> Начало

Акушерите посрещат Деня на родилната помощ със 72 бебета повече през 2016-та и 6 двойки близнаци

20.01.2017

Поздрав към тези, които първи посрещат новия живот отправи председателят на Общинския съвет Славка Каменова

Мелемов: От днес започна извозването на сняг, очакват се нови валежи от сняг

18.01.2017

Ще има санкции за снегопочистващите фирми, едната от които е „Титан”, потвърди градоначалникът

Кметът Мелемов поздрави една от емблемите на смолянския футбол, Станко Динев, по случай 70 – годишния му юбилей

18.01.2017

Кметът Николай Мелемов поздрави една от емблемите на смолянския футбол, вратарят Станко Динев, който днес навършва 70 години. Градоначалникът му връчи и Плакет на община Смолян. Щастлив съм да поздравя големия спортен талант, чрез който усещахме ...

Водопадът на Крива река замръзна

16.01.2017

Природната забележителност, Смолянският водопад, замръзна от минусовите температури. Няма живи смолянчани, които да помнят за последно кога е бил замръзвал през годините. Снимката на природната красота направи известният фотограф Сашо Сарандалиев. ...

По случай Световния ден на снега, 15 януари 2017 , Спешъл Олимпикс организира ски празник „Сподели усещането” в Пампорово

14.01.2017

По случай Световния ден на снега (15 януари 2017) , обявен от Световната федерация по ски, Спешъл Олимпикс България ще организира ски празник „СПОДЕЛИ УСЕЩАНЕТО“от 12 часа на 15 януари 2017, на ски зона „Пампорово“ в ...

Пампорово кани всички деца на 15 януари за отбелязване Световния ден на снега

13.01.2017

Пампорово се включва в международното отбелязване на Световния ден на снега (World Snow Day) по инициатива на Международната ски федерация (FIS) на 15 януари 2017 по традиция в неделя. От дружеството канят всички деца на ски център Студенец, където ...

Кметът Мелемов отмени частичното бедствено положение в Смолянска община

12.01.2017

Обстановката е нормализирана, пътищата са почистени и са проходими при зимни условия, посочи градоначалникът

12 януари /четвъртък/ е учебен ден за училищата от община Смолян

11.01.2017

Остава частичното бедствено положение на територията на община Смолян

Кметът Николай Мелемов обяви частично бедствено положение в населени места от община Смолян

10.01.2017

Частичното бедствено положение се налага заради обилния снеговалеж и образувалата се дебела снежна покривка на територията на община Смолян

Община Смолян отправя апел към водачите на моторни превозни средства да се движат с вериги

10.01.2017

Пътищата се проходими при зимни условия и се разчистват

СЪОБЩЕНИЕ

20.01.2017

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-093/02.12.2016 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен ПУП-План за регулация и застрояване за ...

ОБЯВЛЕНИЕ

20.01.2017

ОБЯВЛЕНИЕ ОБЩИНА СМОЛЯН адрес: гр. Смолян, бул.”България” №12 на основание чл.91 от Кодекса на труда и във връзка с чл.217, ал.3 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/ ОБЯВЯВАМ конкурс за заемане на длъжност: ...

ОБЯВИ

20.01.2017

Проект на списък за настаняване на граждани в общински жилища за 2017 г. и списък на кандидатите за настаняване в общинско жилище на които е отказано карторекиране.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

19.01.2017

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ НА ОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА ДО 7 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ В ГР. СМОЛЯН, КВ. КАПТАЖА

РЕШЕНИЕ

19.01.2017

В съответствие с Процедурата за подбор на персонал на общностен център за предоставяне на интегрирани услуги за деца до 7 годишна възраст в гр. Смолян, кв. Каптажа, Комисия, назначена със Заповед №РД-0013/09.01.2017г. на Кмета на Община Смолян, на ...

СЪОБЩЕНИЕ

18.01.2017

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за ПУП – План за регулация и план за застрояване за ПИ 67653.925.463 и ПИ 67653.925.347 в УПИ V-Комплексно ...

ОБЯВЛЕНИЕ ПО чл. 124б ал.2 от ЗУТ

18.01.2017

Заповед №УТР-006 и 007

РЕЗУЛТАТ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ НА 16.01.2017 г. КОНКУРС ЗА "ДЛЪЖНОСТТА" ДИРЕКТОР НА ДЕТСКА ГРАДИНА "РАДОСТ"

17.01.2017

РЕЗУЛТАТ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ НА 16.01.2017 Г. КОНКУРС ЗА „ДЛЪЖНОСТТА“ ДИРЕКТОР НА ДЕТСКА ГРАДИНА „РАДОСТ“-СМОЛЯН, ОБЯВЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.90 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.217, АЛ.3 ОТ ЗПУО И ЗАПОВЕД №ЧР02-410/01.12.2016 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ...

ОБЯВЛЕНИЯ ПО чл.124б ал.2 от ЗУТ

16.01.2017

Решения №331,332,333 и 334

ОБЯВЛЕНИЯ ПО чл.124б ал.2 от ЗУТ

16.01.2017

Заповед №УТР-001,002,003,004 и 005

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

19.01.2017

С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТА ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СМОЛЯН, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТТА МУ С ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“.

Производство по възлагане на обществена поръчка за доставка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

01.12.2016

С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА НОВ ИЗЦЯЛО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН“.

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

01.11.2016

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ ОТ О.Т.94 ДО О.Т.53, ГР. СМОЛЯН - ЧАСТ КАНАЛИЗАЦИЯ И ЧАСТ ПЪТНА И СЪОРЪЖЕНИЯ“.

Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание,

С ПРЕДМЕТ: Проектиране във фаза „Работен проект”

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

14.04.2016

С ПРЕДМЕТ: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: Главна пътна комуникация Смолян изпълнението на която включва - Етап I Пътен тунел на Път II 86 от км 97+079 до км 97+500, вкл предпортални ...

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА

14.04.2016

С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ ВЪВ II ОУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” И ОДЗ 3 „РОДОПЧАНЧЕ” В ГР. СМОЛЯН”

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „СТРОИТЕЛСТВО” ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА

14.04.2016

С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“.

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „ДОСТАВКА” ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

14.04.2016

С ПРЕДМЕТ: „Приготвяне и доставка на готова храна за деца до 3 години, за деца до 7 г. в детските градини към Община Смолян и за потребителите на ДЦДВУ “Звънче“

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА

14.04.2016

С ПРЕДМЕТ: ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН № 290, ОДОБРЕНО ИСКАНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРАВИЛАТА НА НДЕФ, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

13.04.2016

С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА ИНСТАЛАЦИИТЕ ЗА СЕПАРИРАНЕ И КОМПОСТИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ „ТЕКЛЕН ДОЛ“ НА ГРАД СМОЛЯН“

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

09.12.2016

Община Смолян, на основание §18. ал.3 от Преходни и заключителни разпоредби на Закон за предучилищното и училищното образование, във връзка чл.7 и чл.26, ал.1-5 от Закон за нормативните актове, обявява обществено обсъждане / обществени консултации с ...

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

21.11.2016

За публично обсъждане на проекта за бюджет за 2017 година в частта за местни дейности и Промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян, Наредбата за определяне размера на местните данъци на ...

ПОКАНА

21.11.2016

за публично обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията на община Смолян

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

03.10.2016

Уведомяваме Ви, че на 17 октомври 2016 г. от 17.00 часа в зала 247 на Община Смолян ще се проведе обществено обсъждане на Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община ...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

02.09.2016

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

19.08.2016

Проект на план за оздравяване на община Смолян 2016 – 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

02.08.2016

Община Смолян, на основание чл.59, ал.1 от Закон за предучилищното и училищното образование, във връзка чл.8 и чл.26 от Закон за нормативните актове, обявява обществено обсъждане на проект на Наредба за записване, отписване и преместване на децата в ...

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

22.07.2016

Проект на план за оздравяване на община Смолян 2016 – 2017 г., и Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, ...

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ОТНОСНО РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ЖИЛИЩА - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

11.05.2016

ОТНОСНО РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ЖИЛИЩА - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ОТНОСНО ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА

09.05.2016

Общественото обсъждане ще се проведе на 26.05.2016 г. от 17,00 часа в зала 247 на общинска администрация – Смолян

АНКЕТА КАК ИСКАШ ДА ИЗГЛЕЖДА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРЕЗ 2020 ГОДИНА?

28.05.2014

Планираме развитието на общината. Участвай и ти!

АНКЕТА ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”

10.03.2014

Община Смолян реализира проект „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”, Договор за БФП № BG161PO001/5-02/2013/019 от 25.09.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.

ПРОУЧВАНЕ НА ИНТЕРЕСА И ОТНОШЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ КЪМ ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

19.04.2013

Настоящата анкета и проучване са една от целите на екипа на министър Петър Стойчев

ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СМОЛЯН

Във връзка с разработването на стратегическата част на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Смолян бихме искали да чуем Вашите предложения за проекти, които да бъдат включени за финансиране през периода 2014-2020 г.