> Начало

Готов е календарът за 2019 г. с фотосите на участниците в инициативата „Да покажем красотите на Община Смолян в календар”

16.11.2018

Всеки, който желае, може да го закупи с цел благотворителност, а събраните средства ще бъдат дарени на нуждаещи се наши съграждани

23 лица с трайни увреждания започнаха работа в община Смолян, през декември ще бъдат назначени още 55 души

16.11.2018

23 лица с трайни увреждания започнаха работа в община Смолян, а през декември ще бъдат назначени още 55 души. Хората ще работят и в 16 населени места на територията на Общината. Те са назначени по проект „Обучения и заетост ”, ...

Николай Мелемов е победител в категорията "Кмет на гражданите" за средна община в националния онлайн конкурс "Кмет на годината 2018”

15.11.2018

Кметът на Смолян Николай Мелемов е победител в категорията "Кмет на гражданите" за средна община в националния онлайн конкурс "Кмет на годината 2018", организиран от Портала на българските общини Kmeta.bg. Наградата му бе ...

Таксата в детските градини не се увеличава с 50 %

15.11.2018

В проектонаредбата предлагаме цената на храноден да се увеличи от 2 на 2,50 лв, но ако има проблем ще търсим решение, обяви на пресконференция кметът Мелемов

Кметът Мелемов : „Фалшива новина е публикуваната информация, че съм забранил протеста”

15.11.2018

Фалшива новина е публикуваната информация, че съм забранил протеста, който е предвиден за 17 ноември т.г. Подцених ситуацията. Трябваше предварително да информирам за нея, защото тенденциозно в социалните мрежи беше публикувана само първата част от ...

Нова фитнес площадка беше монтирана в района на Смолянската болница

14.11.2018

Нова фитнес площадка беше монтирана в района на Смолянската болница. Идеята е на кмета Николай Мелемов и следваната политика на общинската администрация за надграждане на вече реализирани проекти. Припомняме, че районът около болницата беше ...

След забраната на Областно пътно управление, кметът Мелемов предлага на организаторите протеста да се проведе на пл.”България”, Амфитеатъра пред РДТ

14.11.2018

Публикуваната информация, че кметът Николай Мелемов е забранил планиран протест за 17 ноември т.г. в Смолян не отговаря на истината. Вероятно в социалните мрежи тенденциозно е публикувана само първата страница от въпросната заповед . След като е ...

Безплатни изследвания за диабет ще се проведат в Смолян на 14 ноември

13.11.2018

Безплатни изследвания за диабет ще се проведат в Смолян на 14 ноември, сряда, на пл. „Свобода“ - Стар център. Скрининговата акция за диабет се организира по случай Световния ден за борба с диабета и се осъществява със съдействието на ...

За втора поредна година, община Смолян беше домакин на Националния фестивал по бойни спортове „Св. Архангел Михаил”

12.11.2018

Община Смолян за втора поредна година беше домакин на Националния фестивал на бойните спортове „Свети Архангел Михаил“, който се проведе в спортната зала „Величко Чолаков”. Турнирът бе открит от президента на Българската ...

Съобщение

12.11.2018

Поради извършване на ремонтно –възстановителни дейности, Плувният басейн в Смолян няма да работи на 12,13 и 14 ноември т.г. Пресцентър на община Смолян  

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1675

16.11.2018

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената ...

ЗАПОВЕД №РД-0926 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

14.11.2018

Относно провеждането на протест на 17.11.2018 г., с начален час 15,00 ч. чрез шествие с моторни превозни средства, преминаване през град Смолян, блокиране на бензиностанции „ГАЗПРОМ“, „ОМВ“, „ЕКО“, „ЛУКОЙЛ“ и „ПЕТРОЛ“ и затрудняване на движението по ...

ОБЯВЛЕНИЕ

13.11.2018

На основание чл.37ж, ал.7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, Общинска служба по земеделие – Смолян, Ви уведомява, че са изготвени предварителните регистри, въз основа на подадените от Вас заявления на основание ...

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕНИ КОНКУРСИ

13.11.2018

За учредяване право на строеж за изграждане на 3 броя гаражи в поземлен имот.

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1840

12.11.2018

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената ...

СЪОБЩЕНИЕ

09.11.2018

Уведомяваме гражданите и юридическите лица, че могат да извършват плащания относно задълженията си за местни данъци и такси във всички офиси на ФАСТ ПЕЙ в страната.

СЪОБЩЕНИЕ

09.11.2018

Българска асоциация диабет с любезното съдействие на Община Смолян под патронажа на г-н Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян организират на 14 ноември 2018 г., сряда, от 9:30ч. до 14:00ч. на пл.„Свобода“- Стар център скринингови тестове за ...

ЗАПОВЕД №РД-0916 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

09.11.2018

За въвеждане на временна организация на движението на 09.11.2018г. от 09:00ч до 16:30ч.

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

05.11.2018

По издадени Заповеди №УТР от 057 до 064 на Кмета на Община Смолян.

ЗАПОВЕД №РД-0870 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

01.11.2018

Относно задължението на кмета на общината за определяне на границите на районите и видът на предлаганите услуги в съответния район, както и честотата на сметоизвозване

ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА НА НИСКА СТОЙНОСТ ПО РЕДА НА ГЛАВА XXV ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

16.10.2018

С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА АРХИТЕКТУРНИ ЗАСНЕМАНИЯ, ОБСЛЕДВАНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ТЕХНИЧЕСКИ ОБСЛЕДВАНИЯ И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН“

ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА НИСКА СТОЙНОСТ ПО РЕДА НА ГЛАВА XXV ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

15.10.2018

С ПРЕДМЕТ:„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ /ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО/ НА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА СМОЛЯН“

ПРОИЗВОДСТВО ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА НИСКА СТОЙНОСТ ПО РЕДА НА ГЛАВА XXVI ОТ ЗОП – ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

10.10.2018

С ПРЕДМЕТ: „АВАРИЙНО ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА НА УЛ. ЕЛИЦА, С. МОМЧИЛОВЦИ, ОБЩИНА СМОЛЯН“.

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА ПО ЧЛ. 191, АЛ.1, Т. 2 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП)

09.10.2018

С ПРЕДМЕТ „УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: ИЗГРАЖДАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В УПИ ХХХ – 540 – ЗА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА, КВ. 221 ПО ПЛАНА НА ГР. СМОЛЯН"

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА ПО ЧЛ. 191, АЛ.1, Т. 2 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП)

08.10.2018

С ПРЕДМЕТ „УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА НА УЛ. ПРОФ. АСЕН ВАСИЛЕВ В ГР. СМОЛЯН“

Обществена поръчка за доставка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

05.10.2018

С ПРЕДМЕТ: „Периодични доставки на природен газ – метан – компресиран за нуждите на Община Смолян“

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез покана до определени лица по чл. 191, ал.1, т. 2 във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)

17.08.2018

С ПРЕДМЕТ „УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА НА С. МОМЧИЛОВЦИ, ОБЩ. СМОЛЯН – I ЕТАП”

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

13.08.2018

С ПРЕДМЕТ: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ, ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ НА ОБЩИНСКА УЛИЧНА И ПЪТНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН, ЗА ОПЕРАТИВНИ СЕЗОНИ 2018/2019 ГОДИНА, 2019/2020 ГОДИНА И 2020/2021 ...

Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Част II от ЗОП - процедура на договаряне без предварително обявление

03.08.2018

С ПРЕДМЕТ: „Периодични доставки на гориво за отопление за общинските институции и детските градини на територията на община Смолян“.

Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание, с предмет:

13.07.2018

„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНАТА ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА НА С. ГЕЛА, ОБЩИНА СМОЛЯН“

ПУБЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ

31.10.2018

Изготвен е Проект на Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян и Изменения и допълнения на Наредба № 3 Определяне размера на местните данъци на територията на Община Смолян.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

19.09.2018

„ФЕСТИЛАНА БЪЛГАРИЯ“ЕООД – гр. Смолян, на основание чл.62 а ал.3, т.2 и чл.127, ал.1 от ЗУТ, уведомява, че на 28.09.2018год. в кафе-аперитив „Клуб Архитект“ – гр. Смолян, бул.“България“№63 от 16.00 часа, ще се проведе обществено обсъждане...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

12.09.2018

СВИЛЕН ПЕНЧЕДЖИЕВ, на основание чл.62 а ал.3, т.2 и чл.127, ал.1 от ЗУТ, уведомява, че ще се проведе обществено обсъждане....

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

04.09.2018

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СМОЛЯН И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

24.08.2018

ВЕНЦИСЛАВ ФИЛИПОВ ФИЛИЗОВ -„АВТО ВЕН“ООД , на основание чл.62 а ал.3, т.2 и чл.127, ал.1 от ЗУТ, уведомява, че ще се проведе обществено обсъждане...

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

10.08.2018

На отчета за изпълнението на бюджета на Община Смолян за 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

07.08.2018

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ МЕДАРСКИ, на основание чл.62а ал.3, т.2 и чл.127, ал.1 от ЗУТ, уведомява, че ще се проведе обществено обсъждане....

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

05.06.2018

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ДЕЙНОСТТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ФОНД ЗА ПОДКРЕПА НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ СВЪРЗАНИ С РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА СМОЛЯН

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

23.05.2018

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В ОБЩИНА СМОЛЯН

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

10.05.2018

КРАСИМИР ДИМИТРОВ ПАМПОРОВ, на основание чл.62а ал.3, т.2 и чл.127, ал.1 от ЗУТ, уведомява, че ще се проведе обществено обсъждане..

АНКЕТА КАК ИСКАШ ДА ИЗГЛЕЖДА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРЕЗ 2020 ГОДИНА?

28.05.2014

Планираме развитието на общината. Участвай и ти!

АНКЕТА ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”

10.03.2014

Община Смолян реализира проект „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”, Договор за БФП № BG161PO001/5-02/2013/019 от 25.09.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.

ПРОУЧВАНЕ НА ИНТЕРЕСА И ОТНОШЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ КЪМ ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

19.04.2013

Настоящата анкета и проучване са една от целите на екипа на министър Петър Стойчев

ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СМОЛЯН

Във връзка с разработването на стратегическата част на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Смолян бихме искали да чуем Вашите предложения за проекти, които да бъдат включени за финансиране през периода 2014-2020 г.