> Начало

Второ зареждане на общинската оранжерия с 16 500 цветя

19.06.2018

Кметът Мелемов призовава институциите и гражданите да проявят самоинициатива при зацветяването на Смолян

С празничен концерт, в който се изявиха талантите на Смолян, отбелязахме 58 години от обединението на града

19.06.2018

Празничният концерт, на който се изявиха талантите от Смолян бе кулминацията на събитията, посветени на 18 юни- Празник на обединения град. Концертът се проведе в зала 1 на РДТ. В него участваха танцови състави, групи и индивидуални изпълнители от ...

Кметът Николай Мелемов прие посланика на Франция Ерик Льобедел

18.06.2018

Кметът Николай Мелемов прие днес посланика на Франция Ерик Льобедел. Негово превъзходителство бе придружаван от съпругата си Брижит Льобедел. Градоначалникът запозна дипломата с икономическия профил на района и с реализираните проекти с европейско ...

Съобщение

18.06.2018

Поради авария в ел.захранването, Плувен басейн „Смолян” няма да работи на 18,19 и 20 юни т.г. Пресцентър на община Смолян  

Поздравление

18.06.2018

ОТ КМЕТА НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ ПО ПОВОД 18 ЮНИ – ПРАЗНИК НА ОБЕДИНЕНИЯ ГРАД СМОЛЯН

В Смолян стартира Международен детско - юношески турнир по футбол

17.06.2018

  От 18 - 21 юни т.г. в Смолян ще се проведе Международен детско - юношески турнир по футбол. Спортната проява се организира от футболна академия "Палас" - Рудозем съвместно с общините  Смолян и Рудозем. Турнирът ще бъде открит ...

С Благотворителен турнир по тенис на корт и футбол за купата на кмета, Търън посрещна празника си

16.06.2018

Акцент в Празника на Търън тази година е Благотворителният турнир по тенис на корт и футбол на малки врати за купата на кмета на Търън, който се провежда за първи път. В продължение на седмица на Многофункционалната спортната площадка в селото над ...

Кметът Николай Мелемов кани жителите и гостите на града на Празника на обединения Смолян

14.06.2018

Кметът Николай Мелемов кани жителите и гостите на града на Празника на обединения град Смолян. Кулминацията на проявите, посветени на това значимо събитие, е на 18 юни, когато ще честваме 58 години от обединението на трите селища Смолян, Райково и ...

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

14.06.2018

ПО ПОВОД МЮСЮЛМАНСКИЯ ПРАЗНИК РАМАЗАН БАЙРАМ

И тази година ще се проведе велосипедното състезание, посветено на 18 юни –Празник на Обединения Смолян

13.06.2018

Итази година ще се проведе превърналото се в традиция велосипедно състезание „Обиколката на Смолян”, което е посветено на 18 юни –Празник на Обединения Смолян. В състезанието могат да вземат участие всички желаещи навършили 16 г. ...

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

18.06.2018

Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че са издадени Заповеди №УТР-030, №УТР-031, №УТР-032, №УТР-033, №УТР-034

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2560

14.06.2018

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-027/23.04.2018 год. на Кмета на Община Смолян

ПРОТОКОЛ

14.06.2018

ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ОБЩИНА СМОЛЯН

СЪОБЩЕНИЕ ЗА КЪРЛЕЖИ

13.06.2018

Във връзка с ограничаване възможностите от разпространение на трансмисивни инфекции и осигуряване на благоприятна жизнена среда на децата и гражданите на Община Смолян

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

12.06.2018

За отдаване под наем на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 876

11.06.2018

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-029/23.04.2018 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен ПУП – ПРЗ за урегулиране на поземлен имот с ...

МЛАДЕЖКА КАМПАНИЯ „МИСИЯ СМОЛЯН - 2018”

11.06.2018

От 09 юли 2018 година Община Смолян ще проведе Младежка кампания „Мисия Смолян-2018”. Инициативата е свързана със създаване и поддържане на чиста и приветлива околна среда в град Смолян и в населените места в общината.

ЗАПОВЕД №РД-0480 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

04.06.2018

временна забрана за ползване на ул. „Гео Милев“ от кръстовището на същата с ул. „Кирил Маджаров“ до кръстовището с ул. „Момчиловска комуна“ поради извършване на СМР.

КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

04.06.2018

Община Смолян обявява срок за набиране на заявления, заедмо с необходимите документи, за заемане на длъжностите Медицинска сестра/фелшер и Рехабилитатор, от 04 до 15 юни 2018 г. включително.

ПОСТЪПИЛО УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН

31.05.2018

Oт „ХРАБЕК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за „Площадка за събиране, сортиране, разглобяване и окрупняване на отпадъци в поземлен имот с идентификатор 67653.923.32 гр.Смолян, община Смолян, област Смолян.

Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

04.06.2018

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА НА УЛ. ПРОФ. АСЕН ВАСИЛЕВ В ГР. СМОЛЯН“

ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА ЧАСТ II ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА, С ПРЕДМЕТ:

30.05.2018

„ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН“

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява, с предмет:

23.05.2018

„Комплексно почистване на сграда на Туристически информационен център - Смолян и сграда на Областен информационен център – Смолян“

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

17.05.2018

С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА КУХНЕНСКИ ПОМЕЩЕНИЯ И ПРИЛЕЖАЩИ ПРОСТРАНСТВА В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“.

производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява, с предмет:

04.05.2018

„Комплексно почистване на административната сграда на Община Смолян и сградата на Стоматологичната поликлиника“

Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП

29.03.2018

За 2017 г.

Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

02.03.2018

С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН”

Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

02.03.2018

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В УПИ ХХХ – 540 – ЗА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА, КВ. 221 ПО ПЛАНА НА ГР. СМОЛЯН”

Процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

23.02.2018

С ПРЕДМЕТ:„ДОСТАВКА НА ОБЗАВЕЖДАНЕ (РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ МЕБЕЛИРОВКА) И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ“

Процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

26.01.2018

С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ“, чието изпълнение е разделено на следните обособени позиции:

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

05.06.2018

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ДЕЙНОСТТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ФОНД ЗА ПОДКРЕПА НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ СВЪРЗАНИ С РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА СМОЛЯН

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

23.05.2018

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В ОБЩИНА СМОЛЯН

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

10.05.2018

КРАСИМИР ДИМИТРОВ ПАМПОРОВ, на основание чл.62а ал.3, т.2 и чл.127, ал.1 от ЗУТ, уведомява, че ще се проведе обществено обсъждане..

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

27.04.2018

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ.

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

15.01.2018

ОТНОСНО: Предложение за изменение и допълнение в Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие - ОДК-Смолян

ПУБЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ

03.01.2018

Относно: Изготвен е проект за Наредба за изменение на Наредба № 12 за критериите, реда и условията за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Смолян.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

20.12.2017

НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2018 ГОДИНА

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

19.12.2017

Евелин М. Хаджиев уведомява, че на 28.12.2017г. от 10.00 часа в Кафе „МОКА“ с адрес гр.Смолян , бул.“България“№86 ще се проведе обществено обсъждане относно: „Промяна на ПУП-ПРЗ за част от УПИ I-Озеленяване, кв.7 (в рамките на ПИ 67653.923.98) по ...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

15.12.2017

АНГЕЛ ПЕТРОВ ХВОРЕВ, на основание чл.62 а ал.3, т.2 и чл.127, ал.1 от ЗУТ, уведомява, че ще се проведе обществено обсъждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

15.12.2017

„ТЕРАГАЗ“ ЕООД, на основание чл.62 а ал.3, т.2 и чл.127, ал.1 от ЗУТ, уведомява, че ще се проведе обществено обсъждане

АНКЕТА КАК ИСКАШ ДА ИЗГЛЕЖДА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРЕЗ 2020 ГОДИНА?

28.05.2014

Планираме развитието на общината. Участвай и ти!

АНКЕТА ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”

10.03.2014

Община Смолян реализира проект „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”, Договор за БФП № BG161PO001/5-02/2013/019 от 25.09.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.

ПРОУЧВАНЕ НА ИНТЕРЕСА И ОТНОШЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ КЪМ ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

19.04.2013

Настоящата анкета и проучване са една от целите на екипа на министър Петър Стойчев

ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СМОЛЯН

Във връзка с разработването на стратегическата част на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Смолян бихме искали да чуем Вашите предложения за проекти, които да бъдат включени за финансиране през периода 2014-2020 г.