> Начало

С откриването на паметник на генерал Черевин, Смолян тържествено отбеляза 137 години от свещената българска свобода

03.03.2015

„Мъжественият бронз на генерала ще стои на вечния си пост, бележейки победния ход на освободителната война”, каза в тържественото си слово кметът Николай Мелемов.

Николай Мелемов е победител в конкурса "Кмет на месеца" за февруари

02.03.2015

Темата, по която се състезаваха градоначалниците беше "Опазване на регионалното културно-историческо наследство”

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

02.03.2015

ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ ПО ПОВОД 3 МАРТ, НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Талантите от Музикалното училище в Широка лъка представиха на концерт фолклорното богатство на България

01.03.2015

Талантите от Музикалното училище по фолклорни изкуства в Широка лъка предизвикаха истински фурор на традиционния си концерт, посветен на Трети март и Песпонеделник. На сцената на училището тържествуваха младостта, красотата и таланта. Публиката се ...

Над 3000 наблюдаваха зрелищния маскарад в Широка лъка, кукери огласяха с чанове и тюмбелеци селото

01.03.2015

Песпонеделник утвърждава българщината, каза пред гостите кметът Мелемов

По инициатива на кмета Мелемов, деца твориха мартенички в Алибеевия конак

28.02.2015

Кметът Николай Мелемов посети днес Работилницата за мартеници в Алибеевия конак, която се провежда под негова инициатива. Сръчните ръце на ученици от ОУ „Иван Вазов” и Професионалната гимназия по приложни изкуства сътвориха приказни ...

Навършват се осем години от смъртта на арх.Петър Петров

24.02.2015

Община Смолян осигурява транспорт до паметната му плоча на връх „Снежанка” , където ще бъдат поднесени венци и цветя

Смолян получи покана да се представи със свой състав на карнавала в Ксанти през 2016-а година

24.02.2015

Кметът Николай Мелемов посети побратимения ни град Ксанти, по покана на колегата си Хараламбос Димархопулос. Двамата градоначалници са разговаряли за бъдещи проекти, по които могат да си сътрудничат двете общини. Конкретно е дискутирана отворената ...

104 карти за дванадесет дни издаде община Смолян за безплатен достъп на децата до ски писти в Пампорово

24.02.2015

Инициативата се радва на голяма популярност , карти ще се издават до приключване на ски сезона

ПРОГРАМА

23.02.2015

НА ТЪРЖЕСТВАТА, ПОСВЕТЕНИ НА 137-ГОДИШНИНАТА ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ №12/20.02.2015 Г.

26.02.2015

СЪОБЩЕНИЕ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ №12/20.02.2015 Г.

ГОДИШЕН СПИСЪК НА ГРАЖДАНИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩИНСКО ЖИЛИЩЕ ЗА 2015 Г.

24.02.2015

ГОДИШЕН СПИСЪК НА ГРАЖДАНИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩИНСКО ЖИЛИЩЕ ЗА 2015 Г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ДЕТЕГЛЕДАЧ / ВЪЗПИТАТЕЛ" В ЦНСТ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ В ГР.СМОЛЯН, КВ.УСТОВО

23.02.2015

ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДЕТЕГЛЕДАЧ / ВЪЗПИТАТЕЛ – 1 Щ.БР. В ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ В ГР. СМОЛЯН, КВ. УСТОВО

ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕ ПО БУЛ."БЪЛГАРИЯ" ЗА ПЕРИОДА ОТ 21.02.2015 Г. ДО 22.02.2015 Г.

19.02.2015

Въвеждам движение с ограничена пропускливост по бул.”България”, след кръстовището с ул. „Дичо Петров” (високия блок) до спирка „Здравец” посока - Смолян .

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЗАПОВЕДИ №7 И №8 ПО ЧЛ.124-ЗУТ

13.02.2015

ОТНОСНО: разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

13.02.2015

ОТНОСНО: открита процедура, за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект-р.Куртов Лом и десен приток на р.Куртов Лом

ОБЯВЛЕНИЯ НА ЗАПОВЕДИ ОТ №1 ДО №6 ПО ЧЛ.124, АЛ.2

06.02.2015

О Б Я В Л Е Н И Е Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №1/24.01.2015 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП-схема на обект: ”Външен водопровод и външна канализация за ...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД

06.02.2015

ОТНОСНО: изграждане на „Базова станция №3080“ местоположение: в ПИ с идентификатор №67653.17.1 по К.К. „Пампорово“, местност „Голям Картол“, връх „Снежанка“

ОБЩИНА СМОЛЯН УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ПОТЕНЦИАЛНИ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА „ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И В ПРЕДУЧИЛИЩНИТЕ ГРУПИ/КЛАСОВЕ”

05.02.2015

Община Смолян кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове” по Проект „Подобряване благосъстоянието на децата от община Смолян чрез превенция на социалното ...

ОБЩИНА СМОЛЯН УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ПОТЕНЦИАЛНИ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГATA „СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА”

05.02.2015

Община Смолян кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Семейно консултиране и подкрепа” по Проект „Подобряване благосъстоянието на децата от община Смолян чрез превенция на социалното изключване”.

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

16.01.2015

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА И ВОДОПРОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН”

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА

30.12.2014

С ПРЕДМЕТ: „Организиране и провеждане на обучения в ключови компетенции по проект „По компетентни и мотивирани служители на община Смолян” по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013”

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО ГЛАВА ПЕТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

18.12.2014

С ПРЕДМЕТ: ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА "УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ" ЕООД

РЕШЕНИЕ №28/06.11.2014г. - ОТНОСНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА "ДОСТАВКА"

06.11.2014

С ПРЕДМЕТ:„ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ЗА ДЕЦА ДО 3 ГОДИНИ, ЗА ДЕЦА ДО 7 Г. В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА СМОЛЯН И ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ДЦДВУ“ЗВЪНЧЕ“

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. №22 ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП

31.10.2014

С ПРЕДМЕТ: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи на обекти на спортната инфраструктура в централна градска част на град Смолян“.

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА

30.09.2014

С ПРЕДМЕТ:„ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ЗА ДЕЦА ДО 3 ГОДИНИ, ЗА ДЕЦА ДО 7 Г. В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА СМОЛЯН И ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ДЦДВУ“ЗВЪНЧЕ“

РЕШЕНИЕ №21 ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

30.10.2014

С ПРЕДМЕТ: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи на обекти на спортната инфраструктура в централна градска част на град Смолян“

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. № 19 ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП

24.09.2014

С ПРЕДМЕТ: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи на обекти на спортната инфраструктура в централна градска част на град Смолян“

ПРОИЗВОДСТВО ПО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „СТРОИТЕЛСТВО” ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

05.09.2014

С ПРЕДМЕТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В С. БЕЛЕВ ДОЛ, ОБЩИНА СМОЛЯН”

СЪОБЩЕНИЕ

01.09.2014

ОТНОСНО ПРОТОКОЛ ОТ ОТВАРЯНЕТО, РАЗГЛЕЖДАНЕТО, ДОПУСКАНЕТО, ОЦЕНЯВАНЕТО И КЛАСИРАНЕТО НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 05.12.2014 Г. ОТ 17.30 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

24.11.2014

За публично обсъждане на проекта за бюджет за 2015 година в частта за местни дейности

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ "ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА - ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ"

23.10.2014

На 24 октомври 2014 г. от 14.30 часа в зала 247 на Общинска администрация Смолян ще се проведе встъпителна пресконференция по проект „Зелена и достъпна градска среда на гр. Смолян – централна градска част”

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 24.10.2014 Г. ОТ 15:00 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

15.10.2014

Обсъждане на необходимостта от поемане на два дългосрочни дълга за финансирането на проект на община Смолян чрез кредит от фонд „Флаг” ЕАД.

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 24.10.2014 Г. ОТ 16:00 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

08.10.2014

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ : На Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища — общинска собственост.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 15.09.2014 г. ОТ 17:00 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

05.09.2014

Покана за провеждане на обществено обсъждане на необходимостта от поемане на дългосрочен общински дълг

ПОКАНА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „УСПЕШНО ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКИ В ОБЩИНА СМОЛЯН В ПЕРИОДА 2014 – 2020г.“

19.08.2014

На 25 август 2014 г., от 16.00 часа в зала 247 на общинска администрация Смолян ще се проведе заключителна пресконференция по проект „УСПЕШНО ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКИ В ОБЩИНА СМОЛЯН В ПЕРИОДА 2014 – 2020г."

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 21.07.2014 г. В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

15.07.2014

Относно обществено обсъждане на проекта за Общински план за развитие, Стратегия на младежта и Стратегия за туризма за периода 2014-2020 г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 24.06.2014Г. ОТ 17:00 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

17.06.2014

Относно Общински план за развитие на община Смолян за периода 2014-2020 г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 30.05.2014Г. ОТ 12:00 ЧАСА В КЛУБ “КУЛТУРА”

26.05.2014

Относно необходимостта от промени на граници на ПИ с идентификатор 67653.917.329, 29 кв.м -озеленяване от ПИ с идентификатор 67653.917.330.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ФИНАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА 07 МАЙ 2014 Г. ОТ 14.00 ЧАСА В ХОТЕЛ „КИПАРИС АЛФА”

30.04.2014

ПО ПРОЕКТ: „Повишаване на административния капацитет на служителите в общинска администрация Смолян чрез обучения за по-ефективно и ефикасно изпълнение на професионалните им задължения”

АНКЕТА КАК ИСКАШ ДА ИЗГЛЕЖДА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРЕЗ 2020 ГОДИНА?

28.05.2014

Планираме развитието на общината. Участвай и ти!

АНКЕТА ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”

10.03.2014

Община Смолян реализира проект „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”, Договор за БФП № BG161PO001/5-02/2013/019 от 25.09.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.

ПРОУЧВАНЕ НА ИНТЕРЕСА И ОТНОШЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ КЪМ ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

19.04.2013

Настоящата анкета и проучване са една от целите на екипа на министър Петър Стойчев

ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СМОЛЯН

Във връзка с разработването на стратегическата част на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Смолян бихме искали да чуем Вашите предложения за проекти, които да бъдат включени за финансиране през периода 2014-2020 г.