> Начало

Кметът Николай Мелемов и заместникът му Марин Захариев получиха грамоти от Съюза на запасните офицери

01.09.2014

Отличията се присъждат за помощта, която оказа ръководството при организацията на Първата национална граничарска среща-събор

ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ПЛАНИРАНИ СТРЕЛБИ, ХОРАТА ДА НЕ НАВЛИЗАТ В ЗАБРАНЕНИТЕ ЗОНИ

01.09.2014

Военното формирование 28330 предупреждава гражданите на Смолян, че на 2, 3, 4,10,11 и 12 септември т.г. от 8.00 до 13.30 ч. на гарнизонното стрелбище на поделението ще се проведат планирани стрелби. За да не допускат инциденти хората трябва се ...

Община Смолян ще изпрати 30 легла с дюшеци на бедстващите от наводненията хора, обяви кметът Николай Мелемов

28.08.2014

Кметът Николай Мелемов обяви, че община Смолян ще изпрати 30 легла с дюшеци, които да се ползват от бедстващите след наводненията хора. Стотици семейства останаха без дом и покъщнина и всяка помощ е от полза за пострадалите, посочи градоначалникът. ...

Първа национална граничарска среща-събор ще се проведе в Смолян

28.08.2014

Първа национална граничарска среща-събор ще се проведе на 30 август в Смолян. Тя е посветена на 61 години от създаването на Четвърти Граничен отряд „Полковник Дичо Петров”. В организацията и подготовката на събитието участват СОСЗР, ...

Проект за младежки обмени ще реализират Смолян и Въру

27.08.2014

  Зам.- кметът Марин  Захариев и секретарят на общината Момчил Николов посетиха побратимения естонски град Въру,  по- случай 230 години от създаването му. Визитата се осъществи след покана  от  кмета на града  Анти ...

АУДИО-ВИЗУАЛЕН СПЕКТАКЪЛ ВЪРХУ СКАЛИТЕ НА МОМЧИЛОВА КРЕПОСТ

26.08.2014

Община Смолян уведомява гражданите и гостите на Смолян, че днес вторник 26.08.2014г. от 20.30ч на Момчилова крепост при с. Градът ще имат възможност да гледат аудио-визуалния спектакъл „Момчил – митове и легенди“. Спектакълът се прожектира ...

Запорите от стари задължения станаха ежедневие в община Смолян, ръководството обмисля да тегли кредит

26.08.2014

Финансовото състояние на община Смолян е наистина тежко и търсим варианти за излизане от критичната ситуация, заяви на пресконференция днес кметът Николай Мелемов. Почти всеки ден пристигат запорни съобщения, защото изтича петгодишния давностен срок ...

СЪОБЩЕНИЕ

21.08.2014

Уважаеми граждани, Уведомяваме Ви, че в периода от 21.08.2014 г. до 26.08.2014 г. Плувния басейн намиращ се в VII СОУ „Отец Паисий“ няма да работи, поради извършване на профилактика.

ПОКАНА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „УСПЕШНО ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКИ В ОБЩИНА СМОЛЯН В ПЕРИОДА 2014 – 2020г.“

19.08.2014

На 25 август 2014 г., от 16.00 часа в зала 247 на общинска администрация Смолян ще се проведе заключителна пресконференция по проект „УСПЕШНО ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКИ В ОБЩИНА СМОЛЯН В ПЕРИОДА 2014 – 2020г."

„ Хайдушки поляни”, мястото на родопските комити, отново ни зареди с родолюбие и красота

17.08.2014

За пета поредна година на „Хайдушки поляни”, сърцето на Родопите, се проведе традиционния фолклорен събор. Местността беше огласена от изпълненията на самодейците от читалищата на селата Кутела, Момчиловци, Виево, Славейно, които заедно ...

ОБЩИНА СМОЛЯН УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ПОТЕНЦИАЛНИ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА „РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА УВРЕЖДАНИЯТА"

01.09.2014

Община Смолян кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията” по Проект „Подобряване благосъстоянието на децата от Община Смолян чрез превенция ...

ОБЯВЛЕНИЯ ОТНОСНО РЕШЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ НА ПУП-ПРЗ

29.08.2014

Обявления по решения №744-748

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

29.08.2014

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на УПИ V-Озеленяване и ...

ОБЩИНА СМОЛЯН УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ПОТЕНЦИАЛНИ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА „РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА УВРЕЖДАНИЯТА"

25.08.2014

Община Смолян кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията” по Проект „Подобряване благосъстоянието на децата от Община Смолян чрез превенция ...

ОБЩИНА СМОЛЯН КАНИ ПОТЕНЦИАЛНИ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА "ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И В ПРЕДУЧИЛИЩНИТЕ ГРУПИ/КЛАСОВЕ"

25.08.2014

Община Смолян кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове” по Проект „Подобряване благосъстоянието на децата от община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО РЕШЕНИЕ №11 ОТ 10 ЮЛИ 2014 Г.

22.08.2014

Относно Решение №11 от 10 юли 2014год. на Конституционния съд по конституционно дело №2/2013г., касаещо разпоредбата на чл.39, ал.З от Закона за управление на отпадъците е възможно да се извършва възмездно предаване на отпадъци от черни и цветни ...

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА, ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ЧРЕЗ ИЗГРАДЕНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ОТ ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ – БЯЛА РЕКА

20.08.2014

На основание чл.62а, ал.(3) от Закона за водите(обн.ДВ бр.67/1999г., изм. и доп. ДВ бр.61/2010г.) се обявява открита процедура, за издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект – Бяла река

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА, ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ – ЯЗОВИР „СНЕЖАНКА“(ПАМПОРОВО)

20.08.2014

На основание чл.62а, ал.(3) от Закона за водите(обн.ДВ бр.67/1999г., изм. и доп. ДВ бр.61/2010г.) се обявява открита процедура, за водовземане и ползване на повърхностен воден обект – язовир „Снежанка“(Пампорово)

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.62

19.08.2014

На 21.08.2014 год. от 12.00 часа се канят всички заинтересувани лица в сладкарница „Нипекс” – кв.Устово, ул.”Пазарска”, където ще се проведе обществено обсъждане за ПУП-ПРЗ на ПИ 926.23 и 926.317 в УПИ ХV КЖС и ХІІІ озеленяване в кв.96 по ЗРП на ...

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПРЗ

19.08.2014

 О Б Я В Л Е Н И Е Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №46/07.07.2014 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП-План схема на обект: „Външно електрозахранване на къща ...

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА

27.08.2014

С ПРЕДМЕТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В С. БЕЛЕВ ДОЛ, ОБЩИНА СМОЛЯН”

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

14.08.2014

С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ /БАКАЛИЯ/ ЗА НУЖДИТЕ НА ДВПР „ПРОФ. Д-Р ТОДОР ТАШЕВ“ - ПЕТКОВО”

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА VIII „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

13.08.2014

С ПРЕДМЕТ: „Упражняване на авторски надзор при извършване на строителни и монтажни работи по проект „Зелена и достъпна градска среда на гр. Смолян - централна градска част”, по Оперативна програма “Регионално развитие“ 2007 – 2013г., по Договор за ...

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО ГЛАВА ПЕТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

30.06.2014

С ПРЕДМЕТ: „Приготвяне и доставка на готова храна за деца до 3 години, за деца до 7 г. В детските заведения към Община Смолян и за потребителите на ДЦДВУ “Звънче“

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. № 16 ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП

27.06.2014

С ПРЕДМЕТ: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи, включващи Обект 1: Изграждане зона за отдих ж.к. „Нов център”, гр. Смолян; Обект 2: Рехабилитация на улица „Хан Аспарух“, гр. Смолян; Обект 3: ...

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. № 15 ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП

15.04.2014

С ПРЕДМЕТ: „Организиране и провеждане на пътуващи семинари, конференция и изнесени инициативи за популяризиране на Европейските възможности по проект „Изграждане и функциониране на Областен информационен център – Смолян“, Договор за БФП № ...

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

09.04.2014

С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДВПР „ПРОФ. Д-Р ТОДОР ТАШЕВ“ - ПЕТКОВО”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

04.04.2014

С ПРЕДМЕТ: „Детайлно обследване за енергийна ефективност на сгради в експлоатация”, ДБФП № BG161PO001/5-02/2012/019, по проект „ Подкрепа за устойчиво развитие и растеж на град Смолян“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна ...

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. № 13 ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП

02.04.2014

С ПРЕДМЕТ:“Провеждане на обучения и обществени форуми”, по проект „Успешно прилагане на политики в Община Смолян в периода 2014-2020“, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013”

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО ГЛАВА ПЕТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

28.03.2014

С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКИ НА МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА "УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ" ЕООД”

ПОКАНА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „УСПЕШНО ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКИ В ОБЩИНА СМОЛЯН В ПЕРИОДА 2014 – 2020г.“

19.08.2014

На 25 август 2014 г., от 16.00 часа в зала 247 на общинска администрация Смолян ще се проведе заключителна пресконференция по проект „УСПЕШНО ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКИ В ОБЩИНА СМОЛЯН В ПЕРИОДА 2014 – 2020г."

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 21.07.2014 г. В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

15.07.2014

Относно обществено обсъждане на проекта за Общински план за развитие, Стратегия на младежта и Стратегия за туризма за периода 2014-2020 г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 24.06.2014Г. ОТ 17:00 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

17.06.2014

Относно Общински план за развитие на община Смолян за периода 2014-2020 г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 30.05.2014Г. ОТ 12:00 ЧАСА В КЛУБ “КУЛТУРА”

26.05.2014

Относно необходимостта от промени на граници на ПИ с идентификатор 67653.917.329, 29 кв.м -озеленяване от ПИ с идентификатор 67653.917.330.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ФИНАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА 07 МАЙ 2014 Г. ОТ 14.00 ЧАСА В ХОТЕЛ „КИПАРИС АЛФА”

30.04.2014

ПО ПРОЕКТ: „Повишаване на административния капацитет на служителите в общинска администрация Смолян чрез обучения за по-ефективно и ефикасно изпълнение на професионалните им задължения”

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 16.05.2014Г. ОТ 17:00 ЧАСА В СЕСИЙНА ЗАЛА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

25.04.2014

Уведомяваме Ви, че на 16.05.2014г. от 17.00ч. в Сесийна зала на Община Смолян, ще се състои обществено обсъждане на проекта на Наредба за управление на отпадъците на Община Смолян.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 29.04.2014Г. ОТ 10:00 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

22.04.2014

Oбществено обсъждане на техническите задания за проектиране на улици, надлези, сгради, пешеходни алеи и зони за отдих в град Смолян, което ще се проведе на 29 април 2014г., от 10:00 часа в зала 247 в Община Смолян.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 17.03.2014Г. ОТ 17:30 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

10.03.2014

Уведомяваме Ви, че на 17 март 2014 г. от 17.30 часа в зала 247 на Община Смолян ще се проведе обществено обсъждане относно Приемане на окончателен план и отчет за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и отчет за състоянието на ...

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 14.03.2014Г. ОТ 17:00 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

28.02.2014

Обществено обсъждане на Проект Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Смолян.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ДИСКУСИЯ

22.01.2014

Във връзка с проект „Добро управление на община Смолян“ за „Извършване на функционален анализ в община Смолян чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация”, финансиран по договор за ...

АНКЕТА КАК ИСКАШ ДА ИЗГЛЕЖДА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРЕЗ 2020 ГОДИНА?

28.05.2014

Планираме развитието на общината. Участвай и ти!

АНКЕТА ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”

10.03.2014

Община Смолян реализира проект „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”, Договор за БФП № BG161PO001/5-02/2013/019 от 25.09.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.

ПРОУЧВАНЕ НА ИНТЕРЕСА И ОТНОШЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ КЪМ ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

19.04.2013

Настоящата анкета и проучване са една от целите на екипа на министър Петър Стойчев

ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СМОЛЯН

Във връзка с разработването на стратегическата част на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Смолян бихме искали да чуем Вашите предложения за проекти, които да бъдат включени за финансиране през периода 2014-2020 г.