> Начало

СМОЛЯН ОТБЕЛЯЗА ТЪРЖЕСТВЕНО 106 ГОДИНИ СВОБОДА ЗА РОДОПИТЕ

21.10.2018

Да бъдем единни в името на Майка България, призова в словото си кметът Мелемов. Председателят на парламента Цвета Караянчева участва в тържественото отбелязване на празника

Председателят на парламента Цвета Караянчева е гост на тържествата по случай 106 години от Освобождението на Родопите и Празника на Смолян

21.10.2018

Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева е гост на тържествата по случай 106 години от Освобождението на Родопите и Празника на Смолян. Тя участва в тържественото поднасяне на венци и цветя пред паметника на полк. Владимир Серафимов в ...

Смолян се поклони пред подвига на героите на Родопската Шипка

21.10.2018

Днес е кулминацията на честванията по повод 106 години от Освобождението на Родопите и Балканската война. Днес Смолян празнува!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

20.10.2018

ОТ КМЕТА НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ ПО ПОВОД 106 ГОДИНИ ОТ БАЛКАНСКАТА ВОЙНА, ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА РОДОПИТЕ И 21 ОКТОМВРИ – ПРАЗНИК НА ОБЩИНА СМОЛЯН

Елитният 101 –ви Алпийски полк отбеляза тържествено празника си

20.10.2018

Полковник Кацаров награди кмета Мелемов с Почетен знак на полка за личен принос към формирането и развитието на военното формирование

Кметът Мелемов връчи наградите и грамотите на участвалите в инициативата „Да покажем красотите на община Смолян в календар”

19.10.2018

Ще продължим благородната кауза, за да подпомагаме нуждаещи се хора, допълни Мелемов

ОБЩИНА СМОЛЯН ОСИГУРЯВА ТРАНСПОРТ НА ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА ПОСЕТЯТ ТЪРЖЕСТВАТА НА ВРЪХ СРЕДНОГОРЕЦ

19.10.2018

Община Смолян осигурява безплатен транспорт на желаещите да посетят тържествата на връх Средногорец в неделя, 21 октомври т.г. Първият автобус ще тръгне в 15.00 часа от автогара „Смолян” , а вторият от спирка „Синдикат” в ...

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

18.10.2018

От кмета Николай Мелемов до Регионалната лекарска колегия в Смолян по повод 19 октомври –Ден на българския лекар

520 деца участваха в традиционната лекоатлетическа щафета, посветена на Освобождението на Родопите

18.10.2018

520 деца от всички смолянски училища и детски градини участваха в лекоатлетическата щафета, която традиционно организира Община Смолян, по случай 106 години от Балканската война и Освобождението на Родопите. Тази година в надпреварата се включиха ...

Почетен Плакет от кмета на община Смолян Николай Мелемов за 40 –годишнината на детска градина „Слънце”

18.10.2018

Отличието, поздравителният адрес и паричната награда връчи зам.-кметът Венера Аръчкова на директорката Диляна Щерева

ЗАПОВЕД №РД-0838 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

17.10.2018

За определяне не паркинга , разположен от северната страна на сградата на РДТ“Николай Хайтов“ да бъде затворен за гражданите за периода от 19:00ч. на 17.10.2018г. до 07:00ч. на 22.10.2018г. Същият да се използва от служебни лица и организатори на ...

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

16.10.2018

За продажба на следния имот - частна общинска собственост

ЗАПОВЕД №РД-0831 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

15.10.2018

За въвеждане на нова временна организация на движението за всички превозни средства по бул. „България“ от спирка на магазин “ЛИДЛ“ посока кв.Райково до кръстовище - подход за магазин „ЛИДЛ“ – съгласно одобрена временна организация част 4 от проекта ...

ЗАПОВЕД №РД-0830 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

15.10.2018

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за Местното самоуправление и местната администрация, чл.9, ал.3 от Закона за пътищата във връзка с честването на 106 години от Балканската война – 1912г. и Освобождението на Родопите , с цел осигуряване ...

ЗАПОВЕД №РД-0829 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

15.10.2018

За спиране на движението за всички МПС по бул. „България” от кръговото кръстовище при Регионален дирекция Гранична полиция (к-ще на бул.”България” с ул.”Дичо Петров”) до кръстовището на бул.”България” с ул.”Хан Пресиян” и ул. „Кольо Шишманов” ...

СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.128, АЛ.2 ОТ ЗУТ

11.10.2018

С Решения №924, №926 на Общински съвет - Смолян.

ЗАПОВЕД №РД-0818 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

10.10.2018

За спиране на движението за всички превозни средства по ул. „Евридика“ от кръстовището ул. „Eлица“ до кръстовището с ул. „Майстор Харит Кисьов“ –етап II – ри от проекта за ВОД.

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

10.10.2018

За отдаване под наем на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян

ОБЯВЛЕНИЕ

08.10.2018

За предстоящо отчуждаване на поземлен имот - частна собственост за изграждане на обект: улица от о.т. 261 до о.т.262 в кв.8 по плана на кв.Устово

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

08.10.2018

За отдаване под наем на общински имот, находящ се на територията на община Смолян

ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА НА НИСКА СТОЙНОСТ ПО РЕДА НА ГЛАВА XXV ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

16.10.2018

С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА АРХИТЕКТУРНИ ЗАСНЕМАНИЯ, ОБСЛЕДВАНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ТЕХНИЧЕСКИ ОБСЛЕДВАНИЯ И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН“

ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА НИСКА СТОЙНОСТ ПО РЕДА НА ГЛАВА XXV ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

15.10.2018

С ПРЕДМЕТ:„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ /ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО/ НА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА СМОЛЯН“

ПРОИЗВОДСТВО ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА НИСКА СТОЙНОСТ ПО РЕДА НА ГЛАВА XXVI ОТ ЗОП – ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

10.10.2018

С ПРЕДМЕТ: „АВАРИЙНО ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА НА УЛ. ЕЛИЦА, С. МОМЧИЛОВЦИ, ОБЩИНА СМОЛЯН“.

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА ПО ЧЛ. 191, АЛ.1, Т. 2 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП)

09.10.2018

С ПРЕДМЕТ „УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: ИЗГРАЖДАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В УПИ ХХХ – 540 – ЗА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА, КВ. 221 ПО ПЛАНА НА ГР. СМОЛЯН"

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА ПО ЧЛ. 191, АЛ.1, Т. 2 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП)

08.10.2018

С ПРЕДМЕТ „УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА НА УЛ. ПРОФ. АСЕН ВАСИЛЕВ В ГР. СМОЛЯН“

Обществена поръчка за доставка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

05.10.2018

С ПРЕДМЕТ: „Периодични доставки на природен газ – метан – компресиран за нуждите на Община Смолян“

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез покана до определени лица по чл. 191, ал.1, т. 2 във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)

17.08.2018

С ПРЕДМЕТ „УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА НА С. МОМЧИЛОВЦИ, ОБЩ. СМОЛЯН – I ЕТАП”

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

13.08.2018

С ПРЕДМЕТ: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ, ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ НА ОБЩИНСКА УЛИЧНА И ПЪТНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН, ЗА ОПЕРАТИВНИ СЕЗОНИ 2018/2019 ГОДИНА, 2019/2020 ГОДИНА И 2020/2021 ...

Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Част II от ЗОП - процедура на договаряне без предварително обявление

03.08.2018

С ПРЕДМЕТ: „Периодични доставки на гориво за отопление за общинските институции и детските градини на територията на община Смолян“.

Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание, с предмет:

13.07.2018

„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНАТА ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА НА С. ГЕЛА, ОБЩИНА СМОЛЯН“

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

19.09.2018

„ФЕСТИЛАНА БЪЛГАРИЯ“ЕООД – гр. Смолян, на основание чл.62 а ал.3, т.2 и чл.127, ал.1 от ЗУТ, уведомява, че на 28.09.2018год. в кафе-аперитив „Клуб Архитект“ – гр. Смолян, бул.“България“№63 от 16.00 часа, ще се проведе обществено обсъждане...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

12.09.2018

СВИЛЕН ПЕНЧЕДЖИЕВ, на основание чл.62 а ал.3, т.2 и чл.127, ал.1 от ЗУТ, уведомява, че ще се проведе обществено обсъждане....

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

04.09.2018

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СМОЛЯН И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

24.08.2018

ВЕНЦИСЛАВ ФИЛИПОВ ФИЛИЗОВ -„АВТО ВЕН“ООД , на основание чл.62 а ал.3, т.2 и чл.127, ал.1 от ЗУТ, уведомява, че ще се проведе обществено обсъждане...

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

10.08.2018

На отчета за изпълнението на бюджета на Община Смолян за 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

07.08.2018

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ МЕДАРСКИ, на основание чл.62а ал.3, т.2 и чл.127, ал.1 от ЗУТ, уведомява, че ще се проведе обществено обсъждане....

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

05.06.2018

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ДЕЙНОСТТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ФОНД ЗА ПОДКРЕПА НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ СВЪРЗАНИ С РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА СМОЛЯН

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

23.05.2018

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В ОБЩИНА СМОЛЯН

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

10.05.2018

КРАСИМИР ДИМИТРОВ ПАМПОРОВ, на основание чл.62а ал.3, т.2 и чл.127, ал.1 от ЗУТ, уведомява, че ще се проведе обществено обсъждане..

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

27.04.2018

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ.

АНКЕТА КАК ИСКАШ ДА ИЗГЛЕЖДА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРЕЗ 2020 ГОДИНА?

28.05.2014

Планираме развитието на общината. Участвай и ти!

АНКЕТА ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”

10.03.2014

Община Смолян реализира проект „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”, Договор за БФП № BG161PO001/5-02/2013/019 от 25.09.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.

ПРОУЧВАНЕ НА ИНТЕРЕСА И ОТНОШЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ КЪМ ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

19.04.2013

Настоящата анкета и проучване са една от целите на екипа на министър Петър Стойчев

ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СМОЛЯН

Във връзка с разработването на стратегическата част на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Смолян бихме искали да чуем Вашите предложения за проекти, които да бъдат включени за финансиране през периода 2014-2020 г.