> Начало

При голям интерес стартира Първият мастърс турнир по плуване ,,Родопа Смолян”

23.03.2019

Състезанието стана възможно благодарение на община Смолян и кмета Николай Мелемов, които обновиха и въведоха в експлоатация Плувния басейн след прекъсване от 20 години, казаха при откриването изявените плувци

Благотворителен концерт „От деца за деца” в помощ на фонд „Инвитро” ще се проведе на 26 март в Смолян

22.03.2019

Под егидата на областния управител на област Смолян Недялко Славов и кмета на община Смолян Николай Мелемов ще се проведе благотворителен концерт-спектакъл „От деца за деца“. Събитието ще се състои на 26 март т.г. от 18:00 часа в зала 1 ...

Инспектор от СДВР пред ученици : За 2018 г. са регистрирани над 300 вида нови наркотични вещества от всички групи

22.03.2019

По инициатива на Превантивно-информационния център по наркотични вещества към община Смолян се проведоха срещи с тийнейджъри за опасностите и разпространението на дрогата

Пет дни остават до премиерата на „Театър, любов моя”

22.03.2019

Пет дни остават до премиерата на „Театър, любов моя”. По случай Международния ден на театъра 27 март, РДТ „Н. Хайтов” – Смолян ще зарадва своята публика със спектакъла „Театър, любов моя” от Валери Петров. ...

Кметът Мелемов извърши инспекция на дейностите по преасфалтирането на пътните участъци и изкърпването на дупки в Смолян

21.03.2019

Кметът Николай Мелемов извърши инспекция на дейностите по преасфалтиране на пътни участъци и изкърпване на дупки в град Смолян. По негово настояване, фирмата изпълнител ще сформира 2 екипа и от следващата седмица започва работа в целия град. ...

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

21.03.2019

ОТ КМЕТА НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ ПО ПОВОД ПЪРВА ПРОЛЕТ

Община Смолян започна регулярните ремонти на уличната мрежа

20.03.2019

Община Смолян започна регулярните ремонти на уличната мрежа в Смолян и кварталите, съобщи зам.-кметът инж.Мариана Цекова. Ремонтните дейности се извършват съгласно разпределението на улиците по зони. По традиция частичното асфалтиране започва след ...

Съобщение

20.03.2019

По повод организирането и провеждането на Националния турнир по плуване за ветерани, Плувен басейн –Смолян няма да работи за тренировки и свободно плуване от 21 до 24 март т.г. /включително/. Пресцентър на община Смолян     

Златен медал за Харис Хаджиев на Световните игри на „Спешъл Олимпикс” в Абу Даби

20.03.2019

Продължават успехите на нашите атлети на Световните игри на „Спешъл Олимпикс” в Абу Даби. След класиране на две четвърти места, отново медал за Харис Хаджиев, но този път златен в плуването по гръб на 25 м. Момчето се пребори в една ...

Кметът Мелемов подписа договор с МОСВ за програма за подобряване качеството на въздуха

19.03.2019

Днес министърът на околната среда и водите Нено Димов и кметът Николай Мелемов, подписаха договор за програма за подобряване качеството на атмосферния въздух (КАВ) в община Смолян. Проектът предвижда планиране на подходящи към местните условия и ...

ЗАПОВЕД №РД-0200 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

20.03.2019

За въвеждане движение с ограничена пропускливост по ул.“Родопи“ на моста след кръстовището с ул. „Наталия“ за извършване на текущ ремонт (фрезоване и асфалтиране).

ЗАПОВЕД №РД-0199 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

20.03.2019

Във връзка с извършване на текущ ремонт в участъка от паркинга на южния вход на МБАЛ “д-р Братан Шукеров“, преди надлез „Лидъл“.

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

20.03.2019

За отдаване под наем на земи - ниви от общинския поземлен фонд на Община Смолян, намиращи се в землището на с. Гела.

СЪОБЩЕНИЕ №ДЛ 0 11111

18.03.2019

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2124

18.03.2019

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-002/17.01.2019 год.

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2096

18.03.2019

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-020/22.02.2019 год.

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1691

18.03.2019

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-011/29.01.2019 год.

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1682

18.03.2019

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-010/29.01.2019 год.

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

14.03.2019

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на земи - ниви от общинския поземлен фонд на Община Смолян, намиращи се в землището на с. Горна Арда

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

14.03.2019

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на земи - ниви от общинския поземлен фонд на Община Смолян, намиращи се в землището на с. Арда

Процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

05.03.2019

С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ“, чието изпълнение е разделено на 2 /две/ обособени позиции:

ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА НИСКА СТОЙНОСТ ПО РЕДА НА ГЛАВА XXV ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

01.03.2019

С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ“

ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА НА НИСКА СТОЙНОСТ ПО РЕДА НА ГЛАВА XXV ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

01.03.2019

С ПРЕДМЕТ: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НА СТРОИТЕЛНИ И РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА СМОЛЯН“.....

Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

01.03.2019

С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА ПЕШЕХОДНАТА ЗОНА НА СТАРИЯ ЦЕНТЪР В ГРАД СМОЛЯН“.

ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА ЧАСТ II ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

27.11.2018

С ПРЕДМЕТ: „Извършване на доставки на хранителни продукти за нуждите на „Ученическо и столово хранене“ ЕООД за срок от 24 месеца по обособени позиции“

ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА НА НИСКА СТОЙНОСТ ПО РЕДА НА ГЛАВА XXV ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

16.10.2018

С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА АРХИТЕКТУРНИ ЗАСНЕМАНИЯ, ОБСЛЕДВАНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ТЕХНИЧЕСКИ ОБСЛЕДВАНИЯ И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН“

ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА НИСКА СТОЙНОСТ ПО РЕДА НА ГЛАВА XXV ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

15.10.2018

С ПРЕДМЕТ:„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ /ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО/ НА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА СМОЛЯН“

ПРОИЗВОДСТВО ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА НИСКА СТОЙНОСТ ПО РЕДА НА ГЛАВА XXVI ОТ ЗОП – ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

10.10.2018

С ПРЕДМЕТ: „АВАРИЙНО ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА НА УЛ. ЕЛИЦА, С. МОМЧИЛОВЦИ, ОБЩИНА СМОЛЯН“.

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА ПО ЧЛ. 191, АЛ.1, Т. 2 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП)

09.10.2018

С ПРЕДМЕТ „УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: ИЗГРАЖДАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В УПИ ХХХ – 540 – ЗА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА, КВ. 221 ПО ПЛАНА НА ГР. СМОЛЯН"

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА ПО ЧЛ. 191, АЛ.1, Т. 2 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП)

08.10.2018

С ПРЕДМЕТ „УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА НА УЛ. ПРОФ. АСЕН ВАСИЛЕВ В ГР. СМОЛЯН“

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

05.03.2019

На основание чл. 127, ал. 1 и чл. 62а, ал. 3, т.2 от ЗУТ, Катина Тихомирова Титкова Ви уведомява, че ще се проведе обществено обсъждане на ПУП – ПРЗ на част от УПИ III-Озеленяване, с преотреждане в УПИ… за жилищно строителство в кв.27, по плана на ...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

26.02.2019

На основание чл. 127, ал. 1 и чл. 62а, ал. 3, т.2 от ЗУТ Илко Рашев Хунев Ви уведомява и кани на обществено обсъждане на ПУП – ПРЗ на част от УПИ озеленяване, за ПИ с идентификатор 67653.912.350, УПИ IX-745 за ПИ с идентификатор 67653.912.350 и УПИ ...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

12.02.2019

АРСЕН СТАНКОВ ШИБЛОВ, на основание чл.62 а ал.3, т.2 и чл.127, ал.1 от ЗУТ, уведомява, че ще се проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на част от УПИ ІII - Озеленяване с преотреждане в УПИ – 912.330 в кв.9 по плана на кв.Г. ...

ПУБЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ

22.01.2019

Изготвен е Проект за изменение и допълнение на наредба за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ, за рекламните, информационните и монументално - декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на община Смолян.

ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ

10.01.2019

Обществени обсъждания на проект за Областен план за развитие на горските територии за област Смолян

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

07.12.2018

НА ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2019 ГОДИНА

ПУБЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ

30.11.2018

Изготвен е Проект на бюджет на Община Смолян за 2019 година.

ПУБЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ

26.11.2018

Изготвен е Проект за изменение и допълнение на Наредба № 3 за Определяне размера на местните данъци на територията на Община Смолян.

ПУБЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ

31.10.2018

Изготвен е Проект на Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян и Изменения и допълнения на Наредба № 3 Определяне размера на местните данъци на територията на Община Смолян.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

19.09.2018

„ФЕСТИЛАНА БЪЛГАРИЯ“ЕООД – гр. Смолян, на основание чл.62 а ал.3, т.2 и чл.127, ал.1 от ЗУТ, уведомява, че на 28.09.2018год. в кафе-аперитив „Клуб Архитект“ – гр. Смолян, бул.“България“№63 от 16.00 часа, ще се проведе обществено обсъждане...

АНКЕТА КАК ИСКАШ ДА ИЗГЛЕЖДА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРЕЗ 2020 ГОДИНА?

28.05.2014

Планираме развитието на общината. Участвай и ти!

АНКЕТА ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”

10.03.2014

Община Смолян реализира проект „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”, Договор за БФП № BG161PO001/5-02/2013/019 от 25.09.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.

ПРОУЧВАНЕ НА ИНТЕРЕСА И ОТНОШЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ КЪМ ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

19.04.2013

Настоящата анкета и проучване са една от целите на екипа на министър Петър Стойчев

ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СМОЛЯН

Във връзка с разработването на стратегическата част на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Смолян бихме искали да чуем Вашите предложения за проекти, които да бъдат включени за финансиране през периода 2014-2020 г.