> Начало

Кметът Мелемов участва в тържествената церемония по изпращането на 35-ия контингент за участие в мисия на НАТО

16.01.2018

Тържествена церемония по изпращането на 35-ия контингент на Въоръжените сили за участие в мисия на НАТО „Решителна подкрепа” в Афганстан се проведе днес на площад „Свобода” в Смолян. Във военния ритуал взе участие и ...

Общинският съвет в Смолян прие поемането на временен безлихвен заем от Централния бюджет в размер на 3 950 000 лв

12.01.2018

След три часови дебати днес на извънредна сесия, Общинският съвет прие поемането на временен безлихвен заем от Централния бюджет в размер на 3 950 000 лв. От 27 съветници присъствали на заседанието, 15 гласуваха „за”, 3-ма бяха ...

Широка лъка тържествено ще отбележи 200 години просветно дело

11.01.2018

Открити архивни документи доказват, че началото на образованието в селото е поставено не през 1832 г. , а през 1818 г.

На извънредна сесия за трети път ще се гласува поемането на временен безлихвен заем от Централния бюджет

10.01.2018

За трети път Общинският съвет в Смолян ще гласува поемането на временен безлихвен заем от Централния бюджет

Кметът Мелемов присъства на откриването на ремонтираната църква „Свети Стефан” в Истанбул

08.01.2018

За мен беше чест да присъствам на откриването на ремонтираната българска православна църква „Свети Стефан" в Истанбул, коментира кметът Николай Мелемов. Градоначалникът беше на събитието по покана на г-н Васил Лязе-председател на ...

Честит рожден ден на Валя Балканска!

08.01.2018

На 8 януари звездната певица навършва 76 години

Смолян почете 170 години от рождението на Христо Ботев

06.01.2018

Смолянчани почетоха 170 години от рождението на гениалния български поет, публицист и революционер Христо Ботев. Тържеството се проведе на площад „Свобода” пред бюст-паметника на героя, оставил незаличима следа в историята ни. Слово за ...

В Смолян тържествено беше отбелязан празникът на Кръщението Господне, Богоявление

06.01.2018

Седем смелчаци нагазиха водите на р.Черна за Божия кръст, улови го 30-годишен варненец

От 1 януари община Смолян остава без обща изравнителна субсидия и целева субсидия за капиталови разходи

05.01.2018

От първи януари т.г. община Смолян остава без обща изравнителна субсидия и целева субсидия за капиталови разходи. Този факт оповести на общественото обсъждане на проектобюджета на община Смолян за 2018 г. зам.-кметът Венера Аръчкова. Тя бе ...

На 6 януари по традиция ще празнуваме Богоявление

03.01.2018

С тържество ще отбележим и 170 години от рождението на Христо Ботев

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

15.01.2018

ОТНОСНО: Предложение за изменение и допълнение в Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие - ОДК-Смолян

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.128, АЛ.2 ОТ ЗУТ

12.01.2018

По Решения №609, №610, №613 и №614 на Общински съвет-Смолян.

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

12.01.2018

По издадени Заповеди от №УТР-072 до №УТР-075 включително и Решение №660 на Общински съвет-Смолян

СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

12.01.2018

Списък на физически и юридически лица с неплатени задължения по ЗМДТ

СОЦИАЛНА УСЛУГА „ТОПЪЛ ОБЯД“

12.01.2018

Продължава набирането на заявления-декларации от кандидат-потребители на социална услуга „Топъл обяд“

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС

11.01.2018

За длъжността главен архитект в Общинска администрация Смолян, с приложени образци на заявление и декларация

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

09.01.2018

За отдаване под наем на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян.

ЗАПОВЕД №РД-001 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

04.01.2018

Във връзка с реализация на проект „Реконструкция на водоснабдителен и канализационен участък за ул.„Беклийца“ гр. Смолян“

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА АСИСТЕНТИ

04.01.2018

ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ И ПЕРСОНАЛ, ПРЕДОСТАВЯЩ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА - ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ, СОЦИАЛНИ АСИСТЕНИ И ДОМАШНИ ПОМОЩНИЦИ

ПУБЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ

03.01.2018

Относно: Изготвен е проект за Наредба за изменение на Наредба № 12 за критериите, реда и условията за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Смолян.

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез покана до определени лица

01.12.2017

С ПРЕДМЕТ: „Осъществяване на авторски надзор по време на строителството “ за следните обекти:

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез покана до определени лица

01.12.2017

С ПРЕДМЕТ: „Осъществяване на авторски надзор по време на строителството на следните обекти:

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

23.11.2017

С ПРЕДМЕТ: „ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА „УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ“ ЕООД ЗА СРОК ОТ 24 МЕСЕЦА, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

23.11.2017

С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ ПО ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014 -2020 Г.“.

ПРОИЗВОДСТВО ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА НА НИСКА СТОЙНОСТ ПО РЕДА НА ГЛАВА XXVI ОТ ЗОП – ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

15.11.2017

С ПРЕДМЕТ: „ИЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНАТА ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА НА С. ГЕЛА, ОБЩИНА СМОЛЯН“.

Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

12.10.2017

С ПРЕДМЕТ: „СТРОИТЕЛСТВО НА ПЪТ III - 863 - СОКОЛОВЦИ -МОМЧИЛОВЦИ - БАНИТЕ - УЧАСТЪК СЕЛО ВИЕВО, М. ТЕРЗИЙСКА“

Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

12.10.2017

С ПРЕДМЕТ: „СТРОИТЕЛСТВО НА ПЪТ SML 3247 / SML 2248, СМИЛЯН – БУКАЦИТЕ / - ЛЮЛКА – СИВИНО – КМ. 6+940 – 8+889,66“

Процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка по реда на част II от ЗОП – чрез открита процедура

05.10.2017

С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ И ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА“

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

03.10.2017

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ УЛ. ПРОФ. АСЕН ВАСИЛЕВ, ГР. СМОЛЯН В УЧАСТЪКА ОТ О.Т. 2144 ДО О.Т. 2190 – ОБЕКТ 1: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА № 2” И ОБЕКТ 2: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА № 3“.

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез покана до определени лица

27.09.2017

С ПРЕДМЕТ: „Осъществяване на авторски надзор по време на строителството за обект: „Основен ремонт на Детска градина „Буратино“, гр. Смолян“, по проект „Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

15.01.2018

ОТНОСНО: Предложение за изменение и допълнение в Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие - ОДК-Смолян

ПУБЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ

03.01.2018

Относно: Изготвен е проект за Наредба за изменение на Наредба № 12 за критериите, реда и условията за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Смолян.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

20.12.2017

НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2018 ГОДИНА

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

19.12.2017

Евелин М. Хаджиев уведомява, че на 28.12.2017г. от 10.00 часа в Кафе „МОКА“ с адрес гр.Смолян , бул.“България“№86 ще се проведе обществено обсъждане относно: „Промяна на ПУП-ПРЗ за част от УПИ I-Озеленяване, кв.7 (в рамките на ПИ 67653.923.98) по ...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

15.12.2017

АНГЕЛ ПЕТРОВ ХВОРЕВ, на основание чл.62 а ал.3, т.2 и чл.127, ал.1 от ЗУТ, уведомява, че ще се проведе обществено обсъждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

15.12.2017

„ТЕРАГАЗ“ ЕООД, на основание чл.62 а ал.3, т.2 и чл.127, ал.1 от ЗУТ, уведомява, че ще се проведе обществено обсъждане

ПУБЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ

15.11.2017

Изготвен е проект на Наредба № 2 за Определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян и Наредба № 3 Определяне размера на местните данъци на територията на Община Смолян.

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

07.11.2017

Изготвен е проект на Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Смолян

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГ

17.10.2017

На основание чл. 14, т. 4 и чл. 15 от Закона за общинския дълг (ЗОД) и чл. 7 от Наредбата за условията и реда за обществено обсъждане на проекти по чл.4 от ЗОД , Кметът на Община Смолян предлага за публично обсъждане с местната общественост проект ...

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

16.10.2017

На основание, чл. 26, ал. 2, във връзка с ал. 4, и във връзка с чл. 7, ал. 1 от Закона за нормативните актове, на 16.11.2017 г. от 17.00 часа в зала № 211 на Община Смолян ще се проведе обществено обсъждане на проекта за изменение и допълнение на ...

АНКЕТА КАК ИСКАШ ДА ИЗГЛЕЖДА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРЕЗ 2020 ГОДИНА?

28.05.2014

Планираме развитието на общината. Участвай и ти!

АНКЕТА ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”

10.03.2014

Община Смолян реализира проект „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”, Договор за БФП № BG161PO001/5-02/2013/019 от 25.09.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.

ПРОУЧВАНЕ НА ИНТЕРЕСА И ОТНОШЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ КЪМ ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

19.04.2013

Настоящата анкета и проучване са една от целите на екипа на министър Петър Стойчев

ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СМОЛЯН

Във връзка с разработването на стратегическата част на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Смолян бихме искали да чуем Вашите предложения за проекти, които да бъдат включени за финансиране през периода 2014-2020 г.