> Начало

Комитското село Славейно отбеляза 112 години от безсмъртната епопея на преображенци

01.08.2015

Всяка година в началото на август комитското село Славейно, което е център на борбите в родопския край, събира родолюбци, за да засвидетелстват своята почит към героите преображенци.Националните тържества, посветени на 112 годишнината от Илинденско ...

Кметът Мелемов прие представители от туристическия бранш на Турция, обсъждаха облекчаване на визовия режим за турските граждани

31.07.2015

Кметът Николай Мелемов прие представители от туристическия бранш на Турция. Те участват в работна среща, организирана от най-голямото туристическо изложение в Турция - EMITT, а домакин на проявата е Пампорово АД. На срещата при градоначалника отново ...

Кметът Мелемов изпрати поздравителен адрес, цветя и подаръци на ветеранката от Втората световна война Раиса Блажевская, която навърши 90 години

31.07.2015

Кметът Николай Мелемов изпрати поздравителен адрес, цветя и подаръци на ветеранката от Втората световна война Раиса Парфирьевна Блажевская по повод 90 –ия й рожден ден. „Приятно ми е, че имам възможност от името на община Смолян и лично ...

Четири сребърни медала завоюва нашето момче Чудомир на Световните летни игри на Спешъл Олимпикс 2015

31.07.2015

Четири сребърни медала завоюва нашето момче Чудомир Бачочев на Световните летни игри на Спешъл Олимпикс 2015 в Лос Анджелис. Възпитаникът на Ресурсния център в Смолян спечели сребро по вдигане на тежести в дисциплините „силов трибой”, ...

ТРАДИЦИОНЕН ПРАЗНИК НА АРДА И АРДЕНСКИ РОДОВЕ 2015 г.

31.07.2015

Покана за празника на Арда и Арденските родове на 07 и 08.08.2015 г.

Фондация „Пчелен кошер” подпомогна младежката инициатива „Мисия Смолян”

30.07.2015

Децата от „Мисия Смолян” боядисват оградите на три стари римски моста в Смолян и кв.Райково. Впечатлен от инициативата на младежите и след разговор с кмета Николай Мелемов, Иван Сариев от фондация „Пчелен кошер” дари 50 кутии ...

Лятното кино в Смолян продължава и през месец август

30.07.2015

Поради изключителния интерес от страна на смолянчани, лятното кино ще продължи и през първата половина на месец август. Инициативата за кино под звездите е на кмета Николай Мелемов и е осъществена със съдействието на БНТ. От 3 август /понеделник/ до ...

Катедралният храм „Св.Висарион Смоленски” отбеляза храмовия си празник за девети път

29.07.2015

Родопчани почетоха днес храмовия празник на православната катедрала „Св.Висарион Смоленски”, който се провежда за девета година. Богомолците изпълниха църквата, където бе отслужена архиерейска света Литургия, оглавена от Белоградчишкия ...

Община Смолян осигурява транспорт до село Гела за Гайдарското надсвирване

27.07.2015

Община Смолян осигурява транспорт до с. Гела на 1 август /събота/ 2015 г. по повод провеждането ХІІІ -то Гайдарско надсвирване. Автобусите ще тръгват на 1 август в 8:00; 9:00 и 10:00ч. пред храм „Св.Висарион Смоленски” до с. Гела и ...

Осветиха възстановената втора Кръстова гора в Родопите

27.07.2015

Тържествено бе осветен възстановения параклис „Свето Възнесение Господне” във Фатово. Това е третият възстановен параклис от родолюбиви родопчани на мястото известно като Втората Кръстова гора в Родопите. Свещеник Димитър Михайлов ...

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

31.07.2015

Открита процедура за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд на Община Смолян, на правоимащи лица, собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната ...

УВЕДОМЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.61, АЛ.3 ОТ АПК

30.07.2015

Относно издадена заповед №1213 на Кмета на Община Смолян за прекратяване на наемните правоотношения за общински имот между Алина Сашова Сакалийска и Община Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ

22.07.2015

открита процедура, за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – дере „Малката река“, р.Тенес дере, с цел: „защита от вредното въздействие на водите“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД

22.07.2015

инвестиционно предложение за строителство на: „БАЗОВА СТАНЦИЯ №3406“ местоположение: Разположена върху жилищна сграда с идентификатор 67653.918.88.4, с административен адрес – гр.Смолян, ул.“Зорница“№3, бл. КЦ-21, вх.Г

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПУП-ПРЗ С ЕКАТТЕ 67653

22.07.2015

До Албена Игнатова Чаушева, Веселка Росенова Алекова, Рашко Емилов Караасенов, Сълза Миткова Катрова

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

20.07.2015

За отдаване под наем на общински имот, находящ се на територията на община Смолян.

ЗАПОВЕД №1471 ОТНОСНО ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА "ЕВРОПЕЙСКО ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2007-2013"

15.07.2015

Да се публикува в един местен или регионален вестник, на интернет страницата на Община Смолян и на таблото за съобщения в сградата на общинска администрация Смолян, покана за обществено обсъждане по Закона за общинския дълг за необходимостта от ...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ

15.07.2015

Относно: Издадена Заповед №26/02.07.2015 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП-План за регулация на УПИ ІІІ-1900 в кв.60 по плана на гр.Смолян, кв.Райково

ОБЩИНА СМОЛЯН УДЪЛЖАВА СРОКЪТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА "ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА СМОЛЯН"

15.07.2015

„Осигуряване на топъл обяд в Община Смолян” се удължава до 17 юли 2015 г. включително.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ В ОБЩИНА СМОЛЯН

14.07.2015

Относно: Обществено обсъждане проект за изменение на чл.31., ал.1. от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян.

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „СТРОИТЕЛСТВО” ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

22.07.2015

С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН”

Процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на глава V от ЗОП - чрез открита процедура с прилагане на опростени правила

02.07.2015

С ПРЕДМЕТ: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СМОЛЯН”

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

01.07.2015

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ПРЕДПИСВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН”

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

17.06.2015

С П Р Е Д М Е Т: „ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СВЪРЗАНИ С ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЧЛ. 169, АЛ. 1, Т. 1 – Т. 5, АЛ. 2 И АЛ. 3 ОТ ЗУТ И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ...

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА VII, РАЗДЕЛ II ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ

05.06.2015

С ПРЕДМЕТ: ДОПЪЛНИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЛУВЕН БАСЕЙН

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА ГЛАВА VIII „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

29.05.2015

С ПРЕДМЕТ:„ДОСТАВКА НА ВИДЕО СТЕНА ЗА ВЪНШЕН МОНТАЖ, ВЕДНО С ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ КЪМ НЕЯ, ПО ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – СМОЛЯН“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ“, ДОГОВОР ЗА БФП № ...

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

18.05.2015

С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: ВЪНШЕН ВОДОПРОВОД ЗА С. МОГИЛИЦА, ОБЩИНА СМОЛЯН“.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА

05.05.2015

С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СИГУРНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО МОСТ НА УЛ. БРАТАН ШУКЕРОВ НА Р. ЧЕРНА, КВ. УСТОВО, ГР. СМОЛЯН“.

ПРОИЗВОДСТВО ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „СТРОИТЕЛСТВО” ПО РЕДА НА ГЛАВА VIII „А“ ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

27.04.2015

С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА И УКРЕПИТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИE НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. №4 ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП

07.04.2015

С ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на технически инвестиционни проекти за обекти на територията на община Смолян“.

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

24.07.2015

Възможности за изменение на одобрения Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Смолян в сферата на образователната инфраструктура.

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ "ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА И ВОДОПРОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА" С АКРОНИМ DRAINAGE

16.07.2015

Община Смолян кани местната общност - всички граждани, обществени организации и юридически лица, които имат регистрация осъществяват дейности и ползват услуги на територията на община Смолян, на ОБСЪЖДАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧEН ...

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЧЛ.31, АЛ.1 ОТ НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ В ОБЩИНА СМОЛЯН

14.07.2015

Във връзка с докладна записка на директора на Ученическо общежитие „Васил Димитров“ – град Смолян, с вх.№ДЛ004410/23.06.2015г., с необходимостта от предприемане на мерки за подобряване състоянието на общежитието и облекчаване на достъпа за ...

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

22.06.2015

Във връзка с реализиране на строителство на обект: „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

16.03.2015

ОТНОСНО: ОКОНЧАТЕЛЕН ПЛАН И ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕКИ И ФОНДОВЕ И ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ КЪМ 31.12.2014 Г. НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 05.12.2014 Г. ОТ 17.30 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

24.11.2014

За публично обсъждане на проекта за бюджет за 2015 година в частта за местни дейности

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ "ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА - ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ"

23.10.2014

На 24 октомври 2014 г. от 14.30 часа в зала 247 на Общинска администрация Смолян ще се проведе встъпителна пресконференция по проект „Зелена и достъпна градска среда на гр. Смолян – централна градска част”

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 24.10.2014 Г. ОТ 15:00 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

15.10.2014

Обсъждане на необходимостта от поемане на два дългосрочни дълга за финансирането на проект на община Смолян чрез кредит от фонд „Флаг” ЕАД.

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 24.10.2014 Г. ОТ 16:00 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

08.10.2014

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ : На Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища — общинска собственост.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 15.09.2014 г. ОТ 17:00 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

05.09.2014

Покана за провеждане на обществено обсъждане на необходимостта от поемане на дългосрочен общински дълг

АНКЕТА КАК ИСКАШ ДА ИЗГЛЕЖДА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРЕЗ 2020 ГОДИНА?

28.05.2014

Планираме развитието на общината. Участвай и ти!

АНКЕТА ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”

10.03.2014

Община Смолян реализира проект „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”, Договор за БФП № BG161PO001/5-02/2013/019 от 25.09.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.

ПРОУЧВАНЕ НА ИНТЕРЕСА И ОТНОШЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ КЪМ ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

19.04.2013

Настоящата анкета и проучване са една от целите на екипа на министър Петър Стойчев

ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СМОЛЯН

Във връзка с разработването на стратегическата част на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Смолян бихме искали да чуем Вашите предложения за проекти, които да бъдат включени за финансиране през периода 2014-2020 г.