> Начало

За първа година община Смолян ще връчи награди на ученици по случай 24 май

22.05.2018

За първа година община Смолян ще връчи награди на ученици по случай 24 май –Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. За принос в съхраняването на българското слово с участието си в конкурса „Родна реч, омайна, ...

29 ПРОСВЕТНИ И КУЛТУРНИ ДЕЙЦИ ПОЛУЧАВАТ ГОДИШНАТА НАГРАДА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

21.05.2018

Във връзка с 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, и на основание Правилника за отличията на община Смолян, за постижения в сферата на образованието, науката, културата и журналистиката с Годишната награда ...

Вандалските прояви в Смолян продължават, измъкнати цветя от кашпите и разрушена детска площадка

21.05.2018

Вандалските прояви в областния град продължават. След като Смолян беше засаден с цветя, гледката като тази на измъкнатите от кашпите цветя до Съдебната палата е обичайна. Независимо, че община Смолян обяви, че дава безплатно разсад, по-добре е явно ...

С откъс от старинна родопска сватба беше открит за 27-и път празникът на Момчиловци

20.05.2018

От името на кмета Мелемов, заместничката му Венера Аръчкова поздрави жителите и гостите на селото

Плакет от кмета Мелемов за 70-годишнината на ДГ „Родопчанче”, отличието връчи заместничката му Венера Аръчкова

19.05.2018

Зам.-кметът Венера Аръчкова връчи Плакет от името на кмета Николай Мелемов на директорката на ДГ „Родопчанче” Йордана Шопова . Поводът е 70 години от основаването на детското заведение. Годишнината бе отбелязана в препълнената зала на ...

Стотици ще се включат в празничното шествие на 24 май в Смолян

19.05.2018

С празнично шествие ще бъде отбелязан тази година в Смолян Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост. В него на 24 май се очаква да се включат стотици ученици, учители, деца от детските градини и граждани. Инициативата е на ...

Третият гвардейски отряд към ЕГ „Иван Вазов” получи представителното си знаме на тържествена церемония в Смолян

18.05.2018

Третият гвардейски отряд към ЕГ „Иван Вазов” получи представителното си знаме на тържествена церемония в Смолян. Той се реализира по инициатива на д-р Денислава Ангелова, която е председател на асоциация „Докосни дъгата”. ...

Ансамбъл „Родопа” със статуетка от Националните празници на професионалното фолклорно изкуство – „Пазарджик 2018”

17.05.2018

ФА „Родопа” - Смолян взе участие в Националните празници на професионалното фолклорно изкуство, които се проведоха в град Пазарджик преди броени дни в препълнената зала на ДКТ „Константин Величков“. Атанас Чолаков, гл. ...

Възнесение Господне събра стотици в местността Варадил, кметът Мелемов поздрави шофьорите с празника им

17.05.2018

По традиция стотици родопчани се стекоха в местността Варадил край Смолян, за да отбележат големия християнски празник „Възнесение Господне” . Празнична св.Литургия в параклиса „Св.Спас” отслужи свещеник Желев. В ...

Инициативният комитет към параклис „Свето Възнесение Господне”- с. Фатово канят смолянчани на св. Литургия и благословен курбан на 19 май

16.05.2018

Инициативният комитет към параклис „Свето Възнесение Господне –Свети Спас” –с. Фатово канят смолянчани на св. Литургия и благословен курбан на 19 май, събота, от 11.00 часа в местността „Петровица” –Горно ...

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

22.05.2018

По издадени Заповеди №УТР-021, №УТР-022, №УТР-023, №УТР-024, №УТР-025, №УТР-026, №УТР-027, №УТР-028 и №УТР-029 на Кмета на Община Смолян.

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

22.05.2018

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години.

ЗАПОВЕД №РД-0423 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

21.05.2018

Във връзка с 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, и на основание Правилника за отличията на Община Смолян

ЗАПОВЕД №РД-0417 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

17.05.2018

Във връзка с провеждането на Майските празници и Абитуриентски балове 2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ ИН ВИТРО

14.05.2018

На 16 май от 15,30 часа в 247 зала в Общинска админнистрация ще се проведе редовно заседание на Комисията по ИН ВИТРО определена със Заповед № 2576/03.12.2015 г. на кмета на Община Смолян при следния дневен ред

ЗАПОВЕД №РД-0403 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

11.05.2018

Във връзка с реализация на обект: „Рехабилитация и ремонт на надлеза на ул. „Дичо Петров“ гр. Смолян

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

10.05.2018

Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че са издадени Заповеди №УТР-017, №УТР-018, №УТР-019, №УТР-020

ЗАПОВЕД №РД-0973 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

08.05.2018

Относно самосрутваща се жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 81520.501.333, УПИ III-331,332,333 в кв.22 по плана на с. Чокманово

СЪОБЩЕНИЕ №УТ002457

02.05.2018

Изработен и представен проект за подробен устройствен план / ПУП/ – ПРЗ на УПИ IV-Озеленяване, като за ПИ с идентификатор 67653.917.275 се образува нов УПИ -275 за жилищно строителство в устройствена зона „Жм” и височина на застрояването 10м., ...

ПОСТЪПИЛО УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН

02.05.2018

От „ХРАБЕК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за „Площадка за събиране, сортиране, разглобяване и окрупняване на отпадъци в поземлен имот с идентификатор 67653.923.32 гр.Смолян, община Смолян, област Смолян по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със ...

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

17.05.2018

С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА КУХНЕНСКИ ПОМЕЩЕНИЯ И ПРИЛЕЖАЩИ ПРОСТРАНСТВА В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“.

производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява, с предмет:

04.05.2018

„Комплексно почистване на административната сграда на Община Смолян и сградата на Стоматологичната поликлиника“

Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП

29.03.2018

За 2017 г.

Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

02.03.2018

С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН”

Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

02.03.2018

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В УПИ ХХХ – 540 – ЗА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА, КВ. 221 ПО ПЛАНА НА ГР. СМОЛЯН”

Процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

23.02.2018

С ПРЕДМЕТ:„ДОСТАВКА НА ОБЗАВЕЖДАНЕ (РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ МЕБЕЛИРОВКА) И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ“

Процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

26.01.2018

С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ“, чието изпълнение е разделено на следните обособени позиции:

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез покана до определени лица

01.12.2017

С ПРЕДМЕТ: „Осъществяване на авторски надзор по време на строителството “ за следните обекти:

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез покана до определени лица

01.12.2017

С ПРЕДМЕТ: „Осъществяване на авторски надзор по време на строителството на следните обекти:

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

23.11.2017

С ПРЕДМЕТ: „ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА „УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ“ ЕООД ЗА СРОК ОТ 24 МЕСЕЦА, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

10.05.2018

КРАСИМИР ДИМИТРОВ ПАМПОРОВ, на основание чл.62а ал.3, т.2 и чл.127, ал.1 от ЗУТ, уведомява, че ще се проведе обществено обсъждане..

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

27.04.2018

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ.

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

15.01.2018

ОТНОСНО: Предложение за изменение и допълнение в Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие - ОДК-Смолян

ПУБЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ

03.01.2018

Относно: Изготвен е проект за Наредба за изменение на Наредба № 12 за критериите, реда и условията за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Смолян.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

20.12.2017

НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2018 ГОДИНА

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

19.12.2017

Евелин М. Хаджиев уведомява, че на 28.12.2017г. от 10.00 часа в Кафе „МОКА“ с адрес гр.Смолян , бул.“България“№86 ще се проведе обществено обсъждане относно: „Промяна на ПУП-ПРЗ за част от УПИ I-Озеленяване, кв.7 (в рамките на ПИ 67653.923.98) по ...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

15.12.2017

АНГЕЛ ПЕТРОВ ХВОРЕВ, на основание чл.62 а ал.3, т.2 и чл.127, ал.1 от ЗУТ, уведомява, че ще се проведе обществено обсъждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

15.12.2017

„ТЕРАГАЗ“ ЕООД, на основание чл.62 а ал.3, т.2 и чл.127, ал.1 от ЗУТ, уведомява, че ще се проведе обществено обсъждане

ПУБЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ

15.11.2017

Изготвен е проект на Наредба № 2 за Определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян и Наредба № 3 Определяне размера на местните данъци на територията на Община Смолян.

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

07.11.2017

Изготвен е проект на Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Смолян

АНКЕТА КАК ИСКАШ ДА ИЗГЛЕЖДА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРЕЗ 2020 ГОДИНА?

28.05.2014

Планираме развитието на общината. Участвай и ти!

АНКЕТА ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”

10.03.2014

Община Смолян реализира проект „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”, Договор за БФП № BG161PO001/5-02/2013/019 от 25.09.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.

ПРОУЧВАНЕ НА ИНТЕРЕСА И ОТНОШЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ КЪМ ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

19.04.2013

Настоящата анкета и проучване са една от целите на екипа на министър Петър Стойчев

ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СМОЛЯН

Във връзка с разработването на стратегическата част на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Смолян бихме искали да чуем Вашите предложения за проекти, които да бъдат включени за финансиране през периода 2014-2020 г.