> Начало

Унгарската посланичка Харангозо, кметът Мелемов и зам.-културният министър Гешева откриха обновената експозиция на Къщата музей "Ласло Наги" в Смолян

18.06.2019

Този музей вече е утвърден център на културното сътрудничество между България и Унгария, а също и център на духовните и културни интереси на родопчани, посочи в словото си Мелемов

НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ „ПОПИТАЙТЕ ХЕМАТОЛОГА“ ЩЕ ПОСЕТИ СМОЛЯН

18.06.2019

Специалист от Университетски център ще консултира пациенти на 5 юли т.г.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

18.06.2019

ОТ КМЕТА НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ ПО ПОВОД 18 ЮНИ – ПРАЗНИК НА ОБЕДИНЕНИЯ ГРАД СМОЛЯН

Кметът Мелемов поздрави жителите и гостите на Кутела с традиционния им празник

15.06.2019

Кметът Николай Мелемов поздрави жителите и гостите на Кутела с традиционния им празник, като им пожела да бъдат, живи, здрави и да имат много поводи да празнуват. Поздрави поднесоха и зам.-областният управител Владимир Гърбелов и кметовете на ...

С турнир по тенис и футбол за Купата на кмета, Търън за втора поредна година посрещна празника си

15.06.2019

Кметът Мелемов награди победителите в различните спортни дисциплини

18 юни - Празник на Обединения град Смолян

13.06.2019

Програма

На 18 юни ще бъде открита обновената постоянна експозиция на Къщата музей "Ласло Наги" в Смолян

12.06.2019

На 18 юни т. г. от 15,30 часа  в Къща музей "Ласло Наги" в Смолян официално ще бъде открита обновената постоянна експозиция на Къщата музей "Ласло Наги" под надслова "Кой любовта ще пренесе" в памет на Ласло ...

Класическа музика за орган в изпълнение на Петър Христов Стойков за гражданите и гостите на град Смолян

12.06.2019

Под егидата на областния управител Недялко Славов и кмета Николай Мелемов в понеделник, 17 юни т.г., от 18:00 часа в атриума на Областната администрация в Смолян ще бъде представена Класическа музика за орган в изпълнение на Петър Христов ...

Министерският съвет предостави имот на община Смолян за безплатни образователни услуги

12.06.2019

Министерският съвет обяви имот - публична държавна собственост за частна държавна собственост и го предостави на община Смолян. Имотът представлява терен с площ 5 016 кв. м и сграда в него. Досега е бил управляван от Министерството на образованието ...

ВИЖТЕ ОТБЛИЗО БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ!

12.06.2019

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА организира в рамките на национална информационна кампания

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б,АЛ2 ОТ ЗУТ

18.06.2019

Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че са издадени Заповеди №УТР-042, 043/ 17.06.2019 год. на Кмета на Община Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 703

17.06.2019

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на УПИ I – Индивидуално групово жилищно ...

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

17.06.2019

ОТ ПРОВЕДЕНИЯ НА 13.06.2019 Г. КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „НИКОЛАЙ ВРАНЧЕВ“ – ГР . СМОЛЯН, ОБЯВЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 91 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 28 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ БИБЛИОТЕКИ, ЧЛ. 9, АЛ. 5 ОТ ...

ЗАПОВЕД №РД-0615 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

14.06.2019

Относно необходимостта от назначаване на комисия, която да извърши проверка по реда на чл.99б, ал.1 от Закона за гражданската регистрация на всички адресни регистрации.

ЗАПОВЕД №РД-0616 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

14.06.2019

Временна организация на движението във връзка с провеждане на Празнична програма по повод Шестия национален фестивал на хората с увреждания, с цел избягване на пътно – транспортни произшествия

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 775

13.06.2019

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план - План за регулация и план за застрояване на УПИ - III 676 и УПИ XVI-2670 с ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 512

13.06.2019

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на УПИ VI-125 с ...

СЪОБЩЕНИЕ

13.06.2019

На основание чл. 62а, ал.(3) от Закона за водите (обн.ДВ бр.67/1999г., изм. и доп. ДВ бр.65/2006г.) се обявява открита процедура, за издаване на разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект – река Черна, с цел – ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 463

13.06.2019

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на УПИ I-Озеленяване и ...

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б,АЛ2 ОТ ЗУТ

13.06.2019

Обявления на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ с Решения №1055,№1056,№1057 и №1058 на Общински съвет-Смолян, взети на заседанието му, състояло се на 30.05.2019 год., протокол №51.

Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

12.06.2019

С ПРЕДМЕТ: „РЕСТАВРАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ НА СТАРОТО УЧИЛИЩЕ „СВ.ПАНТАЛЕЙМОН“ В ДВОРА НА ЦЪРКВАТА „УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО“ В С. ШИРОКА ЛЪКА, ОБЩИНА СМОЛЯН“

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2018 ГОДИНА

26.03.2019

Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП

Процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

05.03.2019

С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ“, чието изпълнение е разделено на 2 /две/ обособени позиции:

ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА НИСКА СТОЙНОСТ ПО РЕДА НА ГЛАВА XXV ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

01.03.2019

С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ“

ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА НА НИСКА СТОЙНОСТ ПО РЕДА НА ГЛАВА XXV ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

01.03.2019

С ПРЕДМЕТ: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НА СТРОИТЕЛНИ И РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА СМОЛЯН“.....

Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

01.03.2019

С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА ПЕШЕХОДНАТА ЗОНА НА СТАРИЯ ЦЕНТЪР В ГРАД СМОЛЯН“.

ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА ЧАСТ II ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

27.11.2018

С ПРЕДМЕТ: „Извършване на доставки на хранителни продукти за нуждите на „Ученическо и столово хранене“ ЕООД за срок от 24 месеца по обособени позиции“

ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА НА НИСКА СТОЙНОСТ ПО РЕДА НА ГЛАВА XXV ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

16.10.2018

С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА АРХИТЕКТУРНИ ЗАСНЕМАНИЯ, ОБСЛЕДВАНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ТЕХНИЧЕСКИ ОБСЛЕДВАНИЯ И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН“

ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА НИСКА СТОЙНОСТ ПО РЕДА НА ГЛАВА XXV ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

15.10.2018

С ПРЕДМЕТ:„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ /ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО/ НА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА СМОЛЯН“

ПРОИЗВОДСТВО ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА НИСКА СТОЙНОСТ ПО РЕДА НА ГЛАВА XXVI ОТ ЗОП – ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

10.10.2018

С ПРЕДМЕТ: „АВАРИЙНО ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА НА УЛ. ЕЛИЦА, С. МОМЧИЛОВЦИ, ОБЩИНА СМОЛЯН“.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

10.06.2019

На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ „Тера Ностра България“АД, Ви уведомява, че ще се проведе обществено обсъждане за промяна на ПУП – ПРЗ за УПИ VI-615 за Сграда със смесено предназначение и част от УПИ III-Озеленяване и рекреационни пространства /ПИ ...

Обществена консултация

21.05.2019

Във връзка с приета Национална програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и изготвен Проект на програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община ...

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

29.03.2019

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ИЛИ ОСИНОВЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

05.03.2019

На основание чл. 127, ал. 1 и чл. 62а, ал. 3, т.2 от ЗУТ, Катина Тихомирова Титкова Ви уведомява, че ще се проведе обществено обсъждане на ПУП – ПРЗ на част от УПИ III-Озеленяване, с преотреждане в УПИ… за жилищно строителство в кв.27, по плана на ...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

26.02.2019

На основание чл. 127, ал. 1 и чл. 62а, ал. 3, т.2 от ЗУТ Илко Рашев Хунев Ви уведомява и кани на обществено обсъждане на ПУП – ПРЗ на част от УПИ озеленяване, за ПИ с идентификатор 67653.912.350, УПИ IX-745 за ПИ с идентификатор 67653.912.350 и УПИ ...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

12.02.2019

АРСЕН СТАНКОВ ШИБЛОВ, на основание чл.62 а ал.3, т.2 и чл.127, ал.1 от ЗУТ, уведомява, че ще се проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на част от УПИ ІII - Озеленяване с преотреждане в УПИ – 912.330 в кв.9 по плана на кв.Г. ...

ПУБЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ

22.01.2019

Изготвен е Проект за изменение и допълнение на наредба за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ, за рекламните, информационните и монументално - декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на община Смолян.

ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ

10.01.2019

Обществени обсъждания на проект за Областен план за развитие на горските територии за област Смолян

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

07.12.2018

НА ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2019 ГОДИНА

ПУБЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ

30.11.2018

Изготвен е Проект на бюджет на Община Смолян за 2019 година.

АНКЕТА КАК ИСКАШ ДА ИЗГЛЕЖДА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРЕЗ 2020 ГОДИНА?

28.05.2014

Планираме развитието на общината. Участвай и ти!

АНКЕТА ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”

10.03.2014

Община Смолян реализира проект „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”, Договор за БФП № BG161PO001/5-02/2013/019 от 25.09.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.

ПРОУЧВАНЕ НА ИНТЕРЕСА И ОТНОШЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ КЪМ ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

19.04.2013

Настоящата анкета и проучване са една от целите на екипа на министър Петър Стойчев

ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СМОЛЯН

Във връзка с разработването на стратегическата част на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Смолян бихме искали да чуем Вашите предложения за проекти, които да бъдат включени за финансиране през периода 2014-2020 г.