> Начало

Концерт в музея за Деня на християнското семейство

18.11.2019

Регионалният исторически музей в Смолян стартира музейна програма „Музей, изкуство, развлечение“. Първото събитие е посветено на 21 ноември – Ден на християнското семейство и младеж. На 20 ноември от 18.00 часа в музея ще се състои ...

Психолози работят с ученици за по-добра комуникация в класовете и изграждане взаимоотношения на доверие

18.11.2019

Продължават срещите на психолозите от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Смолян с учениците от СУ,,Св.Св.Кирил и Методий''. През настоящата учебна година стартира програма насочена към ...

Кметът Мелемов поздрави Кирил Илиев със Световния ден за борба с диабета

14.11.2019

Кметът Николай Мелемов поздравява координатора на Българската асоциация „Диабет“ за Смолянска област Кирил Илиев по повод 14 ноември – Световен ден за борба с коварното заболяване. „Благодаря Ви за усилията, които ...

Емблематичният роман „Калуня- Каля“ от Георги Божинов за първи път оживява на сцената на Родопския драматичен театър

13.11.2019

Премиерата на пиесата ще се състои на 14 ноември (четвъртък) от 19,00 часа в театъра

Митрополит Николай оглави архиерейската света Литургия за 20 –годишнината на храм „Успение на Пресвета Богородица“ в Пампорово

10.11.2019

Владиката благослови с новия кметски мандат Мелемов: „Познавам Ви като добър християнин. Благодаря на Бога, че така промисли, да бъдете градоначалник на Смолян“

Ученици заеха ключови постове в община Смолян в „Мениджър за един ден”

08.11.2019

За осма поредна година община Смолян днес бе домакин на инициативата „Мениджър за един ден”. Ученици от ППМГ „Васил Левски”, ПГИ „Карл Маркс”, ЕГ „Иван Вазов“ и ПГТТ „Христо Ботев” ...

Венера Аръчкова е новият председател на Общинския съвет в Смолян

08.11.2019

Венера Аръчкова е новият председател на Общинския съвет в Смолян. Тя бе избрана на днешното първо тържествено заседание на разпоредителния орган. От 29 съветници за нея гласуваха 16 , а 13 бюлетини бяха празни. Гласуването се проведе тайно, ...

КМЕТЪТ НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ, ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА ПОЛОЖИХА КЛЕТВА И ПОЕХА УПРАВЛЕНИЕТО

08.11.2019

Заявявам пред всички , че искам да управлявам с всеки един гражданин на Смолян. Затова вратите на моя кабинет отново ще бъдат отворени за вас, посочи в словото си Мелемов

Кметът Николай Мелемов и съветниците полагат клетва в петък – 8 ноември

06.11.2019

Избраният за кмет –трети мандат Николай Мелемов и съветниците полагат клетва в петък. Тържественото заседание на Общинския съвет – Смолян ще се проведе на 8 ноември от 10.00 ч. в Сесийната зала в общинската администрация. На първото ...

За поредна година община Смолян ще бъде домакин на инициативата „Мениджър за един ден“

06.11.2019

На 8 ноември т.г. Община Смолян ще бъде домакин на инициативата „Мениджър за един ден”. Ученици от ППМГ „Васил Левски”, ПГИ „Карл Маркс“, Езикова гимназия „Иван Вазов“ и ПГТТ „Христо ...

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

18.11.2019

За продажба на имот - частна общинска собственост

КЛАСИРАНЕ ЗА ПОЗИЦИЯТА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

15.11.2019

В съответствие с Процедурата за подбор на персонал на общностен център за предоставяне на интегрирани услуги за деца до 7 годишна възраст в гр. Смолян, кв. Каптажа, Комисия, назначена със Заповед № ПП-04-102/01.11.2019 г. на вр.и.д. кмета на община ...

СЪОБЩЕНИЕ

13.11.2019

На основаниe чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) Агенция „Пътна инфраструктура“ със седалище: гр. София 1606, бул. „Македония“ №3 съобщава на засегнатото население ...

ОБЯВЛЕНИЕ

13.11.2019

На основание чл.37ж, ал.7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, Общинска служба по земеделие – Смолян, Ви уведомява, че са изготвени предварителните регистри по чл.37ж, ал.7 от същия закон, въз основа на подадените ...

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.129, АЛ.5 ОТ ЗУТ

08.11.2019

Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че са издадени Заповеди от №УТР-088 до №УТР-091

Съобщение №УТ 000 776

08.11.2019

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-106/22.10.2019 год. на Кмета на Община Смолян

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

06.11.2019

Във връзка с провеждането на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на земи - ниви от общинския поземлен фонд на Община Смолян, намиращи се в землищата на с. Търън, с. Сивино и с. Горово

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ

06.11.2019

Списък на лицата, допуснати и недопуснати до явяване на интервю за длъжността „Социален работник“

ЗАПОВЕД № АП-03-18-398-2 ОТ 04.11.2019 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

04.11.2019

Свикване на първо заседание на новоизбрания Общински съвет - Смолян на 08.11.2019 г. от 10.00часа в сесийната зала на Община Смолян.

ЗАПОВЕД №РД-1179 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

31.10.2019

За въвеждане движение с ограничена пропускливост за всички МПС в с. Момчиловци.

Процедура за събиране на оферти чрез обява по реда на чл. 187 и следващите от ЗОП за възлагане на обществена поръчка „доставка”

05.11.2019

С ПРЕДМЕТ: „Извършване на доставки на пресни плодове и зеленчуци за нуждите на „Ученическо и столово хранене“ ЕООД за срок от 24 месеца“

Производство по възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява,

31.10.2019

С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „ПРИЮТ ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ НА БЕЗДОМНИ КУЧЕТА В УПИ I – 923.29, 923.30, КВ.2, ГР. СМОЛЯН“ – ЕТАП I“.

Производство по възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

31.10.2019

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА НА УЛ. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ, ДО РИМСКИ МОСТ, ПО ЛЕВИЯ БРЯГ НА РЕКА ЧЕРНА, ГРАД СМОЛЯН“

Производство по възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

31.10.2019

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА НА УЛ. ПЕТЪР БЕРОН, ПРЕД БЛОК „СТРОИТЕЛ“ № 1, ПО ДЕСНИЯ БРЯГ НА РЕКА ЧЕРНА, ГРАД СМОЛЯН“

ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА НИСКА СТОЙНОСТ ПО РЕДА НА ГЛАВА XXVI OT ЗОП

31.10.2019

С ПРЕДМЕТ: „Периодични доставки на природен газ – метан – компресиран за нуждите на Община Смолян“

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

29.10.2019

С ПРЕДМЕТ: „РАЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НИВАТА НА ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ10) И ДОСТИГАНЕ НА УТВЪРДЕНИТЕ НОРМИ ЗА КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ НА ОБЩИНА СМОЛЯН“.

Производство по възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

20.09.2019

С ПРЕДМЕТ: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН“

Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

19.09.2019

С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН“.

Производство по възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

05.09.2019

С ПРЕДМЕТ: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН,

Производство по възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

05.09.2019

С ПРЕДМЕТ: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. СМОЛЯН, БУЛ. БЪЛГАРИЯ № 86, БЛОК № 16.

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

18.11.2019

На основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл.77 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Община Смолян предоставя на вниманието на всички заинтересовани лица в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата ...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

15.11.2019

Проект на решение за одобряване на план-сметката заедно с проектите на доклад на вносителя и на план-сметката за разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за поддържането на ...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

08.11.2019

На основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ ще се проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на част от УПИ I-Озеленяване с присъединяване към УПИ II-420 за жилищно строителство в кв.30 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

09.10.2019

На 17.10.2019г. от 10.00 часа в Кафе „МОКА“ с адрес: гр. Смолян, бул.“България“№86 ще се проведе обществено обсъждане относно: „Промяна на ПУП-ПРЗ за УПИ I-98- за събиране и третиране на ИУМПС, ИУЕЕО, ОЧЦМ, НУБА, хартия, ...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

09.10.2019

На 17.10.2019г. от 10.00 часа в Кафе „МОКА“ с адрес: гр.Смолян, бул.“България“№86 ще се проведе обществено обсъждане относно: ”Промяна на ПУП-ПРЗ за УПИ I-Озеленяване (ПИ 67653.913.387), кв.59 по плана на гр.Смолян , кв.Г.Смолян , Община ...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

16.08.2019

На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ Мирослав М. Кьоровски, Виолета Т.Тунева и Васил Ст. Бабачев и Таня М. Бабачева уведомяват заинтересованите лица, че ще бъде проведена процедура по промяна на предназначението на част от УПИ Х-8 за озеленяване, кв.2 ...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

10.07.2019

На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ „Евгений Маринов-РМ“ООД, Ви уведомява, че ще се проведе обществено обсъждане за промяна на предназначението на част от УПИ VI-Озеленяване с присъединяване към проект за ПУП-ПРЗ на УПИ V за обществено обслужване в ...

Покана за публично обсъждане

27.06.2019

На поемане на дългосрочен кредит чрез финансов инструмент за изпълнение на проект „Обновяване на енергийна ефективност на културна инфраструктура – сградата на Планетариум Смолян“.

Покана за публично обсъждане

27.06.2019

На отчета за изпълнението на бюджета на Община Смолян за 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

10.06.2019

На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ „Тера Ностра България“АД, Ви уведомява, че ще се проведе обществено обсъждане за промяна на ПУП – ПРЗ за УПИ VI-615 за Сграда със смесено предназначение и част от УПИ III-Озеленяване и рекреационни пространства /ПИ ...

АНКЕТА КАК ИСКАШ ДА ИЗГЛЕЖДА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРЕЗ 2020 ГОДИНА?

28.05.2014

Планираме развитието на общината. Участвай и ти!

АНКЕТА ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”

10.03.2014

Община Смолян реализира проект „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”, Договор за БФП № BG161PO001/5-02/2013/019 от 25.09.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.

ПРОУЧВАНЕ НА ИНТЕРЕСА И ОТНОШЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ КЪМ ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

19.04.2013

Настоящата анкета и проучване са една от целите на екипа на министър Петър Стойчев

ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СМОЛЯН

Във връзка с разработването на стратегическата част на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Смолян бихме искали да чуем Вашите предложения за проекти, които да бъдат включени за финансиране през периода 2014-2020 г.