> Начало

Кметът Мелемов откри новата учебна година в ОУ „Иван Вазов” в Смолян

17.09.2018

С обновената образователна среда по проект на община Смолян, училището ни стана още по-желана територия за учениците, каза в словото си директорката Росица Лакудова

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

17.09.2018

ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ ПО ПОВОД ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ППС ПО РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТ II 86 СМОЛЯН - СРЕДНОГОРЦИ

13.09.2018

График за движение на ППС по републикански път II 86 Смолян-Средногорци в участъка от км 108+350 до км 109+630 за периода от 16,00 ч. на 16.09.2018 г. до 27.09.2018 г.

Патриарх Неофит пристига в Широка лъка за честването на 140 години от рождението на Българския Екзарх Стефан

12.09.2018

Негово Светейшество Българският патриарх и Софийски митрополит Неофит ще посети Широка лъка на 23 септември т.г., където тържествено ще бъде отбелязана 140 годишнината от рождението на Българския екзарх Стефан. Това съобщи кметът на селото Васил ...

Дългогодишният кмет на село Търън Явор Говедаров беше отличен със „Значка на Смолян“

11.09.2018

Дългогодишният кмет на село Търън Явор Говедаров беше отличен със „Значка на Смолян“ по повод 70-годишния му юбилей. Предложението бе на кмета Николай Мелемов. Общинският съвет единодушно гласува за награждаването на Говедаров с ...

Свещеник Димитър Михайлов бе удостоен със званието „Почетен гражданин на Смолян“

11.09.2018

Общинският съвет удостои със званието „Почетен гражданин на Смолян“ свещеник Димитър Михайлов. След проведения таен вот, от 24 гласували, 22-ма бяха „за“, а в урната имаше и два празни плика. Отличието се дава по повод ...

Доц. Гиневски бе удостоен посмъртно със званието „Почетен гражданин на Смолян, кметът Мелемов връчи отличието на дъщеря му Мария

11.09.2018

Преди началото на днешното заседание на Общинския съвет, кметът Николай Мелемов връчи посмъртно званието „Почетен гражданин на Смолян”, с което бе удостоен доц.Христо Гиневски, на дъщеря му Мария. В залата беше и неговата съпруга ...

Община Смолян продължава да монтира нови камери за видеонаблюдение

10.09.2018

Община Смолян продължава да монтира нови камери за видеонаблюдение. Прави впечатление, че вандалските прояви са се ограничили на местата, където ги има. С помощта на видеонаблюдение са установени двама нарушители на обществения ред около сградата ...

Нова маркировка тип „студен пластик” положи община Смолян

10.09.2018

Преди началото на новата учебна година със средства на община Смолян е обновена хоризонталната пътна маркировка в града и кварталите. Боядисването се извърши по график, утвърден от общината. Боядисани и освежени са над 600 кв м пешеходни пътеки, ...

ПРОФИЛАКТИКА НА ПЛУВЕН БАСЕЙН – СМОЛЯН

07.09.2018

  Срокът на задължителната гаранционна техническа профилактика на Плувен басейн – Смолян се удължава до 11 септември 2018 г. Басейнът  ще работи на 12.09.2018 г. от 14.00 часа.

КОНКУРС ЗА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА "СОЦИАЛЕН РАБОТНИК"

18.09.2018

Oбщина Смолян обявява конкурс за подбор за длижността " Социален работник"

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.128, АЛ.2 ОТ ЗУТ

17.09.2018

Решения №866, №868 , №869 и №870 на Общински съвет - Смолян.

ЗАПОВЕД №РД-0733 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

17.09.2018

Спиране на движението за всички превозни средства по ул. „Евридика“ от кръстовището ул. „Елица“ до кръстовището с ул. „Майстор „ Харит Кисьов“ –етап I от проекта за ВОД.

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2457

14.09.2018

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-046/17.07.2018 год. на Кмета на Община Смолян

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

11.09.2018

За отдаване под наем на земи - ниви от общинския поземлен фонд на Община Смолян, намиращи се в землищата на с. Широка лъка, с. Чокманово и с. Полковник Серафимово

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 471-002

07.09.2018

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-058/03.09.2018 год. на Кмета на Община Смолян

Публични търгове с тайно наддаване

05.09.2018

За отдаване под наем на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян

ПРОТОКОЛ ЗА РАЗПРЕДЕЛИЕ НА ПАСИЩА

04.09.2018

За разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на Община Смолян, по допустим слой и определени наемни цени за периода на наемането им

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

04.09.2018

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СМОЛЯН И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО

ЗАПОВЕД №РД-0707 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

03.09.2018

Във връзка с изпълнение на Обект: Извършване на взривни работи на общински път с. Широка лъка – с. Кукувица

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез покана до определени лица по чл. 191, ал.1, т. 2 във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)

17.08.2018

С ПРЕДМЕТ „УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА НА С. МОМЧИЛОВЦИ, ОБЩ. СМОЛЯН – I ЕТАП”

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на Част II от ЗОП – чрез открита процедура

13.08.2018

С ПРЕДМЕТ: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ, ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ НА ОБЩИНСКА УЛИЧНА И ПЪТНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН, ЗА ОПЕРАТИВНИ СЕЗОНИ 2018/2019 ГОДИНА, 2019/2020 ГОДИНА И 2020/2021 ...

Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Част II от ЗОП - процедура на договаряне без предварително обявление

03.08.2018

С ПРЕДМЕТ: „Периодични доставки на гориво за отопление за общинските институции и детските градини на територията на община Смолян“.

Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание, с предмет:

13.07.2018

„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНАТА ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА НА С. ГЕЛА, ОБЩИНА СМОЛЯН“

Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Част II от ЗОП - процедура на договаряне без предварително обявление, с предмет:

05.07.2018

„Периодични доставки на горива за зареждане на моторните превозни средства на община Смолян чрез покупки от търговски обекти (бензиностанции) посредством карти за безкасово плащане“.

Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

04.06.2018

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА НА УЛ. ПРОФ. АСЕН ВАСИЛЕВ В ГР. СМОЛЯН“

ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА ЧАСТ II ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА, С ПРЕДМЕТ:

30.05.2018

„ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН“

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява, с предмет:

23.05.2018

„Комплексно почистване на сграда на Туристически информационен център - Смолян и сграда на Областен информационен център – Смолян“

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

17.05.2018

С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА КУХНЕНСКИ ПОМЕЩЕНИЯ И ПРИЛЕЖАЩИ ПРОСТРАНСТВА В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“.

производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява, с предмет:

04.05.2018

„Комплексно почистване на административната сграда на Община Смолян и сградата на Стоматологичната поликлиника“

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

12.09.2018

СВИЛЕН ПЕНЧЕДЖИЕВ, на основание чл.62 а ал.3, т.2 и чл.127, ал.1 от ЗУТ, уведомява, че ще се проведе обществено обсъждане....

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

04.09.2018

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СМОЛЯН И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

24.08.2018

ВЕНЦИСЛАВ ФИЛИПОВ ФИЛИЗОВ -„АВТО ВЕН“ООД , на основание чл.62 а ал.3, т.2 и чл.127, ал.1 от ЗУТ, уведомява, че ще се проведе обществено обсъждане...

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

10.08.2018

На отчета за изпълнението на бюджета на Община Смолян за 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

07.08.2018

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ МЕДАРСКИ, на основание чл.62а ал.3, т.2 и чл.127, ал.1 от ЗУТ, уведомява, че ще се проведе обществено обсъждане....

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

05.06.2018

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ДЕЙНОСТТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ФОНД ЗА ПОДКРЕПА НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ СВЪРЗАНИ С РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА СМОЛЯН

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

23.05.2018

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В ОБЩИНА СМОЛЯН

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

10.05.2018

КРАСИМИР ДИМИТРОВ ПАМПОРОВ, на основание чл.62а ал.3, т.2 и чл.127, ал.1 от ЗУТ, уведомява, че ще се проведе обществено обсъждане..

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

27.04.2018

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ.

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

15.01.2018

ОТНОСНО: Предложение за изменение и допълнение в Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие - ОДК-Смолян

АНКЕТА КАК ИСКАШ ДА ИЗГЛЕЖДА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРЕЗ 2020 ГОДИНА?

28.05.2014

Планираме развитието на общината. Участвай и ти!

АНКЕТА ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”

10.03.2014

Община Смолян реализира проект „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”, Договор за БФП № BG161PO001/5-02/2013/019 от 25.09.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.

ПРОУЧВАНЕ НА ИНТЕРЕСА И ОТНОШЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ КЪМ ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

19.04.2013

Настоящата анкета и проучване са една от целите на екипа на министър Петър Стойчев

ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СМОЛЯН

Във връзка с разработването на стратегическата част на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Смолян бихме искали да чуем Вашите предложения за проекти, които да бъдат включени за финансиране през периода 2014-2020 г.