> Начало

Ученически турнир по плуване организира община Смолян

27.10.2016

Ученически турнир по плуване организира община Смолян със съдействието на СК „Плуване Смолян”. Той ще се проведе на 29 октомври /събота/ от 10.00 часа в напълно обновения Плувен басейн в областния град. Спортната проява е посветена на104 ...

За четиринадесети път село Смилян ще отбележи Празника на фасула

27.10.2016

Най-многолюдното селище на територията на Община Смолян – с. Смилян – подготвя четиринадесетото издание на Празника на смилянския фасул. Събитието се утвърди като едно от знаковите туристически събития в Смолянския регион, привличащо ...

Благодарствено писмо от Българската асоциация спорт за всички до кмета Николай Мелемов

27.10.2016

От спортната асоциация изказват благодарност за перфектната организация при провеждането на Световния ден на ходенето, при който Смолян бе определен за централно събитие в страната

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОНЦЕРТ „ОТ ОБИЧ“

27.10.2016

Подкрепете едно силно момиче да продължи да се радва на усмивката на баща си!

Кметът на Смолян Николай Мелемов поздравява строителите за празника им

26.10.2016

„Приемете моите най-сърдечни поздрави по случай професионалния ви празник - Димитровден! Професията на строителя е една от най-значимите за развитието на българската икономика. Защото съграденото е връзката ни с бъдещето . Благодаря Ви, че ...

СЪОБЩЕНИЕ

25.10.2016

Община Смолян уведомява, че за удобство на пътуващите ученици се променя разписанието на автобус №23. От 26 октомври, сряда, автобусът ще тръгва в 7,30 часа от автогара „Смолян” и в 7,17 ч. от автогара „Устово”. Промяната в ...

До 15 декември ще бъде ограничено движението по път III-866 в град Смолян

25.10.2016

До 15 декември т. г. ще бъде ограничено движението по път II-866 Смолян - Стойките в кв. „Райково“ на Смолян. Поради изграждането на Главната пътна комуникация – Смолян е затворен участъкът от кръстовището при моста на Бункера до ...

Кметът Мелемов е поканил колегите си градоначалници от областта на втората премиера на „Невястата”

24.10.2016

78 деца от НУФИ „Широка лъка” гледаха безплатно първата премиера на музикално-танцовия спектакъл по инициатива на смолянския кмет

Община Смолян постави 75 метров парапет водещ до природната забележителност Смолянски водопад

24.10.2016

Община Смолян постави 75 метров парапет водещ до природната забележителност Смолянски водопад. Секретарят Момчил Николов посочи, че остава парапетът да бъде боядисан. Водопадът на Крива река, който се намира в Чилингирска махала, е обявен за ...

Кметът Мелемов: „Знакът на свободата, изсечен от сабята на полк.Серафимов, грее в родното небе, осветява миналото и завещава бъдещето

21.10.2016

Смолян отбеляза тържествено 104 години Свобода за Родопите. Поздравителен адрес за Празника на Смолян изпрати премиерът Бойко Борисов

КЛАСИРАНЕ ОТ ИНТЕРВЮ ОЕПГ

27.10.2016

Комисия в състав, назначен със Заповед № РД-0896/24.10.2016 г. на Кмета на Община Смолян, проведе интервю за подбор за Областен екип по приемна грижа във връзка с изпълнението на проект „Приеми ме 2015“.

СЪОБЩЕНИЕ "ИНВИТРО"

27.10.2016

На 4 ноември 2016 г. от 15,00 часа в 247 зала в Общинска администрация ще се проведе редовно заседание на Комисията по ИН ВИТРО определена със Заповед № 2576/03.12.2015 г. на кмета на Община Смолян при следния дневен ред

ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ ЗА ПОДБОР НА ЧАСТ ОТ ОБЛАСТЕН ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА

26.10.2016

Днес, 26.10.2016 г., Комисия назначена със Заповед № РД-0896/24.10.2016 г. на Кмета на Община Смолян след запознаване и проверка на подадени от кандидати документи за участие в обявения подбор

КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТОНА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА

25.10.2016

Съдържание на документацията за участие в процедура по провеждане на конкурс за възлагане на управлението на социална услуга Комплекс за социални услуги за деца и семейства

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

24.10.2016

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-076/10.09.2016 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен ПУП-ПРЗ за урегулиране на ПИ с №002956 с ...

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЯВОР И ЯСЕН АСЕНОВИ

21.10.2016

На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е издадена виза за проектиране на подпорни стени от север и изток и пристройка за избено помещение-подземно до границата на УПИ по скица ...

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЧАВДАР КОСТ. ПАЛАГАЧЕВ

21.10.2016

На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е издадена виза за проектиране на подпорни стени от север и изток и пристройка за избено помещение-подземно до границата на УПИ по скица ...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА ОБЛАСТЕН ЕКИП

20.10.2016

По приемна грижа - работно място - 1 брой - Рудозем, с обхват общините Рудозем, Мадан, Златоград и Баните.

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ОБЛАСТЕН ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА

20.10.2016

Комисия в състав, назначен със Заповед № РД-0872 от 14.10.2016 г. на Кмета на Община Смолян, проведе интервю за подбор за областен екип по приемна грижа във връзка с изпълнението на проект „Приеми ме 2015“.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН ПУП-ПРЗ

18.10.2016

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-070/04.08.2016 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен ПУП-ПРЗ за изменение на уличната и ...

Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание,

С ПРЕДМЕТ: Проектиране във фаза „Работен проект”

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

14.04.2016

С ПРЕДМЕТ: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: Главна пътна комуникация Смолян изпълнението на която включва - Етап I Пътен тунел на Път II 86 от км 97+079 до км 97+500, вкл предпортални ...

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА

14.04.2016

С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ ВЪВ II ОУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” И ОДЗ 3 „РОДОПЧАНЧЕ” В ГР. СМОЛЯН”

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „СТРОИТЕЛСТВО” ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА

14.04.2016

С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“.

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „ДОСТАВКА” ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

14.04.2016

С ПРЕДМЕТ: „Приготвяне и доставка на готова храна за деца до 3 години, за деца до 7 г. в детските градини към Община Смолян и за потребителите на ДЦДВУ “Звънче“

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА

14.04.2016

С ПРЕДМЕТ: ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН № 290, ОДОБРЕНО ИСКАНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРАВИЛАТА НА НДЕФ, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

13.04.2016

С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА ИНСТАЛАЦИИТЕ ЗА СЕПАРИРАНЕ И КОМПОСТИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ „ТЕКЛЕН ДОЛ“ НА ГРАД СМОЛЯН“

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП

12.04.2016

УПРАЖНЯВАНЕ НА ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „СТРОИТЕЛСТВО” ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП

11.04.2016

С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН”

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА

08.04.2016

С ПРЕДМЕТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА ПО УЛ. ПОЛКОВНИК СЕРАФИМОВ И УЛ. НАТАЛИЯ, ГР. СМОЛЯН“

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

03.10.2016

Уведомяваме Ви, че на 17 октомври 2016 г. от 17.00 часа в зала 247 на Община Смолян ще се проведе обществено обсъждане на Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община ...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

02.09.2016

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

19.08.2016

Проект на план за оздравяване на община Смолян 2016 – 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

02.08.2016

Община Смолян, на основание чл.59, ал.1 от Закон за предучилищното и училищното образование, във връзка чл.8 и чл.26 от Закон за нормативните актове, обявява обществено обсъждане на проект на Наредба за записване, отписване и преместване на децата в ...

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

22.07.2016

Проект на план за оздравяване на община Смолян 2016 – 2017 г., и Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, ...

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ОТНОСНО РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ЖИЛИЩА - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

11.05.2016

ОТНОСНО РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ЖИЛИЩА - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ОТНОСНО ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА

09.05.2016

Общественото обсъждане ще се проведе на 26.05.2016 г. от 17,00 часа в зала 247 на общинска администрация – Смолян

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ

25.03.2016

Публичното обсъждане на намерението за поемане на дългосрочен облигационен дълг от община Смолян ще се проведе на 04.04.2016 г от 17.30 часа в зала 247.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

24.03.2016

Ще се проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на част от УПИ ІІ–Озеленяване и гаражи с обособяване на УПИ за обществено обслужване и УПИ за обществено обслужване и гаражи в кв.125 по плана на гр.Смолян.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

23.03.2016

Ще се проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на УПИ VІ–Озеленяване с присъединяване към УПИ за жилищно строителство в кв.57 по плана на гр.Смолян

АНКЕТА КАК ИСКАШ ДА ИЗГЛЕЖДА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРЕЗ 2020 ГОДИНА?

28.05.2014

Планираме развитието на общината. Участвай и ти!

АНКЕТА ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”

10.03.2014

Община Смолян реализира проект „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”, Договор за БФП № BG161PO001/5-02/2013/019 от 25.09.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.

ПРОУЧВАНЕ НА ИНТЕРЕСА И ОТНОШЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ КЪМ ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

19.04.2013

Настоящата анкета и проучване са една от целите на екипа на министър Петър Стойчев

ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СМОЛЯН

Във връзка с разработването на стратегическата част на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Смолян бихме искали да чуем Вашите предложения за проекти, които да бъдат включени за финансиране през периода 2014-2020 г.