> Начало

Кметът Николай Мелемов уважи днес празника на село Требище

19.04.2015

Кметът Николай Мелемов уважи днес празника на смолянското село Требище. По това време през месец април населеното място прави курбан за здраве , берекет и плодородие през годината. Кметският наместник Севди Сираков и хората посрещнаха Мелемов и ...

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕКЛАМА В "ПЪТЕВОДИТЕЛ НА ОБЩИНА СМОЛЯН"

14.04.2015

Община Смолян подготвя издаването на Пътеводител, в който ще бъдат включени всички атрактивни туристически обекти на територията на общината

Благодатният огън ще пристигне Смолян след 22.00 часа, божествената частица ще донесе архимандрит Висарион

11.04.2015

Тази вечер ще има и извънредни градски автобуси

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

11.04.2015

ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ ПО ПОВОД ВЕЛИКДЕН

На Велики четвъртък деца украсиха и боядисаха яйца в Ресурсния център

09.04.2015

Днес на Велики четвъртък в Ресурсния център –Смолян деца със специални образователни потребности, деца от трите Центъра за настаняване от семеен тип и малчугани от детските градини боядисваха великденски яйца. Инициативата беше на Общинския ...

Ученици ще боядисват яйца заедно с деца от Ресурсния център

08.04.2015

По инициатива на Общинския ученически съвет към община Смолян на 9 април т. г. от 10 ч. в Ресурсния център, деца със специални образователни потребности, деца от трите Центъра за настаняване от семеен тип и малчугани от детските градини ще боядисват ...

Мелемов постави основните проблеми пред Плевнелиев, а те са слабо развита пътна мрежа, миграция на младите и увеличената популацията на мечките

07.04.2015

Градоначалникът поиска подкрепата на всички институции за проектирането и изграждане на трета лента Асеновград-Чепеларе, за да се съживи икономиката и туризма

Президентът Росен Плевнелиев ще е патрон на Роженския събор

07.04.2015

Президентът Росен Плевнелиев ще е патрон на Роженския събор. „Това бе една от идеите, които моментално подкрепих, ще се видим пак в Смолян на 17 юли т. г. и на Рожен, заяви държавният глава след края на изнесеното заседание на Съвета за ...

Президентът Росен Плевнелиев награди с Почетен знак доброволците от община Смолян, които са сред първите в страната

07.04.2015

Държавният глава проведе и среща с кмета Николай Мелемов, градоначалникът му подари каба гайда

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

07.04.2015

ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ ПО ПОВОД 7 АПРИЛ – СВЕТОВЕН ДЕН НА ЗДРАВЕТО

ПРИЗИВ КЪМ ГРАЖДАНИТЕ НА СМОЛЯН И СЪСТАВНИТЕ СЕЛИЩА НА ОБЩИНАТА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

17.04.2015

По традиция всяка година община Смолян организира кампания за пролетно почистване. Тази година кампания ще започне на 20 април и ще приключи на 10 май.

ИЗДАДЕНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ №22

15.04.2015

ДО ДОНЧО ПЕТРОВ ПЕТРОВ

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА УПИ

15.04.2015

Заповед №16/06.04.2015 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП-План за регулация на УПИ ХІІІ-233 в кв.24 по плана на с.Полк.Серафимово, общ.Смолян с присъединяване на част от уличната регулация към УПИ ХІІІ-233.

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА УПИ

15.04.2015

Заповед №15/06.04.2015 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП-План за регулация и застрояване на УПИ І-озеленяване и гаражи в кв.7 по плана на гр.Смолян, кв.Устово с образуване на два нови УПИ озеленяване и гаражи и ...

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ

15.04.2015

Заповед №14/06.04.2015 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-План за Регулация на УПИ ХVІ-1113, УПИ ХVІІ-1112 и ХІV -1114 в кв.173 по действащия план на гр.Смолян, кв.Смолян, тъй като е налице ...

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

15.04.2015

За отдаване под наем на терени (площи), находящи се на територията на община Смолян, като елемент от градското обзавеждане – за извършване на рекламна дейност по реда на чл.56 от ЗУТ и Закона за общинската собственост за срок от 3 години.

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕКЛАМА В "ПЪТЕВОДИТЕЛ НА ОБЩИНА СМОЛЯН"

14.04.2015

Община Смолян подготвя издаването на Пътеводител, в който ще бъдат включени всички атрактивни туристически обекти на територията на общината

ЗАПОВЕД №618 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

06.04.2015

ОТНОСНО: Спирам движението на всички МПС по локалното платно от бул.„България”на 07.04.2015г. от 06:00 часа до 18:00часа.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ОТ "СОКОЛ-11" ООД

03.04.2015

ОТНОСНО: Изграждане на Мини ВЕЦ Сокол на река Бяла

КЛАСИРАНЕ ОТ ПРОВЕДЕНО ИНТЕРВЮ

01.04.2015

По национална програма „Активиране на неактивни лица“ за длъжност „Младши специалист, младежки медиатор“.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. №4 ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП

07.04.2015

С ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на технически инвестиционни проекти за обекти на територията на община Смолян“.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА V О Т ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

02.04.2015

С ПРЕДМЕТ: ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СВЪРЗАНИ С ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЧЛ. 169, АЛ. 1, Т. 1 – Т. 5, АЛ. 2 И АЛ. 3 ОТ ЗУТ И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ...

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

21.03.2015

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ПРЕДПИСВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН”

Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава VII, Раздел II от ЗОП – чрез договаряне без обявление, с предмет:

20.03.2015

ОТНОСНО: „Периодични доставки на газьол за отопление за нуждите на целодневни детски градини, обединени детски заведения и ДЦДВУ "Звънче" на територията на община Смолян“.

Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава VII, Раздел II от ЗОП – чрез договаряне без обявление, с предмет:

20.03.2015

ОТНОСНО: „Периодични доставки на газьол за отопление за нуждите на социалните домове и Общинско предприятие "Народна астрономическа обсерватория с Планетариум" на територията на община Смолян“.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. №2 ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП

18.03.2015

С ПРЕДМЕТ:„Комплексно почистване на административната сграда на Община Смолян, сградата на Стоматологичната поликлиника и Областен информационен център - Смолян“

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОБЯВЛЕНИЯ ЗА 2015 Г.

04.03.2015

Снегопочистване и зимно поддържане на общинската пътна мрежа, разположена на територията на община Смолян за оперативни сезони 2015/2016 година, 2016/2017 година и 2017/2018 година Упражняване на строителен надзор при строителство на ...

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. №1 ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП

04.03.2015

С ПРЕДМЕТ: „Периодични доставки, зареждане и рециклиране на консумативи за копирна техника на Община Смолян“.

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

16.01.2015

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА И ВОДОПРОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН”

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА

30.12.2014

С ПРЕДМЕТ: „Организиране и провеждане на обучения в ключови компетенции по проект „По компетентни и мотивирани служители на община Смолян” по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013”

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

16.03.2015

ОТНОСНО: ОКОНЧАТЕЛЕН ПЛАН И ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕКИ И ФОНДОВЕ И ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ КЪМ 31.12.2014 Г. НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 05.12.2014 Г. ОТ 17.30 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

24.11.2014

За публично обсъждане на проекта за бюджет за 2015 година в частта за местни дейности

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ "ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА - ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ"

23.10.2014

На 24 октомври 2014 г. от 14.30 часа в зала 247 на Общинска администрация Смолян ще се проведе встъпителна пресконференция по проект „Зелена и достъпна градска среда на гр. Смолян – централна градска част”

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 24.10.2014 Г. ОТ 15:00 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

15.10.2014

Обсъждане на необходимостта от поемане на два дългосрочни дълга за финансирането на проект на община Смолян чрез кредит от фонд „Флаг” ЕАД.

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 24.10.2014 Г. ОТ 16:00 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

08.10.2014

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ : На Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища — общинска собственост.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 15.09.2014 г. ОТ 17:00 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

05.09.2014

Покана за провеждане на обществено обсъждане на необходимостта от поемане на дългосрочен общински дълг

ПОКАНА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „УСПЕШНО ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКИ В ОБЩИНА СМОЛЯН В ПЕРИОДА 2014 – 2020г.“

19.08.2014

На 25 август 2014 г., от 16.00 часа в зала 247 на общинска администрация Смолян ще се проведе заключителна пресконференция по проект „УСПЕШНО ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКИ В ОБЩИНА СМОЛЯН В ПЕРИОДА 2014 – 2020г."

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 21.07.2014 г. В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

15.07.2014

Относно обществено обсъждане на проекта за Общински план за развитие, Стратегия на младежта и Стратегия за туризма за периода 2014-2020 г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 24.06.2014Г. ОТ 17:00 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

17.06.2014

Относно Общински план за развитие на община Смолян за периода 2014-2020 г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 30.05.2014Г. ОТ 12:00 ЧАСА В КЛУБ “КУЛТУРА”

26.05.2014

Относно необходимостта от промени на граници на ПИ с идентификатор 67653.917.329, 29 кв.м -озеленяване от ПИ с идентификатор 67653.917.330.

АНКЕТА КАК ИСКАШ ДА ИЗГЛЕЖДА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРЕЗ 2020 ГОДИНА?

28.05.2014

Планираме развитието на общината. Участвай и ти!

АНКЕТА ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”

10.03.2014

Община Смолян реализира проект „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”, Договор за БФП № BG161PO001/5-02/2013/019 от 25.09.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.

ПРОУЧВАНЕ НА ИНТЕРЕСА И ОТНОШЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ КЪМ ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

19.04.2013

Настоящата анкета и проучване са една от целите на екипа на министър Петър Стойчев

ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СМОЛЯН

Във връзка с разработването на стратегическата част на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Смолян бихме искали да чуем Вашите предложения за проекти, които да бъдат включени за финансиране през периода 2014-2020 г.