> Начало

В КДК откриха изложба, в която 20 автори представят 70 фотоса от „Планината на Орфей”

17.10.2017

Зам.-кметът Венера Аръчкова поздрави талантливите фотографи от името на кмета Мелемов

Община Смолян организира Лекоатлетическа щафета и Шосеен пробег, посветени на Освобождението на Родопите

17.10.2017

Две спортни събития организира по традиция община Смолян, посветени на Освобождението на Родопите и Празника на Смолян. Това са Лекоатлетическата щафета и Шосейният пробег по част от маршрута на славните герои на полк.Серафимов. Стартът на ...

Община Смолян осигурява транспорт на желаещите да посетят тържествата на връх Средногорец

17.10.2017

Община Смолян осигурява безплатен транспорт на желаещите да посетят тържествата на връх Средногорец в събота, 21 октомври т.г. Първият автобус ще тръгне в 13.00 часа от автогара „Смолян” , а вторият от спирка „Синдикат” в ...

Васил Найденов ще изнесе концерт в Смолян за Празника на града

16.10.2017

Легендата на българската естрада, Васил Найденов ще изнесе концерт в Смолян за Празника на града. Вечните хитове на единия от най-обичаните ни български изпълнители ще звучат на 20 октомври, петък, от 18.00 часа в зала 1 на РДТ „Николай ...

Военните ще провеждат планирани стрелби, хората да не навлизат в забранените зони

15.10.2017

Военното формирование 28330 предупреждава гражданите на Смолян, че на 17, 25,26 и 31 октомври т.г. от 8.00 до 23.00 ч. на гарнизонното стрелбище на поделението ще се проведат планирани стрелби, а на 18 и 24 октомври от 8.00 до 13.00 часа. За да ...

В КДК ще бъде открита изложба „Есенен фотосалон” от фотопленера „Планината на Орфей-2017”

15.10.2017

С помощта на община Смолян в Изложбена зала " Петър Стайков " се реализира фотоизложба от пленера "В планината на Орфей " в рамките на Есенен фотосалон - Смолян . В нея участват 20 автора с над 70 творби, ...

Над 400 се включиха в Световния ден на ходенето

15.10.2017

За поредна година в Смолян се отбелязва Световният ден на ходенето. Над 400 ученици, учители, представители от община Смолян и спортни клубове се включиха в инициативата. Примата на лакърдиите Веска Бабаджанкова „подгряваше” ...

Иван Стоянов пое управлението на община Смолян

12.10.2017

Тийнейджъри заеха ключови постове в администрацията в „Мениджър за един ден”

За поредна година община Смолян ще бъде домакин на инициативата „Мениджър за един ден”

10.10.2017

За поредна година община Смолян ще бъде домакин на инициативата „Мениджър за един ден”. На 12 октомври т.г. ученици от ОУ „Юрий Гагарин” и ППМГ „Васил Левски” ще имат възможност да съпреживеят един реален ...

Смолян отново е определен за централно събитие в Световния ден на ходенето

10.10.2017

За поредна година в Смолян ще се отбележи Световният ден на ходенето. Стартът ще бъде даден на 14 октомври /събота/ от 10,30 часа. Походът ще започне от пешеходната зона на пл.”Свобода” до резерват „Амзово”, трасето е с ...

ЗАПОВЕД №РД-0869

17.10.2017

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за Местното самоуправление и местната администрация, чл.9, ал.3 от Закона за пътищата във връзка с честването на 105 години от Балканската война – 1912г. и Освобождението на Родопите и осигуряване на ...

ЗАПОВЕД №РД-0868

17.10.2017

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 9 ал. 3 от Закона за пътищата и във връзка с провеждане на Спортните прояви на Община Смолян и по случай Празника на Община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ УТ 00 1950-002

16.10.2017

На основание чл.13 а, ал.6 от ППЗСПЗЗ Ви съобщавам, че с Протокол №8 от 11.08.2017 год. за приемане на помощни кадастрални планове на бивши земеделски имоти подлежащи на възстановяване по реда на чл.10, ал.7 от ЗСПЗЗ е приет помощен кадастрален план ...

СЪОБЩЕНИЕ УТ 000 560

13.10.2017

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-069/29.08.2017 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен ПУП-ПРЗ за урегулиране на поземлени имоти с ...

Обява

13.10.2017

Община Смолян Ви уведомява, че до 31 октомври 2017 г. в Общинските служби по земеделие се приемат заявления от собственици на пасищни селскостопански животни за изготвяне на масиви за ползване на пасища, мери и ливади по чл.37ж от Закона за ...

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

13.10.2017

За отдаване под наем на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян.

ЗАПОВЕД №РД-0860

12.10.2017

На основание чл.44, ал. 1, т.1 и т.2 от Закона за Местното самоуправление и местната администрация и връзка с постъпила заявление от Събин Събинов Пинев с вх. № ИРОС 000922-001/04.10.2017г. за въвеждане временна организация на движение.

ЗАПОВЕДИ ПО ЧЛ. 37Ж ОТ ЗСПЗЗ

11.10.2017

Заповеди по чл. 37ж от ЗСПЗЗ, издадени от Директора на Областна дирекция "Земеделие" гр.Смолян с №/РД-05-134 до №/РД-05-137...

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

11.10.2017

Община Смолян на основание чл.124 б ал.2 от ЗУТ, че с Решения № 569 на Общински съвет- Смолян...

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

11.10.2017

ПО ЗАПОВЕДИ №УТР-048 ДО №УТР-053

Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

12.10.2017

С ПРЕДМЕТ: „СТРОИТЕЛСТВО НА ПЪТ III - 863 - СОКОЛОВЦИ -МОМЧИЛОВЦИ - БАНИТЕ - УЧАСТЪК СЕЛО ВИЕВО, М. ТЕРЗИЙСКА“

Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

12.10.2017

С ПРЕДМЕТ: „СТРОИТЕЛСТВО НА ПЪТ SML 3247 / SML 2248, СМИЛЯН – БУКАЦИТЕ / - ЛЮЛКА – СИВИНО – КМ. 6+940 – 8+889,66“

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

03.10.2017

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ УЛ. ПРОФ. АСЕН ВАСИЛЕВ, ГР. СМОЛЯН В УЧАСТЪКА ОТ О.Т. 2144 ДО О.Т. 2190 – ОБЕКТ 1: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА № 2” И ОБЕКТ 2: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА № 3“.

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез покана до определени лица

27.09.2017

С ПРЕДМЕТ: „Осъществяване на авторски надзор по време на строителството за обект: „Основен ремонт на Детска градина „Буратино“, гр. Смолян“, по проект „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез покана до определени лица

27.09.2017

С ПРЕДМЕТ: „Осъществяване на авторски надзор по време на строителството за обект: „Цялостен ремонт на Природо-математическа гимназия „Васил Левски“

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез покана до определени лица

27.09.2017

С ПРЕДМЕТ: „Осъществяване на авторски надзор по време на строителството за обект:

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез покана до определени лица

26.09.2017

С ПРЕДМЕТ: „Осъществяване на авторски надзор по време на строителството по част електро - видео наблюдение “ за следните обекти:

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез покана до определени лица

26.09.2017

С ПРЕДМЕТ: „Осъществяване на авторски надзор по време на строителството “ за следните обекти:

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез покана до определени лица

18.09.2017

С ПРЕДМЕТ: „Осъществяване на авторски надзор по време на строителството по част електро – видео наблюдение" на следните обекти:

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез покана до определени лица

15.09.2017

С ПРЕДМЕТ: Осъществяване на авторски надзор по време на строителството на следните обекти...

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

16.10.2017

На основание, чл. 26, ал. 2, във връзка с ал. 4, и във връзка с чл. 7, ал. 1 от Закона за нормативните актове, на 16.11.2017 г. от 17.00 часа в зала № 211 на Община Смолян ще се проведе обществено обсъждане на проекта за изменение и допълнение на ...

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

13.06.2017

На отчета за изпълнението на бюджета на Община Смолян за 2016 г.

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

05.06.2017

На проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията на община Смолян.

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2017 Г.

22.05.2017

На 30.05.2017 г. /вторник/ от 17,30 часа в сесийна зала на Община Смолян ще бъде представен на Вашето внимание проект на бюджет 2017година за обсъждане.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

19.05.2017

Уведомяваме ви, че на 19.06.2017 г. от 17.00 ч. в зала 247 на Община Смолян ще се проведе обществена консултация.

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

05.05.2017

На 19.05.2017 г. от 16.30 часа в зала № 211 на Община Смолян ще се проведе обществено обсъждане на проекта за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската ...

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

24.03.2017

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В ОБЩИНА СМОЛЯН

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

09.12.2016

Община Смолян, на основание §18. ал.3 от Преходни и заключителни разпоредби на Закон за предучилищното и училищното образование, във връзка чл.7 и чл.26, ал.1-5 от Закон за нормативните актове, обявява обществено обсъждане / обществени консултации с ...

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

21.11.2016

За публично обсъждане на проекта за бюджет за 2017 година в частта за местни дейности и Промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян, Наредбата за определяне размера на местните данъци на ...

ПОКАНА

21.11.2016

за публично обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията на община Смолян

АНКЕТА КАК ИСКАШ ДА ИЗГЛЕЖДА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРЕЗ 2020 ГОДИНА?

28.05.2014

Планираме развитието на общината. Участвай и ти!

АНКЕТА ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”

10.03.2014

Община Смолян реализира проект „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”, Договор за БФП № BG161PO001/5-02/2013/019 от 25.09.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.

ПРОУЧВАНЕ НА ИНТЕРЕСА И ОТНОШЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ КЪМ ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

19.04.2013

Настоящата анкета и проучване са една от целите на екипа на министър Петър Стойчев

ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СМОЛЯН

Във връзка с разработването на стратегическата част на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Смолян бихме искали да чуем Вашите предложения за проекти, които да бъдат включени за финансиране през периода 2014-2020 г.