> Начало

За трета поредна година Милка Манева получи отличието „Спортист на 2014 г. ” на община Смолян

18.12.2014

За трета поредна година Милка Манева получи отличието „Спортист на 2014 г. ” на община Смолян. Нейният треньор Костадин Грозданов също за трета поредна година стана „Треньор на 2014 г”. Официалната церемония по награждаването ...

Честито на Екатерина и Марин Захариеви!

17.12.2014

Зам.-кметът Марин Захариев се венча за своята любима Екатерина в параклиса Св.Дух на Смолянските езера. Младоженците се врекоха във вярност и любов , а тайнството венчавка извърши отец Иван Марински. Екатерина и Марин имат дългогодишна връзка, която ...

Митовете на Момчилова крепост оживяха в аудио- визуален спектакъл

17.12.2014

Скалите на Момчиловата крепост, край смолянското село Градът, са сцена на аудио- визуален спектакъл , пресъздаващ мита за Момчил. Изпълнява се в тъмната част на денонощието. Включва прожекция на 30-минутен филм, посветен на Момчил юнак. Това съобщи ...

Кметът Мелемов : „За поредна година не повишаваме данъците”

16.12.2014

Няма да има увеличение на местни данъци и такси и през следващата година, както е от началото на мандата. Общината е в сравнително добра кондиция. Караме три години така и не се предаваме. Затова сме оптимисти за 2015 г. , защото имаме доста ...

След среща на Мелемов с превозвачите, няма да се увеличават картите за пенсионерите, учениците от селата ще пътуват с една карта до училищата

16.12.2014

След проведена и инициирана от нас среща с транспортните фирми постигнахме консенсус да не се увеличават картите за пенсионерите и да не се натоварват допълнително учениците, обяви пред медиите днес кметът Николай Мелемов. Той допълни, че Общината е ...

Петнайсет състезатели и седем треньори са номинирани за „Спортист и треньор на 2014 г.” на община Смолян

15.12.2014

Официалната церемония по награждаването ще се проведе на 18 декември от 14:00 часа в Сесийната зала на община Смолян

Ще бъде открита изложба – фотографии под надслов „25 години свободна България”

15.12.2014

На 17.12.2014 година от 17,30 часа в Художествена галерия – Смолян ще бъде открита изложба – фотографии под надслов „25 години свободна България”.

Книгата „Детство без сълзи” трогна смолянчани с историите на „ничиите деца”

14.12.2014

Александър Миланов представи пред смолянската общественост трогателната си книга „Детство без сълзи”. Авторът, който е израснал в социален дом, разказва истинските истории на деца, останали без родители, които поправят детството, както и ...

Пампорово да защити името на родопчанина като гостоприемен и благ човек и доволни туристи, пожела кметът Мелемов при откриването на сезона

13.12.2014

Кметът Николай Мелемов бе гост на откриването на зимния сезон в Пампорово. „Щастлив съм, че съм с Вас в този празничен ден. Пожелавам природата да бъде с нас, хората работещи в курорта да защитят името на родопчанина като гостоприемен и благ ...

Коледен благотворителен бал за повече жадувани бебета ще се проведе в Смолян

12.12.2014

Общината и фондация „Искам бебе” канят смолянчани да подкрепят благородната кауза

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА, ПО ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДЕН ОБЕКТ

17.12.2014

Реконструкция и модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект - мост.

УВЕДОМЛЕНИЕ

17.12.2014

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам: ЕТ ”д-р Росица Тодорова – Амбулатория за първична медицинска помощ по дентална медицина –индивидуална практика”, че е изготвена Заповед № 2274/18.11.2014 г. на кмета на Община Смолян за изземване на ...

СПИСЪК НА ЛИЦАТА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ПСИХОЛОГ"

16.12.2014

За длъжността "Психолог" в ЦНСТ за деца и младежи с увреждания

ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

16.12.2014

по Проект „Подобряване благосъстоянието на децата от Община Смолян чрез превенция на социалното изключване

ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПРЗ/

15.12.2014

УПИ ХХ-934.139 жилищно застрояване и обществено обслужване и на част от УПИ ХІV озеленяване и гаражи, с образуване на нов УПИ ХХ-934.139, 934.140, 934.125 жилищно застрояване, обществено обслужване и гаражи в устройствена зона „Жм” и височина на ...

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА, ПО ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДЕН ОБЕКТ

15.12.2014

Реконструкция и модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект - мост.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА, ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ

15.12.2014

Водовземане чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект - река Арда

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОСТЪПИЛО ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

13.12.2014

В Община Смолян е постъпило Уведомление за инвестиционно намерение от „Сокол-11“ ООД –изграждане на Мини ВЕЦ Сокол на река Бяла в участъка от кота 988.50 до 969.00, в землището на с.Соколовци, ЕКАТТЕ 67965 община Смолян.

ОБЩИНА СМОЛЯН УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ПОТЕНЦИАЛНИ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА „ПОДОБРЯВАНЕ БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО НА ДЕЦАТА ОТ ОБЩИНА СМОЛЯН ЧРЕЗ ПРЕВЕНЦИЯ НА СОЦИАЛНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ”

11.12.2014

Община Смолян кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове” по Проект „Подобряване благосъстоянието на децата от община Смолян чрез превенция на социалното ...

ОБЩИНА СМОЛЯН УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ПОТЕНЦИАЛНИ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ „ФОРМИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РОДИТЕЛСКИ УМЕНИЯ” И „СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА”

11.12.2014

Община Смолян кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа” по Проект „Подобряване благосъстоянието на децата от община Смолян чрез превенция на социалното ...

РЕШЕНИЕ №28/06.11.2014г. - ОТНОСНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА "ДОСТАВКА"

06.11.2014

С ПРЕДМЕТ:„ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ЗА ДЕЦА ДО 3 ГОДИНИ, ЗА ДЕЦА ДО 7 Г. В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА СМОЛЯН И ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ДЦДВУ“ЗВЪНЧЕ“

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. №22 ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП

31.10.2014

С ПРЕДМЕТ: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи на обекти на спортната инфраструктура в централна градска част на град Смолян“.

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА

30.09.2014

С ПРЕДМЕТ:„ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ЗА ДЕЦА ДО 3 ГОДИНИ, ЗА ДЕЦА ДО 7 Г. В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА СМОЛЯН И ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ДЦДВУ“ЗВЪНЧЕ“

РЕШЕНИЕ №21 ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

30.10.2014

С ПРЕДМЕТ: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи на обекти на спортната инфраструктура в централна градска част на град Смолян“

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. № 19 ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП

24.09.2014

С ПРЕДМЕТ: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи на обекти на спортната инфраструктура в централна градска част на град Смолян“

ПРОИЗВОДСТВО ПО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „СТРОИТЕЛСТВО” ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

05.09.2014

С ПРЕДМЕТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В С. БЕЛЕВ ДОЛ, ОБЩИНА СМОЛЯН”

СЪОБЩЕНИЕ

01.09.2014

ОТНОСНО ПРОТОКОЛ ОТ ОТВАРЯНЕТО, РАЗГЛЕЖДАНЕТО, ДОПУСКАНЕТО, ОЦЕНЯВАНЕТО И КЛАСИРАНЕТО НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА

27.08.2014

С ПРЕДМЕТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В С. БЕЛЕВ ДОЛ, ОБЩИНА СМОЛЯН”

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

14.08.2014

С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ /БАКАЛИЯ/ ЗА НУЖДИТЕ НА ДВПР „ПРОФ. Д-Р ТОДОР ТАШЕВ“ - ПЕТКОВО”

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА VIII „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

13.08.2014

С ПРЕДМЕТ: „Упражняване на авторски надзор при извършване на строителни и монтажни работи по проект „Зелена и достъпна градска среда на гр. Смолян - централна градска част”, по Оперативна програма “Регионално развитие“ 2007 – 2013г., по Договор за ...

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 05.12.2014 Г. ОТ 17.30 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

24.11.2014

За публично обсъждане на проекта за бюджет за 2015 година в частта за местни дейности

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ "ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА - ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ"

23.10.2014

На 24 октомври 2014 г. от 14.30 часа в зала 247 на Общинска администрация Смолян ще се проведе встъпителна пресконференция по проект „Зелена и достъпна градска среда на гр. Смолян – централна градска част”

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 24.10.2014 Г. ОТ 15:00 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

15.10.2014

Обсъждане на необходимостта от поемане на два дългосрочни дълга за финансирането на проект на община Смолян чрез кредит от фонд „Флаг” ЕАД.

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 24.10.2014 Г. ОТ 16:00 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

08.10.2014

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ : На Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища — общинска собственост.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 15.09.2014 г. ОТ 17:00 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

05.09.2014

Покана за провеждане на обществено обсъждане на необходимостта от поемане на дългосрочен общински дълг

ПОКАНА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „УСПЕШНО ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКИ В ОБЩИНА СМОЛЯН В ПЕРИОДА 2014 – 2020г.“

19.08.2014

На 25 август 2014 г., от 16.00 часа в зала 247 на общинска администрация Смолян ще се проведе заключителна пресконференция по проект „УСПЕШНО ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКИ В ОБЩИНА СМОЛЯН В ПЕРИОДА 2014 – 2020г."

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 21.07.2014 г. В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

15.07.2014

Относно обществено обсъждане на проекта за Общински план за развитие, Стратегия на младежта и Стратегия за туризма за периода 2014-2020 г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 24.06.2014Г. ОТ 17:00 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

17.06.2014

Относно Общински план за развитие на община Смолян за периода 2014-2020 г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 30.05.2014Г. ОТ 12:00 ЧАСА В КЛУБ “КУЛТУРА”

26.05.2014

Относно необходимостта от промени на граници на ПИ с идентификатор 67653.917.329, 29 кв.м -озеленяване от ПИ с идентификатор 67653.917.330.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ФИНАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА 07 МАЙ 2014 Г. ОТ 14.00 ЧАСА В ХОТЕЛ „КИПАРИС АЛФА”

30.04.2014

ПО ПРОЕКТ: „Повишаване на административния капацитет на служителите в общинска администрация Смолян чрез обучения за по-ефективно и ефикасно изпълнение на професионалните им задължения”

АНКЕТА КАК ИСКАШ ДА ИЗГЛЕЖДА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРЕЗ 2020 ГОДИНА?

28.05.2014

Планираме развитието на общината. Участвай и ти!

АНКЕТА ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”

10.03.2014

Община Смолян реализира проект „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”, Договор за БФП № BG161PO001/5-02/2013/019 от 25.09.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.

ПРОУЧВАНЕ НА ИНТЕРЕСА И ОТНОШЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ КЪМ ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

19.04.2013

Настоящата анкета и проучване са една от целите на екипа на министър Петър Стойчев

ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СМОЛЯН

Във връзка с разработването на стратегическата част на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Смолян бихме искали да чуем Вашите предложения за проекти, които да бъдат включени за финансиране през периода 2014-2020 г.