> Начало

Емблематичният ансамбъл „Манол Радичев“ от с.Гела ще изнесе концерт-спектакъл в музея

10.12.2019

На 13 декември т.г. от 19.00 часа в Регионалния исторически музей „Стою Шишков“ – Смолян ще се състои концерт-спектакъл на Фолклорен ансамбъл „Манол Радичев“ – с. Гела, „Коледо, Коледице, къде да си ...

Община Смолян бе отличена с Почетен знак за принос към мисията на Спешъл Олимпикс България

09.12.2019

С почетен знак за принос към мисията на Спешъл Олимпикс България беше отличена и община Смолян на юбилейната конференция „Революцията е приобщаването - 25 години Спешъл Олимпикс България“. Събитието се проведе в София. Целта бе да ...

Календарът на Община Смолян за 2020 г. е готов, със събраните средства от него ще подпомогнем лечението на бебенцата Денислав и Радина от Смилян

09.12.2019

Календарът на Община Смолян за 2020 г. е готов и стана прекрасен с фотосите на всички, които участваха в инициативата ни за втора поредна година. Той отново ще бъде продаван с цел благотворителност, като парите ще се слагат в специално ...

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

07.12.2019

ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ ПО ПОВОД 8 ДЕКЕМВРИ – ПРАЗНИК НА СТУДЕНТИТЕ

Смолян грейна с коледната елха

05.12.2019

Кметът Николай Мелемов и малчугани от детските градини запалиха тази вечер светлините на шестметровата коледна елха на амфитеатъра на Новия център в Смолян . Красивата украса грейна и в трите квартала на града. „По традиция в навечерието на ...

Община- Смолян апелира към ръководството на ОД на МВР-Смолян да оказва съдействие, за да се изпълняват дейностите по снегопочистването

05.12.2019

По повод сигнали на граждани, че има непочистени улици, община Смолян уточнява, че основен проблем създават неправилно паркираните моторни превозни средства по уличната мрежа. Те възпрепятстват работата на снегопочистващата техника. Органите на реда ...

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

04.12.2019

ОТ КМЕТА НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ ПО ПОВОД 5 ДЕКЕМВРИ –МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДОБРОВОЛЕЦА

Кметът Мелемов издаде заповед във връзка с настъпилата зимна обстановка

04.12.2019

Във връзка със зимната обстановка, кметът на община Смолян Николай Мелемов издаде заповед. Според нея, ръководителите на държавните и общинските ведомства, фирми, собственици и наематели на търговски обекти трябва да почистват от снега прилежащите ...

Музеят ще представи обредни хлябове в храм „Св.Николай Чудотворец“ на Никулден

03.12.2019

Регионалният исторически музей“ Стою Шишков“ в Смолян стартира музейна програма „Обредни хлябове за храмовите празници“. Първото събитие е посветено на Никулден – един от най-големите зимни празници, храмов празник на ...

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

02.12.2019

От кмета Николай Мелемов по повод 3 декември – Международен ден на хората с увреждания

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.129, АЛ.5 ОТ ЗУТ

09.12.2019

Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че са издадени Заповеди от №УТР-092 до №УТР-094

ЗАПОВЕД №РД-1357 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

04.12.2019

За ръководителите на държавни и обществени ведомства, фирми и собственици на търговски обекти, да предприемат необходимите действия за организиране почистването от сняг на прилежащи тротоари, подходи към сградите, пешеходните зони, стълбища и ...

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

03.12.2019

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 4 (четири) години на поземлен имот с идентификатор 67653.1.669 целия с площ от 6 739 (шест хиляди седемстотин тридесет и девет) кв.м, с начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1154

02.12.2019

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-120/06.11.2019 год. на Кмета на Община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 776

02.12.2019

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-111/04.11.2019 год. на Кмета на Община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1024

29.11.2019

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ III- държавен за ПИ с идентификатор ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1431

27.11.2019

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-099/11.10.2019 год. на Кмета на Община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1235

27.11.2019

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-115/04.11.2019 год. на Кмета на Община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1192

27.11.2019

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-100/11.10.2019 год. на Кмета на Община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 756

27.11.2019

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-103/18.10.2019 год. на Кмета на Община Смолян

Процедура за събиране на оферти чрез обява по реда на чл. 187 и следващите от ЗОП за възлагане на обществена поръчка „доставка”

05.11.2019

С ПРЕДМЕТ: „Извършване на доставки на пресни плодове и зеленчуци за нуждите на „Ученическо и столово хранене“ ЕООД за срок от 24 месеца“

Производство по възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява,

31.10.2019

С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „ПРИЮТ ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ НА БЕЗДОМНИ КУЧЕТА В УПИ I – 923.29, 923.30, КВ.2, ГР. СМОЛЯН“ – ЕТАП I“.

Производство по възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

31.10.2019

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА НА УЛ. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ, ДО РИМСКИ МОСТ, ПО ЛЕВИЯ БРЯГ НА РЕКА ЧЕРНА, ГРАД СМОЛЯН“

Производство по възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

31.10.2019

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА НА УЛ. ПЕТЪР БЕРОН, ПРЕД БЛОК „СТРОИТЕЛ“ № 1, ПО ДЕСНИЯ БРЯГ НА РЕКА ЧЕРНА, ГРАД СМОЛЯН“

ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА НИСКА СТОЙНОСТ ПО РЕДА НА ГЛАВА XXVI OT ЗОП

31.10.2019

С ПРЕДМЕТ: „Периодични доставки на природен газ – метан – компресиран за нуждите на Община Смолян“

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

29.10.2019

С ПРЕДМЕТ: „РАЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НИВАТА НА ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ10) И ДОСТИГАНЕ НА УТВЪРДЕНИТЕ НОРМИ ЗА КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ НА ОБЩИНА СМОЛЯН“.

Производство по възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

20.09.2019

С ПРЕДМЕТ: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН“

Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

19.09.2019

С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН“.

Производство по възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

05.09.2019

С ПРЕДМЕТ: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН,

Производство по възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

05.09.2019

С ПРЕДМЕТ: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. СМОЛЯН, БУЛ. БЪЛГАРИЯ № 86, БЛОК № 16.

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

20.11.2019

Проект на бюджет на Община Смолян за 2020 година.

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

19.11.2019

Проект на Наредба за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ, за рекламните, информационните и монументално - декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на община Смолян.

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

19.11.2019

Проект на Наредба № 3 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Смолян.

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

19.11.2019

Проект на Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян.

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

18.11.2019

На основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл.77 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Община Смолян предоставя на вниманието на всички заинтересовани лица в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата ...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

15.11.2019

Проект на решение за одобряване на план-сметката заедно с проектите на доклад на вносителя и на план-сметката за разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за поддържането на ...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

08.11.2019

На основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ ще се проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на част от УПИ I-Озеленяване с присъединяване към УПИ II-420 за жилищно строителство в кв.30 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

09.10.2019

На 17.10.2019г. от 10.00 часа в Кафе „МОКА“ с адрес: гр. Смолян, бул.“България“№86 ще се проведе обществено обсъждане относно: „Промяна на ПУП-ПРЗ за УПИ I-98- за събиране и третиране на ИУМПС, ИУЕЕО, ОЧЦМ, НУБА, хартия, ...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

09.10.2019

На 17.10.2019г. от 10.00 часа в Кафе „МОКА“ с адрес: гр.Смолян, бул.“България“№86 ще се проведе обществено обсъждане относно: ”Промяна на ПУП-ПРЗ за УПИ I-Озеленяване (ПИ 67653.913.387), кв.59 по плана на гр.Смолян , кв.Г.Смолян , Община ...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

16.08.2019

На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ Мирослав М. Кьоровски, Виолета Т.Тунева и Васил Ст. Бабачев и Таня М. Бабачева уведомяват заинтересованите лица, че ще бъде проведена процедура по промяна на предназначението на част от УПИ Х-8 за озеленяване, кв.2 ...

АНКЕТА КАК ИСКАШ ДА ИЗГЛЕЖДА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРЕЗ 2020 ГОДИНА?

28.05.2014

Планираме развитието на общината. Участвай и ти!

АНКЕТА ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”

10.03.2014

Община Смолян реализира проект „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”, Договор за БФП № BG161PO001/5-02/2013/019 от 25.09.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.

ПРОУЧВАНЕ НА ИНТЕРЕСА И ОТНОШЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ КЪМ ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

19.04.2013

Настоящата анкета и проучване са една от целите на екипа на министър Петър Стойчев

ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СМОЛЯН

Във връзка с разработването на стратегическата част на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Смолян бихме искали да чуем Вашите предложения за проекти, които да бъдат включени за финансиране през периода 2014-2020 г.