> Начало

Двадесет младежи от побратимения Кишпещ пристигат в Смолян

02.07.2015

Днес в Смолян ще пристигнат двадесет младежи, участници в младежки обмен между побратимените Смолян и Кишпещ. В рамките на десет дни гостите от Унгария ще вземат участие в редица инициативи, спортни прояви и др. В програмата са включени посещения на ...

7 565 са участниците във Фолклорния конкурс на Роженския събор

02.07.2015

Поради големия брой заявки, ще се наложи поставянето на четвърта сцена, както и удължаване времетраенето на конкурса.

Община Смолян е домакин за четвърта поредна година на футболен турнир за жени военнослужещи

01.07.2015

Финален турнир по футбол на малки вратички за жени военнослужещи от Българската армия ще се проведе в областния град. Срещите са на 2 и 3 юли от 10.00 и 11.00 часа на стадион "Смолян" - Нов спортен комплекс, а откриването е на 2 юли от ...

Млади фермери могат да получат по 25 000 евро при изготвен бизнес план

30.06.2015

Започна приемането на заявления по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“

При много добра организация премина международното състезание по планинско бягане, чийто патрон бе Николай Мелемов

29.06.2015

При много добра организация и спортсменска надпревара премина международното състезание по планинско бягане за юноши и девойки младша възраст, чийто домакин бе община Смолян. Зам.-председателят на ГЕРБ и председател на парламентарната група на ...

Три смолянски села празнуваха Петровден

29.06.2015

Три смолянски села отбелязаха празниците си, посветени на светите апостоли Петър и Павел /Петровден/. Това са Бостина , Полковник Серафимово и Соколовци. Радвам се, че мога да ви поздравя с празника. Желая ви благоденствие, здраве и всички заедно да ...

Специалисти дискутираха темата за наркотиците с ученици от Смолян

26.06.2015

Семинарът бе посветен на 26 юни- Международен ден за борба със злоупотребата и незаконния трафик на наркотици

ПОКАНА

26.06.2015

За информационна среща с представители от областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ - гр.Смолян и експерти по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. в община Смолян, зала 247

Асфалтират улицата около болницата в Смолян

25.06.2015

Усилени ремонтни дейности се извършват около болницата в Смолян. Днес се положи и асфалт. Обектът – изграждане на зона за отдих в жк „Нов център” е един от основните, който се изпълнява по мащабния проект „Зелена и достъпна ...

Състезатели от 18 държави ще се борят за Световната купа по планинско бягане в Смолян

24.06.2015

Мащабното спортно събитие започва на 27 юни т.г. и е под патронажа на кмета Николай Мелемов

ОБЩИНА СМОЛЯН ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА БЕЗПЛАТНАТА ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ ПО ПРОЕКТ "ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА СМОЛЯН"

02.07.2015

Прием на заявление – декларация за безплатната обществена трапезария по проект «Осигуряване на топъл обяд в Община Смолян» по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от 02.07.2015 г. до 10.07.2015 г. включително.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

26.06.2015

Съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение на Община Смолян , за реализация на проект: „Реконструкция на канализационна мрежа по ул.“Полк.Серафимов“ и ул.“Наталия“ гр.Смолян

ЗАПОВЕД №1291 И №1292 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

25.06.2015

Относно: Спиране на движението на МПС

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕКЛАМА В "ПЪТЕВОДИТЕЛ НА ОБЩИНА СМОЛЯН"

23.06.2015

Община Смолян подготвя издаването на Пътеводител, в който ще бъдат включени всички атрактивни туристически обекти на територията на общината.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ

23.06.2015

На основание чл. 149 ал. 1 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че са издадени Разрешения за строеж с № 65, № 66, № 67, № 68, № 69, № 70, № 71, № 72, № 73, № 74, № 75, № 76 и № 77 от 19.06.2015г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕНИ И ПРЕДСТАВЕНИ ПУП-ПРЗ

23.06.2015

ДО ОЛГА МАРИНОВА КЕЛЕВСКА, ХРИСТО ПЕТРОВ СИДЕРОВ | ДО ДЕЧО СТОЯНОВ ДЕЧЕВ, МАРИЯ КОСТОВА ЦОПАНОВА | ДО БИСЕР СТЕФАНОВ КАЛЕМДЖИЕВ И НАСЛЕДНИЦИ НА ТОДОР КОСТАДИНОВ ПЕЛТЕКОВ | ДО Минка Сашева Маджарова, Светлин Митков Чобанов, Емил Митков Чобанов, ...

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТ "ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ"

22.06.2015

Проекта „Обществена трапезария” продължава да функционира и през месеците май, юни и юли 2015 г.

ОБЯВЛЕНИЯ ПО РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ №974, 976, 977, 980, 981, 982 И 983

22.06.2015

РЕШЕНИЯ №974, 976, 977, 980, 981, 982 И 983

СЪОБЩЕНИЕ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПРЗ ЗАПОВЕД №23, 24, 25

18.06.2015

СЪОБЩЕНИЕ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПРЗ ЗАПОВЕД №23, 24, 25

СЪОБЩЕНИЕ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПУП-ПАРЦЕЛЕН ПЛАН ЗА ОБЕКТ: "ВЪНШЕН ВОДОПРОВОД КЪМ КОННА БАЗА В УПИ I-20522"

18.06.2015

разрешава и одобрява задание за изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: „Външен водопровод към конна база в УПИ І-20522 в кв.43 по плана на с.Левочево, с трасе преминаващо през поземлени имоти с № №2.278, ...

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

01.07.2015

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ПРЕДПИСВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН”

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

17.06.2015

С П Р Е Д М Е Т: „ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СВЪРЗАНИ С ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЧЛ. 169, АЛ. 1, Т. 1 – Т. 5, АЛ. 2 И АЛ. 3 ОТ ЗУТ И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ...

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА VII, РАЗДЕЛ II ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ

05.06.2015

С ПРЕДМЕТ: ДОПЪЛНИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЛУВЕН БАСЕЙН

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА ГЛАВА VIII „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

29.05.2015

С ПРЕДМЕТ:„ДОСТАВКА НА ВИДЕО СТЕНА ЗА ВЪНШЕН МОНТАЖ, ВЕДНО С ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ КЪМ НЕЯ, ПО ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – СМОЛЯН“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ“, ДОГОВОР ЗА БФП № ...

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

18.05.2015

С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: ВЪНШЕН ВОДОПРОВОД ЗА С. МОГИЛИЦА, ОБЩИНА СМОЛЯН“.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА

05.05.2015

С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СИГУРНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО МОСТ НА УЛ. БРАТАН ШУКЕРОВ НА Р. ЧЕРНА, КВ. УСТОВО, ГР. СМОЛЯН“.

ПРОИЗВОДСТВО ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „СТРОИТЕЛСТВО” ПО РЕДА НА ГЛАВА VIII „А“ ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

27.04.2015

С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА И УКРЕПИТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИE НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. №4 ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП

07.04.2015

С ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на технически инвестиционни проекти за обекти на територията на община Смолян“.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА V О Т ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

02.04.2015

С ПРЕДМЕТ: ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СВЪРЗАНИ С ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЧЛ. 169, АЛ. 1, Т. 1 – Т. 5, АЛ. 2 И АЛ. 3 ОТ ЗУТ И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ...

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

21.03.2015

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ПРЕДПИСВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН”

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

22.06.2015

Във връзка с реализиране на строителство на обект: „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

16.03.2015

ОТНОСНО: ОКОНЧАТЕЛЕН ПЛАН И ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕКИ И ФОНДОВЕ И ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ КЪМ 31.12.2014 Г. НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 05.12.2014 Г. ОТ 17.30 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

24.11.2014

За публично обсъждане на проекта за бюджет за 2015 година в частта за местни дейности

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ "ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА - ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ"

23.10.2014

На 24 октомври 2014 г. от 14.30 часа в зала 247 на Общинска администрация Смолян ще се проведе встъпителна пресконференция по проект „Зелена и достъпна градска среда на гр. Смолян – централна градска част”

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 24.10.2014 Г. ОТ 15:00 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

15.10.2014

Обсъждане на необходимостта от поемане на два дългосрочни дълга за финансирането на проект на община Смолян чрез кредит от фонд „Флаг” ЕАД.

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 24.10.2014 Г. ОТ 16:00 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

08.10.2014

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ : На Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища — общинска собственост.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 15.09.2014 г. ОТ 17:00 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

05.09.2014

Покана за провеждане на обществено обсъждане на необходимостта от поемане на дългосрочен общински дълг

ПОКАНА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „УСПЕШНО ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКИ В ОБЩИНА СМОЛЯН В ПЕРИОДА 2014 – 2020г.“

19.08.2014

На 25 август 2014 г., от 16.00 часа в зала 247 на общинска администрация Смолян ще се проведе заключителна пресконференция по проект „УСПЕШНО ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКИ В ОБЩИНА СМОЛЯН В ПЕРИОДА 2014 – 2020г."

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 21.07.2014 г. В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

15.07.2014

Относно обществено обсъждане на проекта за Общински план за развитие, Стратегия на младежта и Стратегия за туризма за периода 2014-2020 г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 24.06.2014Г. ОТ 17:00 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

17.06.2014

Относно Общински план за развитие на община Смолян за периода 2014-2020 г.

АНКЕТА КАК ИСКАШ ДА ИЗГЛЕЖДА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРЕЗ 2020 ГОДИНА?

28.05.2014

Планираме развитието на общината. Участвай и ти!

АНКЕТА ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”

10.03.2014

Община Смолян реализира проект „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”, Договор за БФП № BG161PO001/5-02/2013/019 от 25.09.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.

ПРОУЧВАНЕ НА ИНТЕРЕСА И ОТНОШЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ КЪМ ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

19.04.2013

Настоящата анкета и проучване са една от целите на екипа на министър Петър Стойчев

ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СМОЛЯН

Във връзка с разработването на стратегическата част на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Смолян бихме искали да чуем Вашите предложения за проекти, които да бъдат включени за финансиране през периода 2014-2020 г.