> Начало

Кметът Мелемов се срещна с бригаден генерал Хадзигеоргиу, председател на Българо-гръцката гранична комисия

29.06.2017

Кметът Николай Мелемов проведе среща с бригаден генерал Георгиос Хадзигеоргиу, председател на смесената Българо-гръцка гранична комисия и директора на РД „ Гранична полиция” в Смолян комисар Стоян Мандаджиев. Поводът е, че в ...

Четири села от община Смолян ще отбележат традиционните си празници на Петровден

28.06.2017

Четири села от община Смолян ще отбележат Петровден. Това са Стойките, Соколовци, Бостина и Полк.Серафимово. Кметство Соколовци ще отбележи традиционния си празник на 29 юни. Същия ден от 12.00 часа в двора на църквата ще бъде раздадена ...

Благотворителен концерт в помощ на Атанаска

27.06.2017

На 1 юли, от 19 часа, в зала 1 на Родопски драматичен театър ще се проведе благотворителен концерт в подкрепа на Атанаска Тарашева. „Приятели, заповядейте ! Ще пеят любимци, малчугани, има и изненади. Ще ви представим две млади певици, ...

Село Полковник Серафимово става „ЕКО СЕЛО“ по проект на ПУДООС

27.06.2017

с.Полковник Серафимово получи одобрение за финансиране на проект «ЕКО СЕЛО» по конкурс от ПУДООС на дейности по Националната кампания „За чиста околна среда” на тема: „Обичам природата – и аз участвам” ...

Младежи от Смолян и Кърджали отбелязаха Международния ден за борба с наркоманиите и нелегалния трафик с наркотици

26.06.2017

Доброволците от Превантивно - информационните центрове /ПИЦ/ по наркотични вещества към общините Смолян и Кърджали обмениха добри практики по метода „Връстници обучават връстници”. Дейностите сред младите хора са свързани с ...

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

25.06.2017

ПО ПОВОД МЮСЮЛМАНСКИЯ ПРАЗНИК РАМАЗАН БАЙРЯМ

Евродепутатът Уручев откри Петия фолклорен фестивал на инвалидите в Смолян и призова обществото да ги подкрепя

24.06.2017

„Радвам, че стана традиция вашия фестивал да се провежда в нашия прекрасен град”, посочи в приветствието си кметът Мелемов, който е домакин на мащабното фолклорно събитие

Меморандум за бъдещо сътрудничество подписаха в община Смолян партньорите от четири държави по проект MUSTER

23.06.2017

„Радвам, се този проект ни събра, опознахме се и има добър резултат. Меморандумът гарантира, че ние ще продължим нашето сътрудничество”, каза кметът Мелемов

Кметът Мелемов оттегля предложенията в Наредбата за кучетата поради голямото обществено недоволство в социалните мрежи

23.06.2017

Кметът Николай Мелемов оттегля предложението на проекта за изменение и допълнение на Наредбата за придобиване, регистрация, притежаване, отглеждане и контрол на кучетата на територията на община Смолян. Мотивът на градоначалника е голямото ...

С победа на отбора на община Смолян срещу „ А. Асенов”- ЕООД стартира традиционния футболен турнир за работещи и служители

22.06.2017

Програма на турнира по мини -футбол 2017г. , организиран от община Смолян

ЗАПОВЕД №РД-0545 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

28.06.2017

За обезопасяване на опасни сгради

ЗАПОВЕД №РД-0546 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

28.06.2017

Въвеждане на временна организация на движението

СЪОБЩЕНИЕ УТ 000 894-001

27.06.2017

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-029/04.05.2017 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен ПУП-ПР за изменение на уличната регулация ...

СЪОБЩЕНИЕ УТ 00 1865

27.06.2017

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-031/25.05.2017 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен ПУП – ПРЗ за изменение на дворищната ...

ЗАПОВЕД №РД-0539 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

26.06.2017

За разрешените и забранени зони за къпане и плуване в Община Смолян

ЗАПОВЕД №РД-0515 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

21.06.2017

Въвеждане на временна организация на движението

Община Смолян набира заявления, заедно с необходимите документи, за заемане на длъжностите „Рехабилитатор“ и „Психолог“ в срок до 30 юни 2017 г. включително

15.06.2017

По проект „Подкрепа за независим и достоен живот на хора с увреждания от Община Смолян“ Договор № BG05M9OP001-2.002-0179-C001 “, Процедурата: BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“

ЗАПОВЕД №РД-0486 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

14.06.2017

Въвеждане на временна организация на движението във връзка с провеждане на състезание по колоездене и с цел избягване на пътно – транспортни произшествия.

ЗАПОВЕД №РД-0482 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

12.06.2017

Въвеждане на временна организация на движението

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

12.06.2017

„ИСА 2000“ЕООД и ТЕРРА НОСТРА БЪЛГАРИЯ“ ЕАД , на основание чл.62 а, ал.3, т.2 и чл.127, ал.1 от ЗУТ, уведомява , че ще се проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на УПИ ІІІ-Озеленяване и спорт в УПИ III – Озеленяване и рекреационни ...

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

20.06.2017

С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ ПО ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014 -2020 Г.“.

Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

13.06.2017

С ПРЕДМЕТ: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителство в град Смолян, свързано с ремонт и рехабилитация на улици и надлези за подобряване на градската среда и обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура ...

Процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка – чрез открита процедура

29.05.2017

С ПРЕДМЕТ: „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН“.

Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

23.05.2017

С ПРЕДМЕТ: Обновяване на енергийната ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян по обособени позиции:

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

19.05.2017

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА ПЛОЩАДКА ЗА ФИТНЕС НА ОТКРИТО И РЕМОНТ НА ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКА ПИСТА В СПОРТЕН КОМПЛЕКС „СЕПТЕМВРИ“, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 67653.922.66, УПИ II-СТАДИОН , КВ. 95, КВ. РАЙКОВО, ГР. СМОЛЯН“.

Процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка

12.05.2017

С ПРЕДМЕТ: „Организиране и провеждане на съвместно-познавателни дейности“ по проект „По-добро бъдеще чрез включващо образование“

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

09.05.2017

С ПРЕДМЕТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛЕН И КАНАЛИЗАЦИОНЕН УЧАСТЪК ЗА УЛ. БЕКЛИЙЦА, ГР. СМОЛЯН”

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

25.04.2017

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕТСКАTA ПЛОЩАДКА НАД АВТОГАРАТА В ГРАД СМОЛЯН“.

Производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

13.04.2017

С ПРЕДМЕТ: Комплексно почистване на административната сграда на Община Смолян, сградата на Стоматологичната поликлиника и Областен информационен център - Смолян“

Производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

13.04.2017

С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЕШЕХОДНА ВРЪЗКА /СТЪЛБИЩЕ/ ОТ УЛ. СНЕЖАНКА ДО УЛ. ДОБРУДЖА, ГР. СМОЛЯН“.

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

13.06.2017

На отчета за изпълнението на бюджета на Община Смолян за 2016 г.

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

05.06.2017

На проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията на община Смолян.

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2017 Г.

22.05.2017

На 30.05.2017 г. /вторник/ от 17,30 часа в сесийна зала на Община Смолян ще бъде представен на Вашето внимание проект на бюджет 2017година за обсъждане.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

19.05.2017

Уведомяваме ви, че на 19.06.2017 г. от 17.00 ч. в зала 247 на Община Смолян ще се проведе обществена консултация.

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

05.05.2017

На 19.05.2017 г. от 16.30 часа в зала № 211 на Община Смолян ще се проведе обществено обсъждане на проекта за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската ...

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

24.03.2017

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В ОБЩИНА СМОЛЯН

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

09.12.2016

Община Смолян, на основание §18. ал.3 от Преходни и заключителни разпоредби на Закон за предучилищното и училищното образование, във връзка чл.7 и чл.26, ал.1-5 от Закон за нормативните актове, обявява обществено обсъждане / обществени консултации с ...

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

21.11.2016

За публично обсъждане на проекта за бюджет за 2017 година в частта за местни дейности и Промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян, Наредбата за определяне размера на местните данъци на ...

ПОКАНА

21.11.2016

за публично обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията на община Смолян

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

03.10.2016

Уведомяваме Ви, че на 17 октомври 2016 г. от 17.00 часа в зала 247 на Община Смолян ще се проведе обществено обсъждане на Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община ...

АНКЕТА КАК ИСКАШ ДА ИЗГЛЕЖДА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРЕЗ 2020 ГОДИНА?

28.05.2014

Планираме развитието на общината. Участвай и ти!

АНКЕТА ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”

10.03.2014

Община Смолян реализира проект „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”, Договор за БФП № BG161PO001/5-02/2013/019 от 25.09.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.

ПРОУЧВАНЕ НА ИНТЕРЕСА И ОТНОШЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ КЪМ ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

19.04.2013

Настоящата анкета и проучване са една от целите на екипа на министър Петър Стойчев

ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СМОЛЯН

Във връзка с разработването на стратегическата част на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Смолян бихме искали да чуем Вашите предложения за проекти, които да бъдат включени за финансиране през периода 2014-2020 г.