020

Списък на лицата, допуснати и недопуснати до явяване на интервю за длъжността „Специалист ОВК“

СЪОБЩЕНИЕ

25.02.2020

Списък на лицата, допуснати и недопуснати до явяване на интервю за длъжността длъжност „Специалист по качеството на атмосферния въздух“

СЪОБЩЕНИЕ

25.02.2020

Във връзка с изпълнение на изискванията на Наредба № 6 от 7 октомври 2019 г. за изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление...

СЪОБЩЕНИЕ

25.02.2020

Стартира приема на документи по Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“.

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 61, АЛ. 1, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 18А, АЛ. 10 ОТ АПК

24.02.2020

ЗА ОБРАЗУВАНО АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ПОСТОЯНЕН АДРЕС

ЗАПОВЕД № РД-0215 от 24.02.2020 г. на Кмета на община Смолян

24.02.2020

Заличаване на адресна регистрация на основание чл.99б от ЗГР

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

24.02.2020

Обявления по решения №77 и 78

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

28.02.2020

С ПРЕДМЕТ:„ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОУЧВАНЕ ЗА НАГЛАСИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО ПРОЕКТ № BG16M1OP002-5.003-0004 „МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА СМОЛЯН“, КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА ...

Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Част II, Глава IX от Закона за обществените поръчки – чрез процедура на договаряне без предварително обявление

20.12.2019

С ПРЕДМЕТ: „СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН“.

Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Част II, Глава IX от Закона за обществените поръчки – чрез процедура на договаряне без предварително обявление

20.12.2019

С ПРЕДМЕТ: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН”.

Процедура за събиране на оферти чрез обява по реда на чл. 187 и следващите от ЗОП за възлагане на обществена поръчка „доставка”

05.11.2019

С ПРЕДМЕТ: „Извършване на доставки на пресни плодове и зеленчуци за нуждите на „Ученическо и столово хранене“ ЕООД за срок от 24 месеца“

Производство по възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява,

31.10.2019

С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „ПРИЮТ ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ НА БЕЗДОМНИ КУЧЕТА В УПИ I – 923.29, 923.30, КВ.2, ГР. СМОЛЯН“ – ЕТАП I“.

Производство по възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

31.10.2019

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА НА УЛ. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ, ДО РИМСКИ МОСТ, ПО ЛЕВИЯ БРЯГ НА РЕКА ЧЕРНА, ГРАД СМОЛЯН“

Производство по възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

31.10.2019

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА НА УЛ. ПЕТЪР БЕРОН, ПРЕД БЛОК „СТРОИТЕЛ“ № 1, ПО ДЕСНИЯ БРЯГ НА РЕКА ЧЕРНА, ГРАД СМОЛЯН“

ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА НИСКА СТОЙНОСТ ПО РЕДА НА ГЛАВА XXVI OT ЗОП

31.10.2019

С ПРЕДМЕТ: „Периодични доставки на природен газ – метан – компресиран за нуждите на Община Смолян“

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

29.10.2019

С ПРЕДМЕТ: „РАЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НИВАТА НА ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ10) И ДОСТИГАНЕ НА УТВЪРДЕНИТЕ НОРМИ ЗА КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ НА ОБЩИНА СМОЛЯН“.

Производство по възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

20.09.2019

С ПРЕДМЕТ: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН“

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

28.02.2020

На основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл.77 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Община Смолян предоставя на вниманието на всички заинтересовани лица в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата ...

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

20.02.2020

Проект на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни, загробването им при необходимост на територията на община Смолян...

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

23.12.2019

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

17.12.2019

На проекта на бюджет за 2020 г. на Община Смолян

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

20.11.2019

Проект на бюджет на Община Смолян за 2020 година.

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

19.11.2019

Проект на Наредба за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ, за рекламните, информационните и монументално - декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на община Смолян.

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

19.11.2019

Проект на Наредба № 3 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Смолян.

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

19.11.2019

Проект на Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян.

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

18.11.2019

На основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл.77 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Община Смолян предоставя на вниманието на всички заинтересовани лица в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата ...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

15.11.2019

Проект на решение за одобряване на план-сметката заедно с проектите на доклад на вносителя и на план-сметката за разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за поддържането на ...

АНКЕТА КАК ИСКАШ ДА ИЗГЛЕЖДА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРЕЗ 2020 ГОДИНА?

28.05.2014

Планираме развитието на общината. Участвай и ти!

АНКЕТА ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”

10.03.2014

Община Смолян реализира проект „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”, Договор за БФП № BG161PO001/5-02/2013/019 от 25.09.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.

ПРОУЧВАНЕ НА ИНТЕРЕСА И ОТНОШЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ КЪМ ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

19.04.2013

Настоящата анкета и проучване са една от целите на екипа на министър Петър Стойчев

ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СМОЛЯН

Във връзка с разработването на стратегическата част на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Смолян бихме искали да чуем Вашите предложения за проекти, които да бъдат включени за финансиране през периода 2014-2020 г.