> Начало

Община Смолян получи Плакет за организирането и провеждането на Зимно предизвикателство`2017

27.02.2017

Община Смолян получи Плакет за организирането и провеждането на Зимно предизвикателство`2017 и популяризиране на спорта за всички. Наградата се дава от Министерството на младежта и спорта и Българската асоциация спорт за всички /БАСВ/. В Зимния ...

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

27.02.2017

На 28 февруари 2017 г., от 10.30 часа в хотел „Кипарис α“, зала „Ротари” ще се проведе пресконференция по проект „Посоката е ОИЦ – Смолян, възможностите много“, Договор №BG05SFOP001-4.001-0025-C01, финансиран по Оперативна програма „Добро ...

ПРОГРАМА

27.02.2017

НА ТЪРЖЕСТВАТА, ПОСВЕТЕНИ НА 139-ГОДИШНИНАТА ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ

Община Смолян получи отличие от ФЛАГ за най-голям брой реализирани проекти

26.02.2017

"Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД удостои с отличия своите най-активни партньори-общини на официална церемония, провела се в рамките на XXX-тото Общо събрание на Националното сдружение на общините в ...

С венци и цветя ще бъде почетена десетгодишнината от смъртта на арх.Петър Петров

24.02.2017

Възпоменателното събитие ще се проведе на 25 февруари, събота, от 13.00 часа пред паметната плоча на връх „Снежанка” в Пампорово

250 кукери ще гонят злото тази година на Песпонеделник, който ще се проведе на 5 март в Широка лъка

24.02.2017

250 кукери ще гонят злото тази година на традиционния Песпонеделник, който ще се проведе на 5 март в смолянското село Широка лъка. Това стана ясно днес на пресконференция в община Смолян на която бяха оповестени подробности около организацията и ...

В Смолян ще се проведе обучение за проблемите и предизвикателствата пред младежите

23.02.2017

На 25 февруари т.г. МИКЦ „АЗ МОГА“ Смолян организира обучение за проблемите и предизвикателствата пред младежите на град Смолян. В работата си с младежи през годините експертите в младежкия център установиха, че манталитетът на ...

Mасово ски спускане с трибагреници и народни носии ще бележи Националния празник 3 март в Пампорово

22.02.2017

С масово ски спускане с трибагреници ще бъде отбелязан тази година Националния празник на република България в зимния курорт Пампорово. Български флаг с впечатляващи размери и носен от скиори и сноубордисти, облечени в народни носии, ще бъде спуснат ...

Информационна кампания в Смолян ще популяризира възможностите за намиране на работа и за обучение на младежи до 29 години

20.02.2017

Министерството на труда и социалната политика ще проведе информационна кампания за популяризиране на възможностите за намиране на работа и за обучение на младежи до 29 години. На 24 февруари от 11.30 часа в Регионалния исторически музей в Смолян ...

Община Смолян започна издаването на карти за безплатен достъп на децата до ски писти в Пампорово

20.02.2017

За трета поредна година община Смолян и „Пампорово“ АД подписаха двустранно споразумение за безплатно ползване на Пътническа въжена линия №3 / едноседалков лифт от „Малина” до „Студенец”/ за всички ученици от ...

СЪОБЩЕНИЕ НА МРРБ

27.02.2017

Във връзка с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, беше прието Постановление № 29 на Министерския съвет от 26.01.2017 г. (обн., ДВ бр. 12/03.02.2017 г.), с което беше увеличен финансовият ...

ЗАПОВЕД № РД-0129 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

23.02.2017

Относно забрана за паша на селскостопански животни в следните горски територии....

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

21.02.2017

На 21.02.017 г., в Община Смолян се проведе първият етап от обявения на 20.01.2017г. със заповед на Кмета на Община Смолян №РД-0039/19.01.2017 г., конкурс за заемане на длъжността „Директор” на детска градина „Радост” – гр.Смолян.

СПИСЪК ДОПУСНАТИ

20.02.2017

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността Началник на отдел „Общинска собственост“, в дирекция УТОС, в Община Смолян

ОБЯВА ЗА БЕЗПЛАТНИ КАРТИ

17.02.2017

Община Смолян и Пампорово АД подписаха двустранно споразумение за безплатно използване на Пътническа Въжена Линия №3 (едноседалков лифт от „Малина“ до „Студенец“) от всички ученици от град Смолян.

ЗАПОВЕД №РД-0102 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

15.02.2017

Ограничение за ползването на питейна вода на територията на село Солища, община Смолян, област Смолян, считано от 16.02.2017 г. до отпадане на необходимостта

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ. 124 Б, АЛ. 2 ОТ ЗУТ

10.02.2017

Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че са издадени Заповеди №УТР-008 - 012 /07.02.2017 год.

ОБЯВЛЕНИЕ

10.02.2017

Община Смолян обявява на основание чл.124 б ал.2 от ЗУТ, че с Решение № 361 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 25.01.2017 год., протокол №21

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

08.02.2017

ЕМИЛИЯ АСЕНОВА ЦАРЕВА, на основание чл.62 а ал.3, т.2 и чл.127, ал.1 от ЗУТ, уведомява , че ще се проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на УПИ ХХVІІІ-Озеленяване с преотреждане в УПИ за обществено обслужване с жилищна част в ...

КЛАСИРАНЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

07.02.2017

На кандидатите за подбор на персонал на общностен център за предоставяне на интегрирани услуги за деца до 7 годишна възраст в гр. Смолян, кв. Каптажа

Процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

16.02.2017

С ПРЕДМЕТ: „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ПЕЛЕТИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН“.

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

19.01.2017

С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТА ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СМОЛЯН, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТТА МУ С ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“.

Производство по възлагане на обществена поръчка за доставка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

01.12.2016

С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА НОВ ИЗЦЯЛО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН“.

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

01.11.2016

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ ОТ О.Т.94 ДО О.Т.53, ГР. СМОЛЯН - ЧАСТ КАНАЛИЗАЦИЯ И ЧАСТ ПЪТНА И СЪОРЪЖЕНИЯ“.

Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание,

С ПРЕДМЕТ: Проектиране във фаза „Работен проект”

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

14.04.2016

С ПРЕДМЕТ: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: Главна пътна комуникация Смолян изпълнението на която включва - Етап I Пътен тунел на Път II 86 от км 97+079 до км 97+500, вкл предпортални ...

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА

14.04.2016

С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ ВЪВ II ОУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” И ОДЗ 3 „РОДОПЧАНЧЕ” В ГР. СМОЛЯН”

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „СТРОИТЕЛСТВО” ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА

14.04.2016

С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“.

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „ДОСТАВКА” ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

14.04.2016

С ПРЕДМЕТ: „Приготвяне и доставка на готова храна за деца до 3 години, за деца до 7 г. в детските градини към Община Смолян и за потребителите на ДЦДВУ “Звънче“

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА

14.04.2016

С ПРЕДМЕТ: ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН № 290, ОДОБРЕНО ИСКАНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРАВИЛАТА НА НДЕФ, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

09.12.2016

Община Смолян, на основание §18. ал.3 от Преходни и заключителни разпоредби на Закон за предучилищното и училищното образование, във връзка чл.7 и чл.26, ал.1-5 от Закон за нормативните актове, обявява обществено обсъждане / обществени консултации с ...

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

21.11.2016

За публично обсъждане на проекта за бюджет за 2017 година в частта за местни дейности и Промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян, Наредбата за определяне размера на местните данъци на ...

ПОКАНА

21.11.2016

за публично обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията на община Смолян

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

03.10.2016

Уведомяваме Ви, че на 17 октомври 2016 г. от 17.00 часа в зала 247 на Община Смолян ще се проведе обществено обсъждане на Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община ...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

02.09.2016

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

19.08.2016

Проект на план за оздравяване на община Смолян 2016 – 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

02.08.2016

Община Смолян, на основание чл.59, ал.1 от Закон за предучилищното и училищното образование, във връзка чл.8 и чл.26 от Закон за нормативните актове, обявява обществено обсъждане на проект на Наредба за записване, отписване и преместване на децата в ...

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

22.07.2016

Проект на план за оздравяване на община Смолян 2016 – 2017 г., и Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, ...

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ОТНОСНО РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ЖИЛИЩА - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

11.05.2016

ОТНОСНО РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ЖИЛИЩА - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ОТНОСНО ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА

09.05.2016

Общественото обсъждане ще се проведе на 26.05.2016 г. от 17,00 часа в зала 247 на общинска администрация – Смолян

АНКЕТА КАК ИСКАШ ДА ИЗГЛЕЖДА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРЕЗ 2020 ГОДИНА?

28.05.2014

Планираме развитието на общината. Участвай и ти!

АНКЕТА ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”

10.03.2014

Община Смолян реализира проект „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”, Договор за БФП № BG161PO001/5-02/2013/019 от 25.09.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.

ПРОУЧВАНЕ НА ИНТЕРЕСА И ОТНОШЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ КЪМ ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

19.04.2013

Настоящата анкета и проучване са една от целите на екипа на министър Петър Стойчев

ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СМОЛЯН

Във връзка с разработването на стратегическата част на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Смолян бихме искали да чуем Вашите предложения за проекти, които да бъдат включени за финансиране през периода 2014-2020 г.