> Начало

Деца, родители и учители благодарят на кмета Мелемов за обновяването на детското заведение

24.06.2016

Благодарствено писмо получи кмета Николай Мелемов от родители, деца и колектива на ОДЗ 6 „Зорница” в Смолян. Те му благодарят за съдействието, което е оказал за обновяване облика на детското заведение и превръщането му в притегателен ...

Пампорово Байк Фест дава старт на летните приключения в курорта

23.06.2016

Събитието се провежда с подкрепата на община Смолян

По инициатива на Мелемов, производителите на екопродукти и занаятчиите от Общината могат да ползват безплатно търговска площ на Роженския събор

23.06.2016

Производителите на екологично чисти продукти и занаятчиите  от община Смолян ще могат да ползват безплатно търговска площ до 4 кв м на предстоящия Роженски събор. Инициативата е на кмета Николай Мелемов. По този повод градоначалникът кани ...

В община Смолян ще се проведе отчетно-изборното събрание на Съюза на родопските хотелиери и ресторантьори

23.06.2016

На 28 юни / вторник/ от 15 ч.00 часа в Зала 247 на община Смолян ще се проведе Общо отчетно-изборно събрание на Съюза на родопските хотелиери и ресторантьори / СРХР/. На него ще се представи и обсъди отчет за ...

СЪОБЩЕНИЕ

22.06.2016

Уважаеми граждани, Уведомяваме Ви, че в периода от 25.06.2016 г. до 03.07.2016 г. /вкл/ , Плувният басейн намиращ се в VII СОУ „Отец Паисий“ няма да работи, поради извършване на пълна профилактика. Община Смолян  

Община Смолян стриктно прилага международните стандарти

21.06.2016

Усилията на администрацията, насочени към по-качествено, по-сигурно и по-бързо обслужване, отново бяха високо оценени от одиторския екип

Готова е схемата за палатковия лагер на Събора „Рожен“ 2016

21.06.2016

Готова е схемата за палатковия лагер на тазгодишния Събор на народното творчество и животновъдство „Рожен“, който ще се проведе на 15, 16 и 17 юли. Лагерът ще е за 1200 палатки и е разделен на 6 сектора. В него ще има осветление, охрана, ...

Прочутите ни родопски специалитети се превърнаха в атракция на първото издание на „Ирин Пирин –Съборът на Югозапада”

21.06.2016

Прочутите ни родопски специалитети бяха представени на първото издание на „Ирин Пирин –Съборът на Югозапада”, което се проведе от 17 19 юни край Разлог. Хит сред надошлите от близо и далече гости стана родопското чеверме по ...

Треньорът на Орлите Георги Дерменджиев: Пет години сме на подготвителен лагер в Смолян и пет пъти сме шампиони

20.06.2016

Община Смолян е добър домакин и предоставените от нея условия и база са на много високо ниво, посочи треньорът на ПФК „Лудогорец”

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

17.06.2016

ОТ НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ПО ПОВОД 18 ЮНИ – ПРАЗНИК НА ОБЕДИНЕНИЯ ГРАД СМОЛЯН

ЗАПОВЕД №593

22.06.2016

Установяване на самосрутваща се жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор №67653.921.146, УПИ III в кв.70 по плана на кв.Райково, собственост на Бисер и Латинка Пашови и на основание член 195, ал.4 от Закон за устройство на територията и чл. ...

РЕЗУЛТАТ ОТ ПРОВЕДЕНИЯТ НА 16.06.2016 Г. КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТА „ДИРЕКТОР” НА ЦНСТДМУ– ГР. СМОЛЯН

17.06.2016

Окончателният резултат от провелият се конкурс за заемане на длъжността „директор” на ЦНСТДМУ гр.Смолян, е както следва

СЪОБЩЕНИЕ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОЕКТ НА /ПУП-ПРЗ/

16.06.2016

Разрешава и е одобрено задание за проект за ПУП-ПРЗ на поземлен имот с идентификатор 69345.9.308 в местност „Свети Дух”, землище на с. Стойките

СЪОБЩЕНИЕ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОЕКТ НА /ПУП-ПРЗ/

16.06.2016

Разрешава и е одобрено задание за проект за ПУП- План за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 67653.7.194 в местност „Боева вода и 67653.714.14 в местност „Стайкови ниви”, землището на гр. Смолян

РЕШЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ДИРЕКТОР" НА ЦНСТДМУ ГР.СМОЛЯН

14.06.2016

Кандидат за обявената длъжност е един. Комисията след като констатира, че са представени всички изискуеми документи, съгласно изискванията за участие, единодушно

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЗАПОВЕДИ ОТ №УТР-039 ДО №УТР-043 ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА /ПУП-ПРЗ/

13.06.2016

Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП – План за регулация и план за застрояване

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕК

13.06.2016

Открита процедура, за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект чрез изградени съоръжения,с цел: производство на електроенергия чрез МВЕЦ „Хубча“ от притоци на р.Бяла.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ

08.06.2016

Одобрено изменение на Подробен устройствен план - План за регулация на гр. Смолян – кв.Райково и кв.Устово за обект : „Път II – 86 – Главна пътна комуникация – гр. Смолян”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП, ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И УСТРОЙСТВЕНА ПЛАН-СХЕМА

08.06.2016

Одобрен Подробен устройствен план - парцеларен план и устройствена план - схема за обект : „Кабелна линия 20 Kv, БКТП и кабелни линии НН за присъединяване на „жилищна сграда на Стефан Георгиев” в с. Солища, община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА /ПУП-ПРЗ/

03.06.2016

ДО МАРИЙКА БОРИСОВА ПОЖАРЛИЕВА, БОРИС СТЕФАНОВ БАРБУДОВ

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

14.04.2016

С ПРЕДМЕТ: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: Главна пътна комуникация Смолян изпълнението на която включва - Етап I Пътен тунел на Път II 86 от км 97+079 до км 97+500, вкл предпортални ...

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА

14.04.2016

С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ ВЪВ II ОУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” И ОДЗ 3 „РОДОПЧАНЧЕ” В ГР. СМОЛЯН”

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „СТРОИТЕЛСТВО” ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА

14.04.2016

С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“.

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „ДОСТАВКА” ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

14.04.2016

С ПРЕДМЕТ: „Приготвяне и доставка на готова храна за деца до 3 години, за деца до 7 г. в детските градини към Община Смолян и за потребителите на ДЦДВУ “Звънче“

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА

14.04.2016

С ПРЕДМЕТ: ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН № 290, ОДОБРЕНО ИСКАНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРАВИЛАТА НА НДЕФ, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

13.04.2016

С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА ИНСТАЛАЦИИТЕ ЗА СЕПАРИРАНЕ И КОМПОСТИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ „ТЕКЛЕН ДОЛ“ НА ГРАД СМОЛЯН“

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП

12.04.2016

УПРАЖНЯВАНЕ НА ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „СТРОИТЕЛСТВО” ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП

11.04.2016

С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН”

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА

08.04.2016

С ПРЕДМЕТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА ПО УЛ. ПОЛКОВНИК СЕРАФИМОВ И УЛ. НАТАЛИЯ, ГР. СМОЛЯН“

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

07.04.2016

С ПРЕДМЕТ „Комплексно почистване на административната сграда на Община Смолян, сградата на Стоматологичната поликлиника и Областен информационен център - Смолян“

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ОТНОСНО РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ЖИЛИЩА - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

11.05.2016

ОТНОСНО РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ЖИЛИЩА - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ОТНОСНО ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА

09.05.2016

Общественото обсъждане ще се проведе на 26.05.2016 г. от 17,00 часа в зала 247 на общинска администрация – Смолян

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ

25.03.2016

Публичното обсъждане на намерението за поемане на дългосрочен облигационен дълг от община Смолян ще се проведе на 04.04.2016 г от 17.30 часа в зала 247.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

24.03.2016

Ще се проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на част от УПИ ІІ–Озеленяване и гаражи с обособяване на УПИ за обществено обслужване и УПИ за обществено обслужване и гаражи в кв.125 по плана на гр.Смолян.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

23.03.2016

Ще се проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на УПИ VІ–Озеленяване с присъединяване към УПИ за жилищно строителство в кв.57 по плана на гр.Смолян

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

18.03.2016

На отчета за изпълнението на бюджета на Община Смолян за 2015 г.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖАДЕ НА ПРОЕКТ НА НАРЕДБА №1 ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

11.01.2016

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, отправям покана към всички заинтересовани страни за обсъждане на проект на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията ...

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

28.12.2015

Обществено обсъждане на: Изменение и допълнение на Наредба за предоставяне на финансови средства от бюджета на Община Смолян за финансиране на младежки инициативи и проекти на младежки организации.

Доклад от временната комисия

16.12.2015

За изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

ПРАВИЛА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ПОЛЗВАНЕТО НА СКИ ПИСТИТЕ В КУРОРТЕН КОМПЛЕКС ПАМПОРОВО

27.11.2015

Правила за осигуряване обществения ред и ползването на ски пиститие в Курортен комплекс Пампорово.

АНКЕТА КАК ИСКАШ ДА ИЗГЛЕЖДА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРЕЗ 2020 ГОДИНА?

28.05.2014

Планираме развитието на общината. Участвай и ти!

АНКЕТА ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”

10.03.2014

Община Смолян реализира проект „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”, Договор за БФП № BG161PO001/5-02/2013/019 от 25.09.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.

ПРОУЧВАНЕ НА ИНТЕРЕСА И ОТНОШЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ КЪМ ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

19.04.2013

Настоящата анкета и проучване са една от целите на екипа на министър Петър Стойчев

ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СМОЛЯН

Във връзка с разработването на стратегическата част на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Смолян бихме искали да чуем Вашите предложения за проекти, които да бъдат включени за финансиране през периода 2014-2020 г.