> Начало

Община Смолян ударно отстранява и извозва падналата дървесна маса след снежното бедствие

30.03.2015

Община Смолян извозваше и през почивните дни падналата дървесна маса до депото в Турян. Веднага след като приключи снежното бедствие администрацията организира акция по изрязване на изпочупените и изкоренени дърветата , за да не се допуснат ...

Петокласници организираха благотворителна инициатива в помощ на бедстващите от Смолянско

30.03.2015

Учениците от 5 а клас в СОУ „Св.св.Кирил и Методий“ - Смолян заедно с класния им ръководител и техните родители подеха благотворителна кампания в помощ на бедстващите райони от Смолянска област. През периода от 23 до 27 март т.г. те ...

През почивните дни времето ще бъде дъждовно и облачно, очаква се интензивно снеготопене

27.03.2015

Във връзка с постъпила информация от дирекция за „Управление на водите” в МОСВ и метеорологична прогноза от БАН, времето през почивните дни ще бъде дъждовно и облачно. На места , главно в южните райони на страната , се очакват валежи с ...

Кметът Николай Мелемов поздрави театралите с Международния ден на театъра

27.03.2015

Кметът Николай Мелемов изпрати поздравителен адрес до директора и екипа на РДТ „Николай Хайтов” в Смолян по повод Международния ден на театъра – 27 март. „Радостта и вълнението, което изживяваме като зрители, е плод на Вашия ...

СЪОБЩЕНИЕ

27.03.2015

Община Смолян подготвя издаването на Пътеводител, в който ще бъдат включени всички атрактивни туристически обекти на територията на общината. По този повод администрацията кани всички фирми, собственици на хотели, места за настаняване и заведения за ...

Съюзът на офицерите и сержантите от запаса и резерва в Смолян тържествено отбеляза 25 години от възстановяването си

27.03.2015

Марин Захариев поздрави родолюбивата организация от името на кмета Николай Мелемов

Община Смолян: Собствениците на частни имоти в регулация спешно да отстранят счупените, изкоренени и надвиснали дървета

26.03.2015

Община Смолян веднага започна чистенето на такива дървета след бедствието

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - СМОЛЯН ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ОБЩИНА СМОЛЯН

26.03.2015

Областен информационен център (ОИЦ) - Смолян организира информационна среща в община Смолян на 31 март 2015 г. (вторник) от 10,30 ч. в зала 247 на Общинска администрация – Смолян, бул. „България“ 12, ет. 2

Услугата в нов център за деца и младежи с увреждания представи община Смолян

25.03.2015

Секретарят на общината Момчил Николов: Искаме да се чувстват като в семейство

Дама седна на горещия кметски стол и управлява община Смолян

25.03.2015

Тийнейджъри заеха ключови постове в администрацията в "Мениджър за един ден"

ЗАПОЧВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ И ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ ПО ПРОЕКТА "НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА"

26.03.2015

Заявления от кандидат-потребителите на услугата „личен асистент” по Проект „Нови възможности за грижа” ще се приемат в общинска администрация Смолян от 27 март 2015 г. до 9 април 2015 г. включително.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТ ТРУДОТЕРАПЕВТ

26.03.2015

В Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, кв. Устово, гр. Смолян

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНТЕРВЮ

26.03.2015

Провеждане на интервю към Община Смолян за длъжност Младши експерт, младежки медиатор по програма "Активиране на неактивни лица" на МТСП

СЪОБЩЕНИЕ

24.03.2015

Във връзка с многото изпочупени и изкоренени дървета на територията на града в следствие на обилните снеговалежи на 07.03.2015г. и 08.03.2015г. Община Смолян е организирала акция по изрязването им с цел предотвратяване на инциденти.

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕШЕНИЕ №905 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СМОЛЯН

23.03.2015

Разрешава и одобрява задание за изработването на проект за Подробен устройствен план-План за регулация за урегулиране за поземлен имот с идентификатори 69345.6.228 с образуване на нов УПИ 228 за база за отдих с предвиждане на улична регулация в ...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПРЗ НА УПИ ІV-447 ЗА ХОТЕЛ В КВ.67 ПО ПЛАНА НА С.СТОЙКИТЕ ОБЩ.СМОЛЯН

20.03.2015

Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №13/19.03.2015 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ на УПИ ІV-447 за хотел в кв.67 по плана на с.Стойките общ.Смолян

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПРЗ НА УПИ III - 373 И УПИ IX-373 В КВ.83 ПО ПЛАНА НА ГР.СМОЛЯН

20.03.2015

Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №12/12.03.2015 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ на УПИ ІІІ -373 и УПИ ІХ-373 в кв.83 по плана на гр.Смолян кв.Г.Смолян

ЗАПОВЕД №478 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯ

19.03.2015

Отменяне на бедственото положение на територията на кметство с. Мугла.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ ЗАДАНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП

19.03.2015

По издадени Заповед №9, №10 и №11 на кмета на община Смолян.

ЗАПОВЕД №440 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА ОТМЯНА НА БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ

18.03.2015

Отмяна на бедственото положение

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

21.03.2015

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ПРЕДПИСВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН”

Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава VII, Раздел II от ЗОП – чрез договаряне без обявление, с предмет:

20.03.2015

ОТНОСНО: „Периодични доставки на газьол за отопление за нуждите на целодневни детски градини, обединени детски заведения и ДЦДВУ "Звънче" на територията на община Смолян“.

Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава VII, Раздел II от ЗОП – чрез договаряне без обявление, с предмет:

20.03.2015

ОТНОСНО: „Периодични доставки на газьол за отопление за нуждите на социалните домове и Общинско предприятие "Народна астрономическа обсерватория с Планетариум" на територията на община Смолян“.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. №2 ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП

18.03.2015

С ПРЕДМЕТ:„Комплексно почистване на административната сграда на Община Смолян, сградата на Стоматологичната поликлиника и Областен информационен център - Смолян“

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОБЯВЛЕНИЯ ЗА 2015 Г.

04.03.2015

Снегопочистване и зимно поддържане на общинската пътна мрежа, разположена на територията на община Смолян за оперативни сезони 2015/2016 година, 2016/2017 година и 2017/2018 година Упражняване на строителен надзор при строителство на ...

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. №1 ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП

04.03.2015

С ПРЕДМЕТ: „Периодични доставки, зареждане и рециклиране на консумативи за копирна техника на Община Смолян“.

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

16.01.2015

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА И ВОДОПРОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН”

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА

30.12.2014

С ПРЕДМЕТ: „Организиране и провеждане на обучения в ключови компетенции по проект „По компетентни и мотивирани служители на община Смолян” по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013”

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО ГЛАВА ПЕТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

18.12.2014

С ПРЕДМЕТ: ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА "УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ" ЕООД

РЕШЕНИЕ №28/06.11.2014г. - ОТНОСНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА "ДОСТАВКА"

06.11.2014

С ПРЕДМЕТ:„ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ЗА ДЕЦА ДО 3 ГОДИНИ, ЗА ДЕЦА ДО 7 Г. В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА СМОЛЯН И ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ДЦДВУ“ЗВЪНЧЕ“

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

16.03.2015

ОТНОСНО: ОКОНЧАТЕЛЕН ПЛАН И ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕКИ И ФОНДОВЕ И ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ КЪМ 31.12.2014 Г. НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 05.12.2014 Г. ОТ 17.30 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

24.11.2014

За публично обсъждане на проекта за бюджет за 2015 година в частта за местни дейности

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ "ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА - ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ"

23.10.2014

На 24 октомври 2014 г. от 14.30 часа в зала 247 на Общинска администрация Смолян ще се проведе встъпителна пресконференция по проект „Зелена и достъпна градска среда на гр. Смолян – централна градска част”

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 24.10.2014 Г. ОТ 15:00 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

15.10.2014

Обсъждане на необходимостта от поемане на два дългосрочни дълга за финансирането на проект на община Смолян чрез кредит от фонд „Флаг” ЕАД.

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 24.10.2014 Г. ОТ 16:00 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

08.10.2014

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ : На Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища — общинска собственост.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 15.09.2014 г. ОТ 17:00 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

05.09.2014

Покана за провеждане на обществено обсъждане на необходимостта от поемане на дългосрочен общински дълг

ПОКАНА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „УСПЕШНО ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКИ В ОБЩИНА СМОЛЯН В ПЕРИОДА 2014 – 2020г.“

19.08.2014

На 25 август 2014 г., от 16.00 часа в зала 247 на общинска администрация Смолян ще се проведе заключителна пресконференция по проект „УСПЕШНО ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКИ В ОБЩИНА СМОЛЯН В ПЕРИОДА 2014 – 2020г."

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 21.07.2014 г. В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

15.07.2014

Относно обществено обсъждане на проекта за Общински план за развитие, Стратегия на младежта и Стратегия за туризма за периода 2014-2020 г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 24.06.2014Г. ОТ 17:00 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

17.06.2014

Относно Общински план за развитие на община Смолян за периода 2014-2020 г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 30.05.2014Г. ОТ 12:00 ЧАСА В КЛУБ “КУЛТУРА”

26.05.2014

Относно необходимостта от промени на граници на ПИ с идентификатор 67653.917.329, 29 кв.м -озеленяване от ПИ с идентификатор 67653.917.330.

АНКЕТА КАК ИСКАШ ДА ИЗГЛЕЖДА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРЕЗ 2020 ГОДИНА?

28.05.2014

Планираме развитието на общината. Участвай и ти!

АНКЕТА ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”

10.03.2014

Община Смолян реализира проект „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”, Договор за БФП № BG161PO001/5-02/2013/019 от 25.09.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.

ПРОУЧВАНЕ НА ИНТЕРЕСА И ОТНОШЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ КЪМ ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

19.04.2013

Настоящата анкета и проучване са една от целите на екипа на министър Петър Стойчев

ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СМОЛЯН

Във връзка с разработването на стратегическата част на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Смолян бихме искали да чуем Вашите предложения за проекти, които да бъдат включени за финансиране през периода 2014-2020 г.