> Начало

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

20.10.2014

ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ ПО ПОВОД 102 ГОДИНИ ОТ БАЛКАНСКАТА ВОЙНА, ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА РОДОПИТЕ И 21 ОКТОМВРИ – ПРАЗНИК НА ОБЩИНА СМОЛЯН

Уникална изложба „Родопчани по фронтовете на Първата Световна война” беше открита в музея

20.10.2014

Секретарят Момчил Николов пожела да се множат посетителите и експонатите в този храм на историческата памет

Съобщение

20.10.2014

Уважаеми граждани, Уведомяваме Ви, че в периода от 21.10.2014 г. до 26.10.2014 г. /вкл/ Плувния басейн намиращ се в VII СОУ „Отец Паисий“ няма да работи, поради извършване на пълна профилактика. Община Смолян

Алпийският батальон тържествено отбеляза 80 години от дислоцирането на 21 Средногорски полк в Смолян

20.10.2014

„Вие заемате достойно място в обществения живот на община Смолян”, казва в поздравителния адрес до военнослужещите кметът Николай Мелемов

Ансамбъл „Българе” ще изнесат концерт за Празника на Смолян

19.10.2014

Общината кани гражданите и гостите на града на спектакъла на 21 октомври от 18.00 часа в Театъра

Маратонът, в памет на славните герои на полк.Серафимов, ще стане национален, обяви Мелемов

19.10.2014

За трета поредна година община Смолян организира маратон по повод Освобождението на Родопите и Празниците на града. Проявата е и част от кампанията „ДА СПОРТУВАМЕ ЗАЕДНО 2014”, която се провежда от 13 – 19 октомври в 28- те ...

Ротарианци откриха информационната табела на Родопската Шипка и се поклониха пред паметта на героите

17.10.2014

Информационната табела за историческите събития, случили се на връх Средногорец вече е монтирана. Днес Ротари клуб – Смолян съвместно с ротарианци от Златоград и Кърджали направиха традиционния си поход и поднесоха венци и цветя пред паметника ...

С концерт, в препълнената зала на театъра, бе почетена паметта на известния творец Георги Кичуков

17.10.2014

Ансамбъл „Родопа” отдаде почит към дългогодишния диригент, директор и гл.художествен ръководител на културната институция Георги Кичуков. С концерт в препълнената зала на театъра бе почетена паметта му. „Един голям творец с любящо ...

Зам. – кметът Марин Захариев участва в инициативата "Кметовете се адаптират" в Брюксел, по покана на Европейската комисия

17.10.2014

Зам.-кметът Марин Захариев е в Брюксел с представители на още 103 общини от цяла Европа по повод инициативата "Кметовете се адаптират". „Събитието откри еврокомисарят по промените на климата Кони Хедегард, с която обсъдих ...

Кметът Николай Мелемов откри лекоатлетическата щафета посветена на Освобождението на Родопите

16.10.2014

Община Смолян и Областният информационен център организираха спортното събитие

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА, ПО ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДЕН ОБЕКТ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:

17.10.2014

Езеро „Силажа“ поземлен имот с идентификатор №67653.37.318 по кадастралната карта на гр.Смолян, община Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ УЧАСТВАЛИ В ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 05 ОКТОМВРИ 2014 Г

17.10.2014

Относно изплащането на възнагражденията.

ЗАПОВЕД №2032

16.10.2014

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за Местното самоуправление и местната администрация, чл.9, ал.3 от Закона за движение по пътищата и във връзка с честването на 102 години от Балканската война – 1912г. и Освобождението на Родопите и ...

ЗАПОВЕД №2031

16.10.2014

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 9 ал. 3 от Закона за пътищата и във връзка с провеждане на Спортните прояви на Областен информационен център и Община Смолян и по случай ...

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 24.10.2014 Г. ОТ 15:00 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

15.10.2014

Обсъждане на необходимостта от поемане на два дългосрочни дълга за финансирането на проект на община Смолян чрез кредит от фонд „Флаг” ЕАД.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ ЛИЦА ДО ЯВАВАНЕ НА ИНТЕРВЮ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ НА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ ГР.СМОЛЯН, КВ.УСТОВО

10.10.2014

След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения подбор за персонал на Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания, допуснати и недопуснати до явяване на интервю са следните кандидати:

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

10.10.2014

О Б Щ И Н А  С М О Л Я Н На основание чл. 14 ал.(1) и ал.(7) във връзка с ал. (2) от Закона за общинската собственост, чл. 21 ал.(1) и ал.(2), чл. 26 ал.(1) , чл. 69 ал.(1) т.1 и ал.(3) от Наредбата за реда за придобиване, управление и ...

ОБЩИНА СМОЛЯН УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ПОТЕНЦИАЛНИ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ „ФОРМИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РОДИТЕЛСКИ УМЕНИЯ” И „СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА”

09.10.2014

Община Смолян кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа” по Проект „Подобряване благосъстоянието на децата от община Смолян чрез превенция на социалното ...

ОБЩИНА СМОЛЯН УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ПОТЕНЦИАЛНИ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА „ПОДОБРЯВАНЕ БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО НА ДЕЦАТА ОТ ОБЩИНА СМОЛЯН ЧРЕЗ ПРЕВЕНЦИЯ НА СОЦИАЛНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ”

09.10.2014

Община Смолян кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове” по Проект „Подобряване благосъстоянието на децата от община Смолян чрез превенция на социалното ...

ЗАПОВЕД №1969

08.10.2014

Ha основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка осигуряването на безопасно протичане на традиционния Устовски панаир за периода: 10, 11 и 12 октомври 2014година.

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА

30.09.2014

С ПРЕДМЕТ:„ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ЗА ДЕЦА ДО 3 ГОДИНИ, ЗА ДЕЦА ДО 7 Г. В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА СМОЛЯН И ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ДЦДВУ“ЗВЪНЧЕ“

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. № 19 ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП

24.09.2014

С ПРЕДМЕТ: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи на обекти на спортната инфраструктура в централна градска част на град Смолян“

ПРОИЗВОДСТВО ПО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „СТРОИТЕЛСТВО” ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

05.09.2014

С ПРЕДМЕТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В С. БЕЛЕВ ДОЛ, ОБЩИНА СМОЛЯН”

СЪОБЩЕНИЕ

01.09.2014

ОТНОСНО ПРОТОКОЛ ОТ ОТВАРЯНЕТО, РАЗГЛЕЖДАНЕТО, ДОПУСКАНЕТО, ОЦЕНЯВАНЕТО И КЛАСИРАНЕТО НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА

27.08.2014

С ПРЕДМЕТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В С. БЕЛЕВ ДОЛ, ОБЩИНА СМОЛЯН”

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

14.08.2014

С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ /БАКАЛИЯ/ ЗА НУЖДИТЕ НА ДВПР „ПРОФ. Д-Р ТОДОР ТАШЕВ“ - ПЕТКОВО”

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА VIII „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

13.08.2014

С ПРЕДМЕТ: „Упражняване на авторски надзор при извършване на строителни и монтажни работи по проект „Зелена и достъпна градска среда на гр. Смолян - централна градска част”, по Оперативна програма “Регионално развитие“ 2007 – 2013г., по Договор за ...

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО ГЛАВА ПЕТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

30.06.2014

С ПРЕДМЕТ: „Приготвяне и доставка на готова храна за деца до 3 години, за деца до 7 г. В детските заведения към Община Смолян и за потребителите на ДЦДВУ “Звънче“

СЪОБЩЕНИЕ

27.06.2014

На 07.07.2014 г. от 13:00 часа в зала № 247, находяща се на втория етаж на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. „България“ № 12 ще се извърши отваряне на предложенията на участниците, подали оферти относно провеждане ...

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. № 16 ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП

27.06.2014

С ПРЕДМЕТ: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи, включващи Обект 1: Изграждане зона за отдих ж.к. „Нов център”, гр. Смолян; Обект 2: Рехабилитация на улица „Хан Аспарух“, гр. Смолян; Обект 3: ...

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 24.10.2014 Г. ОТ 15:00 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

15.10.2014

Обсъждане на необходимостта от поемане на два дългосрочни дълга за финансирането на проект на община Смолян чрез кредит от фонд „Флаг” ЕАД.

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 24.10.2014 Г. ОТ 16:00 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

08.10.2014

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ : На Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища — общинска собственост.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 15.09.2014 г. ОТ 17:00 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

05.09.2014

Покана за провеждане на обществено обсъждане на необходимостта от поемане на дългосрочен общински дълг

ПОКАНА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „УСПЕШНО ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКИ В ОБЩИНА СМОЛЯН В ПЕРИОДА 2014 – 2020г.“

19.08.2014

На 25 август 2014 г., от 16.00 часа в зала 247 на общинска администрация Смолян ще се проведе заключителна пресконференция по проект „УСПЕШНО ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКИ В ОБЩИНА СМОЛЯН В ПЕРИОДА 2014 – 2020г."

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 21.07.2014 г. В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

15.07.2014

Относно обществено обсъждане на проекта за Общински план за развитие, Стратегия на младежта и Стратегия за туризма за периода 2014-2020 г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 24.06.2014Г. ОТ 17:00 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

17.06.2014

Относно Общински план за развитие на община Смолян за периода 2014-2020 г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 30.05.2014Г. ОТ 12:00 ЧАСА В КЛУБ “КУЛТУРА”

26.05.2014

Относно необходимостта от промени на граници на ПИ с идентификатор 67653.917.329, 29 кв.м -озеленяване от ПИ с идентификатор 67653.917.330.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ФИНАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА 07 МАЙ 2014 Г. ОТ 14.00 ЧАСА В ХОТЕЛ „КИПАРИС АЛФА”

30.04.2014

ПО ПРОЕКТ: „Повишаване на административния капацитет на служителите в общинска администрация Смолян чрез обучения за по-ефективно и ефикасно изпълнение на професионалните им задължения”

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 16.05.2014Г. ОТ 17:00 ЧАСА В СЕСИЙНА ЗАЛА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

25.04.2014

Уведомяваме Ви, че на 16.05.2014г. от 17.00ч. в Сесийна зала на Община Смолян, ще се състои обществено обсъждане на проекта на Наредба за управление на отпадъците на Община Смолян.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 29.04.2014Г. ОТ 10:00 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

22.04.2014

Oбществено обсъждане на техническите задания за проектиране на улици, надлези, сгради, пешеходни алеи и зони за отдих в град Смолян, което ще се проведе на 29 април 2014г., от 10:00 часа в зала 247 в Община Смолян.

АНКЕТА КАК ИСКАШ ДА ИЗГЛЕЖДА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРЕЗ 2020 ГОДИНА?

28.05.2014

Планираме развитието на общината. Участвай и ти!

АНКЕТА ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”

10.03.2014

Община Смолян реализира проект „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”, Договор за БФП № BG161PO001/5-02/2013/019 от 25.09.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.

ПРОУЧВАНЕ НА ИНТЕРЕСА И ОТНОШЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ КЪМ ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

19.04.2013

Настоящата анкета и проучване са една от целите на екипа на министър Петър Стойчев

ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СМОЛЯН

Във връзка с разработването на стратегическата част на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Смолян бихме искали да чуем Вашите предложения за проекти, които да бъдат включени за финансиране през периода 2014-2020 г.