> Начало

Архимандрит Висарион отслужи молебен в Широка лъка, за да няма повече жертви по пътя

25.01.2015

Архимандрит Висарион отслужи днес молебен в църквата „Успение на Пресвета Богородица” в Широка лъка. Духовният водач на Родопите и свещениците Запрян Шиков и Иван Марински отправиха молитва към Господ Иисус Христос и Св.Богородица да ...

Община Смолян започна акция по премахването на опасните клони

23.01.2015

От Община Смолян започнаха да кастрят надвисналите клони в Смолян, Райково и Устово . Причината е, че са постъпили жалби от граждани и превозвачи, в които се настоява да се отстранят опасните клони, защото пречат на движението и могат да предизвикат ...

Кметът Мелемов участва в мащабното международно туристическо изложение EMITT в Истанбул

23.01.2015

Кметовете на Смолян и Чепеларе Николай Мелемов и Тодор Бозуков участват в 19-ото туристическо изложение “East Mediterranean International Travel & Tourism Exhibition 2015” (EMITT) в Истанбул. Те са в официалната делегация , водена от ...

Зам.-кметът Марин Захариев: До 2020 г. Смолян има гарантирани минимум 25 млн. лв. по ОП "Региони в растеж"

22.01.2015

До 2020 г. Смолян ще получи 25 милиона лв. по ОП „Региони в растеж”. Това става ясно от индикативното разпределение на средствата по програмата, която предстои Европейската комисия да одобри в следващите месеци, съобщи зам.-кметът Марин ...

Съвместна инициатива на община Смолян и „Пампорово” АД осигурява на децата безплатен достъп до ски пистите в курорта

21.01.2015

Стартира съвместна инициатива на община Смолян и „Пампорово” АД за безплатен достъп на децата от Общината до ски пистите в курорта, съобщи зам.-кметът Марин Захариев. При проведените разговори с дружеството настоявахме да се осигури този ...

По традиция и тази година в Смолянската болница беше отбелязан 21 януари – Ден на родилната помощ

21.01.2015

Дано повече млади хора да остават в Смолян и да създават заетост на Родилно отделение, пожела зам.-кметът Марин Захариев на хората, които първи даряват живот

Цветан Цветанов: Въпреки тежкото наследство, Мелемов доказа своята екипна и отборна работа

19.01.2015

„Николай Мелемов е доказал своята екипна и отборна работа и винаги е давал правилна оценка за развитието на общината. В тази трудна ситуация в която пое управлението й , успя да създаде работещ екип със зам.-кметовете и подобри работата на ...

Кметът Николай Мелемов посрещна делегация от побратимената ни турска община Ялова

19.01.2015

Делегация от побратимената на Смолян община Ялова, водена от зам.-кмета Радван Аджар, се срещна с кмета Николай Мелемов. Независимо, че след проведените местни избори в Турция се е сменило ръководството на Общината, ние желаем да се запознаем лично ...

Ще се провеждат планирани стрелби, хората да не навлизат в забранените зони

16.01.2015

Военното формирование 28330 предупреждава гражданите на Смолян, че на 21, 22 , 28, 29 и 30 януари т.г. от 8.00 до 13.30 ч. на гарнизонното стрелбище на поделението ще се проведат планирани стрелби. За да не се допускат инциденти, хората трябва се ...

Световният ден на снега ще бъде отбелязан, тази неделя, в Пампорово

16.01.2015

Община Смолян осигурява безплатен транспорт, а Сдружение „Фън ин дъ маунтин забавни игри , томболи и уроци по ски за начинаещи

ОБЯВЛЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ №83, 84, 85, 86, 865 И 866 ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПРЗ

29.01.2015

Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

26.01.2015

За отдаване под наем на имоти общинска собственост.

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

26.01.2015

За отдаване под наем за срок от 10 години на поземлен имот с идентификатор 67653.925.492 с площ 643 (шестстотин четиридесет и три) кв.м., начин на трайно ползване: за друг вид озеленени площи, трайно предназначение на територията: Урбанизирана с ...

ОДОБРЕН ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПРЗ/ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДВОРИЩНАТА РЕГУЛАЦИЯ НА УПИ ХVІІІ-ДЕТСКИ ДОМ С ОБРАЗУВАНЕ НА ДВА НОВИ УПИ

22.01.2015

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №68/22.10.2014 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ

ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПРЗ/ НА УПИ ІХ-ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В КВ.75 ПО ПЛАНА НА ГР.СМОЛЯН КВ.УСТОВО

22.01.2015

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131

ОДОБРЕН ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПРЗ/ ЗА УРЕГУЛИРАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ

22.01.2015

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №80/19.12.2014 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ

ПРОЕКТ НА СПИСЪК ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА ЗА 2015 г.

20.01.2015

СПИСЪК HA КАРТОТЕКИРАНИ КАНДИДАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ, ЧИИТО ДОСИЕТА СА ОСТАВЕНИ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 11, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ,НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ЖИЛИЩА - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ...

ОБЩИНА СМОЛЯН УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ПОТЕНЦИАЛНИ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГATA „СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА”

16.01.2015

Община Смолян кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Семейно консултиране и подкрепа” по Проект „Подобряване благосъстоянието на децата от община Смолян чрез превенция на социалното изключване”.

ОБЩИНА СМОЛЯН УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ПОТЕНЦИАЛНИ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА „ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И В ПРЕДУЧИЛИЩНИТЕ ГРУПИ/КЛАСОВЕ”

16.01.2015

Община Смолян кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове” по Проект „Подобряване благосъстоянието на децата от община Смолян чрез превенция на социалното ...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

08.01.2015

На основание Заповед №50/12.08.2014 год., издадена от Кмета на Община Смолян, във връзка с Протокол №3/09.07.2014 год. на ОЕСУТ, на 23.01.2015 год. от 10.00 часа в гр.Смолян, Северна промишлена зона, Производствена база „Арексим”, в Поливалентната ...

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

16.01.2015

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА И ВОДОПРОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН”

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА

30.12.2014

С ПРЕДМЕТ: „Организиране и провеждане на обучения в ключови компетенции по проект „По компетентни и мотивирани служители на община Смолян” по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013”

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО ГЛАВА ПЕТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

18.12.2014

С ПРЕДМЕТ: ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА "УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ" ЕООД

РЕШЕНИЕ №28/06.11.2014г. - ОТНОСНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА "ДОСТАВКА"

06.11.2014

С ПРЕДМЕТ:„ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ЗА ДЕЦА ДО 3 ГОДИНИ, ЗА ДЕЦА ДО 7 Г. В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА СМОЛЯН И ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ДЦДВУ“ЗВЪНЧЕ“

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. №22 ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП

31.10.2014

С ПРЕДМЕТ: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи на обекти на спортната инфраструктура в централна градска част на град Смолян“.

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА

30.09.2014

С ПРЕДМЕТ:„ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ЗА ДЕЦА ДО 3 ГОДИНИ, ЗА ДЕЦА ДО 7 Г. В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА СМОЛЯН И ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ДЦДВУ“ЗВЪНЧЕ“

РЕШЕНИЕ №21 ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

30.10.2014

С ПРЕДМЕТ: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи на обекти на спортната инфраструктура в централна градска част на град Смолян“

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. № 19 ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП

24.09.2014

С ПРЕДМЕТ: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи на обекти на спортната инфраструктура в централна градска част на град Смолян“

ПРОИЗВОДСТВО ПО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „СТРОИТЕЛСТВО” ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

05.09.2014

С ПРЕДМЕТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В С. БЕЛЕВ ДОЛ, ОБЩИНА СМОЛЯН”

СЪОБЩЕНИЕ

01.09.2014

ОТНОСНО ПРОТОКОЛ ОТ ОТВАРЯНЕТО, РАЗГЛЕЖДАНЕТО, ДОПУСКАНЕТО, ОЦЕНЯВАНЕТО И КЛАСИРАНЕТО НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 05.12.2014 Г. ОТ 17.30 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

24.11.2014

За публично обсъждане на проекта за бюджет за 2015 година в частта за местни дейности

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ "ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА - ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ"

23.10.2014

На 24 октомври 2014 г. от 14.30 часа в зала 247 на Общинска администрация Смолян ще се проведе встъпителна пресконференция по проект „Зелена и достъпна градска среда на гр. Смолян – централна градска част”

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 24.10.2014 Г. ОТ 15:00 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

15.10.2014

Обсъждане на необходимостта от поемане на два дългосрочни дълга за финансирането на проект на община Смолян чрез кредит от фонд „Флаг” ЕАД.

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 24.10.2014 Г. ОТ 16:00 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

08.10.2014

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ : На Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища — общинска собственост.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 15.09.2014 г. ОТ 17:00 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

05.09.2014

Покана за провеждане на обществено обсъждане на необходимостта от поемане на дългосрочен общински дълг

ПОКАНА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „УСПЕШНО ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКИ В ОБЩИНА СМОЛЯН В ПЕРИОДА 2014 – 2020г.“

19.08.2014

На 25 август 2014 г., от 16.00 часа в зала 247 на общинска администрация Смолян ще се проведе заключителна пресконференция по проект „УСПЕШНО ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКИ В ОБЩИНА СМОЛЯН В ПЕРИОДА 2014 – 2020г."

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 21.07.2014 г. В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

15.07.2014

Относно обществено обсъждане на проекта за Общински план за развитие, Стратегия на младежта и Стратегия за туризма за периода 2014-2020 г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 24.06.2014Г. ОТ 17:00 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

17.06.2014

Относно Общински план за развитие на община Смолян за периода 2014-2020 г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 30.05.2014Г. ОТ 12:00 ЧАСА В КЛУБ “КУЛТУРА”

26.05.2014

Относно необходимостта от промени на граници на ПИ с идентификатор 67653.917.329, 29 кв.м -озеленяване от ПИ с идентификатор 67653.917.330.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ФИНАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА 07 МАЙ 2014 Г. ОТ 14.00 ЧАСА В ХОТЕЛ „КИПАРИС АЛФА”

30.04.2014

ПО ПРОЕКТ: „Повишаване на административния капацитет на служителите в общинска администрация Смолян чрез обучения за по-ефективно и ефикасно изпълнение на професионалните им задължения”

АНКЕТА КАК ИСКАШ ДА ИЗГЛЕЖДА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРЕЗ 2020 ГОДИНА?

28.05.2014

Планираме развитието на общината. Участвай и ти!

АНКЕТА ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”

10.03.2014

Община Смолян реализира проект „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”, Договор за БФП № BG161PO001/5-02/2013/019 от 25.09.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.

ПРОУЧВАНЕ НА ИНТЕРЕСА И ОТНОШЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ КЪМ ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

19.04.2013

Настоящата анкета и проучване са една от целите на екипа на министър Петър Стойчев

ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СМОЛЯН

Във връзка с разработването на стратегическата част на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Смолян бихме искали да чуем Вашите предложения за проекти, които да бъдат включени за финансиране през периода 2014-2020 г.