> Начало

СМОЛЯНЧАНИ СЕ ПОКЛОНИХА ПРЕД ВЕЛИЧИЕТО НА ЛЕВСКИ

19.02.2020

Смолян се поклони пред Левски, най-свидния син на България, увиснал на бесилото, за да възкръсне и се превърне в мерило за правда и свобода. Тази вечер с митинг, военни почести и тържествена заря бяха отбелязани 147 години от гибелта на Дякона. ...

ТАЗИ ГОДИНА ПЕСПОНЕДЕЛНИК ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 1 МАРТ В ШИРОКА ЛЪКА

17.02.2020

Традиционният кукерски празник Песпонеделник тази година ще се проведе на 1 март , като проявите ще започнат още от 27 февруари. Част от тях са посветени на националния ни празник-3 март. Песпонеделник се провежда в Широка лъка. Селото е ...

Юбилейните тържества по повод 100 –годишнината на Райковската гимназия ще се проведат на 18 и 19 февруари

17.02.2020

Честванията се провеждат под патронажа на кмета Николай Мелемов

Доброволци от Превантивно-информационния център раздаваха стикери: “Не шофирай, ако си пил“

15.02.2020

В изпълнение годишния план на Превантивно- информационния център по наркотични вещества в община Смолян, по основни направления за контрол и превенция на наркотични вещества, е определена дейност от Националната АНТИСПИН кампания. Това съобщи ...

Кметът Мелемов получи грамота от военния министър за активно участие и принос за издигане авторитета на Българската армия

14.02.2020

Кметът Николай Мелемов получи Благодарствена грамота от министъра на отбраната Красимир Каракачанов за активно участие и принос за издигане  авторитета на Българската армия. Отличието му беше връчено от зам.-началника на Военното окръжие ...

Грипната епидемия се отменя на 14 февруари

13.02.2020

Грипната епидемия за Смолянска област се отменя на 14 февруари, петък. Това е решението на Oблacтния oпepaтивeн щaб зa бopбa c гpип и OPЗ. Oтчeтeнo e pязĸo cнижeниe нa зaбoлeвaeмocттa в пepиoдa 10-13 февруари т.г. c дocтигaнe нa oбичaйнитe зa ceзoнa ...

Центърът за информация и услуги за гражданите в община Смолян работи без прекъсване от 8, 30 до 17 часа

13.02.2020

Хората изразиха задоволството си, че се обслужват на едно място и не се налага да ходят по етажите на административната сграда

Младежко сдружение ще проведе в Смолян националната премиера на семинара си за ненасилствено общуване

13.02.2020

Тази неделя, 16  февруари, местното Сдружение "НИЕ" ще проведе националната премиера на семинара си - Ненасилствено общуване - 1 ниво. Събитието ще се състои от 15,30 часа в Източното крило на община Смолян, ет.6, в залата на ...

Поредна вандалска проява, нова спирка осъмна с изкъртен поликарбонат

12.02.2020

Нова спирка само на 14 дни в кв.Райково - „Бункера“ осъмна с изкъртен поликарбонат. От община Смолян веднага я ремонтираха. Възмутително е как не се пази това, което е направено за удобство на хората. Унищожавайки общинската ...

ОБЩИНА СМОЛЯН ПРОДЪЛЖАВА С АКЦИИТЕ ПО ПРЕМАХВАНЕТО НА ИЗЛЕЗЛИТЕ ОТ УПОТРЕБА МПС, ПАРКИРАНИ НА ТЕРЕНИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

12.02.2020

Всички отпаднали от необходимост регистрационни средства, които са без номера се считат за скрап, съобщи зам.-кметът на община Смолян инж.Мариана Цекова. Още повече, когато те престояват на терен, който е общинска публична собственост. Голяма част ...

СЪОБЩЕНИЕ

19.02.2020

Уведомяваме всички данъкоплатци по повод събирането на местните данъци и такси касите в Център за информация и услуги на гражданите ще работят с удължено работно време от 08.00ч. до 17.30часа до 30.04.2020г.

СЪОБЩЕНИЕ

18.02.2020

„Парк за любителска и спортна стрелба с лъкове, заведение за хранене, места за настаняване и паркинг“ разположен в ПИ с идентификатори №67653.300.429 и 67653.300.430 в землището на гр. Смолян.

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

17.02.2020

Обявления по Заповеди от №УТР-001 до №УТР-009 и №УТР-097.

ЗАПОВЕД №РД-0188 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

14.02.2020

Относно назначаването на Комисия за проучване на случая за извършената регистрация на лицето Федор Ушанлиев.

ЗАПОВЕД №РД-0023 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

07.02.2020

Относно Протокол от 10.12.2020 година на Комисията назначена със Заповед № РД-0219/27.03.2019 г., за установяване на самосрутваща се стопанска сграда с иднтификатор 67547.501.914.1 в поземлен имот с идентификатор 67547.501.914по кадастралната карта ...

ЗАПОВЕД №РД-0022 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

07.02.2020

Относно Протокол от 12.11.2020 година на Комисията назначена със Заповед № РД-0219/27.03.2019 г., за установяване на самосрутваща се жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 67653.922.498 по кадастралната карта на ...

СЪОБЩЕНИЕ

04.02.2020

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) на засегнатото население се съобщава, че има постъпило ...

СЪОБЩЕНИЕ

31.01.2020

Обявява се процедура за подбор на здравен медиатор

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

29.01.2020

Над 100 потребители вече ползват в дома си почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по Проект BG05M9OP001-2.040-0033 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания от Община Смолян“, Оперативна програма „Развитие на човешките ...

Съобщение за обработване на справки декларации по чл.116 ал.3

28.01.2020

Oт Закона за туризма за реализирани нощувки в категоризираните туристически обекти

Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Част II, Глава IX от Закона за обществените поръчки – чрез процедура на договаряне без предварително обявление

20.12.2019

С ПРЕДМЕТ: „СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН“.

Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Част II, Глава IX от Закона за обществените поръчки – чрез процедура на договаряне без предварително обявление

20.12.2019

С ПРЕДМЕТ: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН”.

Процедура за събиране на оферти чрез обява по реда на чл. 187 и следващите от ЗОП за възлагане на обществена поръчка „доставка”

05.11.2019

С ПРЕДМЕТ: „Извършване на доставки на пресни плодове и зеленчуци за нуждите на „Ученическо и столово хранене“ ЕООД за срок от 24 месеца“

Производство по възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява,

31.10.2019

С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „ПРИЮТ ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ НА БЕЗДОМНИ КУЧЕТА В УПИ I – 923.29, 923.30, КВ.2, ГР. СМОЛЯН“ – ЕТАП I“.

Производство по възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

31.10.2019

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА НА УЛ. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ, ДО РИМСКИ МОСТ, ПО ЛЕВИЯ БРЯГ НА РЕКА ЧЕРНА, ГРАД СМОЛЯН“

Производство по възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

31.10.2019

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА НА УЛ. ПЕТЪР БЕРОН, ПРЕД БЛОК „СТРОИТЕЛ“ № 1, ПО ДЕСНИЯ БРЯГ НА РЕКА ЧЕРНА, ГРАД СМОЛЯН“

ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА НИСКА СТОЙНОСТ ПО РЕДА НА ГЛАВА XXVI OT ЗОП

31.10.2019

С ПРЕДМЕТ: „Периодични доставки на природен газ – метан – компресиран за нуждите на Община Смолян“

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

29.10.2019

С ПРЕДМЕТ: „РАЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НИВАТА НА ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (ФПЧ10) И ДОСТИГАНЕ НА УТВЪРДЕНИТЕ НОРМИ ЗА КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ НА ОБЩИНА СМОЛЯН“.

Производство по възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

20.09.2019

С ПРЕДМЕТ: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН“

Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

19.09.2019

С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН“.

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

23.12.2019

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

17.12.2019

На проекта на бюджет за 2020 г. на Община Смолян

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

20.11.2019

Проект на бюджет на Община Смолян за 2020 година.

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

19.11.2019

Проект на Наредба за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ, за рекламните, информационните и монументално - декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на община Смолян.

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

19.11.2019

Проект на Наредба № 3 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Смолян.

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

19.11.2019

Проект на Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян.

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

18.11.2019

На основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл.77 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Община Смолян предоставя на вниманието на всички заинтересовани лица в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата ...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

15.11.2019

Проект на решение за одобряване на план-сметката заедно с проектите на доклад на вносителя и на план-сметката за разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за поддържането на ...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

08.11.2019

На основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ ще се проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на част от УПИ I-Озеленяване с присъединяване към УПИ II-420 за жилищно строителство в кв.30 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

09.10.2019

На 17.10.2019г. от 10.00 часа в Кафе „МОКА“ с адрес: гр. Смолян, бул.“България“№86 ще се проведе обществено обсъждане относно: „Промяна на ПУП-ПРЗ за УПИ I-98- за събиране и третиране на ИУМПС, ИУЕЕО, ОЧЦМ, НУБА, хартия, ...

АНКЕТА КАК ИСКАШ ДА ИЗГЛЕЖДА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРЕЗ 2020 ГОДИНА?

28.05.2014

Планираме развитието на общината. Участвай и ти!

АНКЕТА ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”

10.03.2014

Община Смолян реализира проект „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”, Договор за БФП № BG161PO001/5-02/2013/019 от 25.09.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.

ПРОУЧВАНЕ НА ИНТЕРЕСА И ОТНОШЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ КЪМ ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

19.04.2013

Настоящата анкета и проучване са една от целите на екипа на министър Петър Стойчев

ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СМОЛЯН

Във връзка с разработването на стратегическата част на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Смолян бихме искали да чуем Вашите предложения за проекти, които да бъдат включени за финансиране през периода 2014-2020 г.