> Начало

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ

16.07.2019

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания от община Смолян“

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

15.07.2019

На 16 юли 2019 г., вторник, от 11,00 ч. в Община Смолян ще се проведе заключителна пресконференция за предстоящото издание на Събор на народното творчество и животновъдство „Рожен“ – 2019 г.

Програма Фолклорен конкурс Рожен 2019

10.07.2019

На интернет-страницата на Община Смолян е публикувана Програмата на Фолклорния конкурс „Рожен“ 2019. Всички участници в конкурса следва да бъдат на сцените, на които са разпределени, 1 (един) час преди времето на тяхното изпълнение и да ...

ОСИГУРЕН ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ ЗА „РОЖЕН” 19-21 ЮЛИ 2019 Г.

10.07.2019

Община Смолян информира гражданите и гостите на общината, желаещи да посетят Събора на народното творчество и животновъдството „Рожен” 19-21 юли 2019 г., че има осигурен обществен транспорт за трите дни на събора.

Кметът Николай Мелемов: Двете последни сесии са чисто политически за извличане на дивиденти

05.07.2019

Днес имаше поредна сесия на Общинския съвет, който в последните месеци работи в режим на извънредност, заяви пред журналисти кметът на Смолян Николай Мелемов (ГЕРБ).

Кметът Николай Мелемов подписа в МОСВ договор за подмяна на отоплителни уреди в Смолян

01.07.2019

Днес в сградата на МОСВ кметът на Смолян Николай Мелемов подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с министъра на околната среда и водите Нено Димов.

НАГРАДЕНИТЕ ВЪВ ТРЕТИЯ НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „С ПЕСНИТЕ НА ГЕОРГИ ЧИЛИНГИРОВ" - С.ПОЛК.СЕРАФИМОВО

01.07.2019

ТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС „С ПЕСНИТЕ НА ГЕОРГИ ЧИЛИНГИРОВ” С. ПОЛКОВНИК СЕРАФИМОВО, ОБЩИНА СМОЛЯН 29-30 юни 2019 г. Н А Г Р А Д И

Поклон пред паметта на Николай Хайтов !

30.06.2019

Днес отбелязваме 17 години от кончината на големия български писател и родолюбец Николай Хайтов, възпял Родопа планина. От името на община Смолян, зам.-кметът Марин Захариев и секретарят на община Смолян Момчил Николов се поклониха пред паметта ...

За празника си село Полк.Серафимово се сдоби с нова придобивка- чешма с беседка

29.06.2019

Благодаря на кмета Мелемов, който миналата година обеща, че ще изгради чешма на това място и изпълни обещанието си, посочи кметът на селото Христо Мусорлиев

Кметът Мелемов откри Третия национален фолклорен конкурс „С песните на Георги Чилингиров” и поздрави серафимовци с празника на селото

29.06.2019

600 участници ще огласят Родопа планина и за пореден път ще докажат, че родният фолклор и традициите са живи

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б,АЛ2 ОТ ЗУТ

18.07.2019

Обявления на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ с Решения от №1191 до №1194 на Общински съвет-Смолян, взети на заседанието му, състояло се на 27.06.2019 год., протокол №53.

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б,АЛ2 ОТ ЗУТ

18.07.2019

Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че са издадени Заповеди №УТР-055 до №УТР-056/ 15.07.2019 год. на Кмета на Община Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 229

11.07.2019

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-044/11.06.2019 год. на Кмета на Община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 060

11.07.2019

На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е издадена виза от Главния архитект на Община Смолян на 19.06.2019 год. за проектиране на преустройство на тавански етаж за жилищни нужди в ПИ ...

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

11.07.2019

ОТ ПРОВЕДЕНИЯ НА 09.07.2019 Г. КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ „СТОЮ ШИШКОВ“ – ГР . СМОЛЯН, ОБЯВЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 91 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 9, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАКРИЛА И РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА, ...

Единната система за туристическа информация

11.07.2019

Единната система за туристическа информация (ЕСТИ) разработената и внедрена от Министерството на туризма, към настоящия момент функционира.

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б,АЛ2 ОТ ЗУТ

10.07.2019

Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че са издадени Заповеди №УТР-044 до №УТР-054/ 27.06.2019 год. на Кмета на Община Смолян.

ОБЯВЛЕНИЕ

08.07.2019

Община Смолян уведомява всички търговци, че инвентаризираните количества пострадала дървесина от абиотични (ветровал/ветролом) и биотични фактори (нападения от корояди), които ще бъдат предложени за директно сключване на договори за добив по реда на ...

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

08.07.2019

Публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти.

Публично оповестен конкурс

04.07.2019

За отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на Посетителски информационен център, находящ се в масивна сграда с идентификатор 67653.583.62.1 със застроена площ 147 кв.м.,

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

04.07.2019

С ПРЕДМЕТ:„Комплексно почистване на административната сграда на Община Смолян, сградата на Стоматологичната поликлиника, сградата на Областен информационен център - Смолян и Туристически информационен център – Смолян“

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

27.06.2019

С ПРЕДМЕТ: „ИЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНАТА ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА НА С. СМИЛЯН, ОБЩИНА СМОЛЯН“.

Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

12.06.2019

С ПРЕДМЕТ: „РЕСТАВРАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ НА СТАРОТО УЧИЛИЩЕ „СВ.ПАНТАЛЕЙМОН“ В ДВОРА НА ЦЪРКВАТА „УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО“ В С. ШИРОКА ЛЪКА, ОБЩИНА СМОЛЯН“

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2018 ГОДИНА

26.03.2019

Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП

Процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

05.03.2019

С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ“, чието изпълнение е разделено на 2 /две/ обособени позиции:

ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА НИСКА СТОЙНОСТ ПО РЕДА НА ГЛАВА XXV ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

01.03.2019

С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ“

ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА НА НИСКА СТОЙНОСТ ПО РЕДА НА ГЛАВА XXV ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

01.03.2019

С ПРЕДМЕТ: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НА СТРОИТЕЛНИ И РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА СМОЛЯН“.....

Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

01.03.2019

С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА ПЕШЕХОДНАТА ЗОНА НА СТАРИЯ ЦЕНТЪР В ГРАД СМОЛЯН“.

ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА ЧАСТ II ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

27.11.2018

С ПРЕДМЕТ: „Извършване на доставки на хранителни продукти за нуждите на „Ученическо и столово хранене“ ЕООД за срок от 24 месеца по обособени позиции“

ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА НА НИСКА СТОЙНОСТ ПО РЕДА НА ГЛАВА XXV ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

16.10.2018

С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА АРХИТЕКТУРНИ ЗАСНЕМАНИЯ, ОБСЛЕДВАНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ТЕХНИЧЕСКИ ОБСЛЕДВАНИЯ И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН“

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

10.07.2019

На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ „Евгений Маринов-РМ“ООД, Ви уведомява, че ще се проведе обществено обсъждане за промяна на предназначението на част от УПИ VI-Озеленяване с присъединяване към проект за ПУП-ПРЗ на УПИ V за обществено обслужване в ...

Покана за публично обсъждане

27.06.2019

На поемане на дългосрочен кредит чрез финансов инструмент за изпълнение на проект „Обновяване на енергийна ефективност на културна инфраструктура – сградата на Планетариум Смолян“.

Покана за публично обсъждане

27.06.2019

На отчета за изпълнението на бюджета на Община Смолян за 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

10.06.2019

На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ „Тера Ностра България“АД, Ви уведомява, че ще се проведе обществено обсъждане за промяна на ПУП – ПРЗ за УПИ VI-615 за Сграда със смесено предназначение и част от УПИ III-Озеленяване и рекреационни пространства /ПИ ...

Обществена консултация

21.05.2019

Във връзка с приета Национална програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и изготвен Проект на програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община ...

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

29.03.2019

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ИЛИ ОСИНОВЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

05.03.2019

На основание чл. 127, ал. 1 и чл. 62а, ал. 3, т.2 от ЗУТ, Катина Тихомирова Титкова Ви уведомява, че ще се проведе обществено обсъждане на ПУП – ПРЗ на част от УПИ III-Озеленяване, с преотреждане в УПИ… за жилищно строителство в кв.27, по плана на ...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

26.02.2019

На основание чл. 127, ал. 1 и чл. 62а, ал. 3, т.2 от ЗУТ Илко Рашев Хунев Ви уведомява и кани на обществено обсъждане на ПУП – ПРЗ на част от УПИ озеленяване, за ПИ с идентификатор 67653.912.350, УПИ IX-745 за ПИ с идентификатор 67653.912.350 и УПИ ...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

12.02.2019

АРСЕН СТАНКОВ ШИБЛОВ, на основание чл.62 а ал.3, т.2 и чл.127, ал.1 от ЗУТ, уведомява, че ще се проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на част от УПИ ІII - Озеленяване с преотреждане в УПИ – 912.330 в кв.9 по плана на кв.Г. ...

ПУБЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ

22.01.2019

Изготвен е Проект за изменение и допълнение на наредба за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ, за рекламните, информационните и монументално - декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на община Смолян.

АНКЕТА КАК ИСКАШ ДА ИЗГЛЕЖДА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРЕЗ 2020 ГОДИНА?

28.05.2014

Планираме развитието на общината. Участвай и ти!

АНКЕТА ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”

10.03.2014

Община Смолян реализира проект „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”, Договор за БФП № BG161PO001/5-02/2013/019 от 25.09.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.

ПРОУЧВАНЕ НА ИНТЕРЕСА И ОТНОШЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ КЪМ ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

19.04.2013

Настоящата анкета и проучване са една от целите на екипа на министър Петър Стойчев

ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СМОЛЯН

Във връзка с разработването на стратегическата част на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Смолян бихме искали да чуем Вашите предложения за проекти, които да бъдат включени за финансиране през периода 2014-2020 г.