> Начало

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

21.09.2019

От кмета Николай Мелемов по повод 22 септември-Ден на независимостта на България

Държавно първенство по ориентиране се провежда в Смолян и Пампорово

21.09.2019

Държавно първенство по ориентиране ще се проведе в Смолян и Пампорово тази събота и неделя. Стартът беше даден днес в 14 часа часа от СУ „Отец Паисий“, а финалът ще е на Амфитеатъра на новия център. В неделя  състезанието ще ...

Община Смолян удължава срока за прием на документите по проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания от Община Смолян“

20.09.2019

  Община Смолян удължава срока за прием на документите за ползватели на интегрирани здравно-социални услуги и прием на документи за домашни помощници за услугата патронажна грижа по проект BG05M9OP001-2.040-0033 “Патронажна грижа за ...

С веломаратон, община Смолян отбелязва Европейската седмица на мобилността

19.09.2019

Секретарят на община Смолян Момчил Николов поздрави участниците във веломаратона, който се проведе днес. Събитието е по повод годишната кампания за устойчива градска мобилност Европейска седмица на мобилността на тема: „Безопасно ходене и ...

Община Смолян напомня на хотелиелиерите, че крайният срок за регистриране в ЕСТИ е 30 септември т.г.

19.09.2019

След 1 октомври нерегистрираните в системата туристически обекти подлежат на глоба от 1000 до 3000 лв.

Кметът Мелемов с приз в категория „Образование, спорт и младежки политики“ в конкурса „Кмет на годината за мандат 2015-2019“

18.09.2019

Наградата получи заместникът му Марин Захариев

СТАНОВИЩA НА ИНСТИТУЦИИТЕ ИЗВЪРШИЛИ ПРОВЕРКА СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД №РД - 0909 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

16.09.2019

Становища относно извършена проверка на 03.09.2019 год. във връзка със Заповед № РД 0909/03.09.2019г. на Кмета на Община Смолян

Новата учебна година беше открита официално във всички училища на община Смолян

16.09.2019

Новата учебна 2019 /2020 г. беше открита официално във всички училища на община Смолян. Тържествата започнаха с издигане на националния флаг на пилоните на образователните институции.Целият ръководен екип на общинската администрация участва в ...

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

15.09.2019

От кмета Николай Мелемов по повод първия ден на учебната 2019/2020 година

Поклон пред паметта на Николай Хайтов!

15.09.2019

Днес се навършват 100 години от рождението на големия български писател, драматург, публицист и родолюбец Николай Хайтов, възпял Родопа планина. От името на община Смолян, кметът Николай Мелемов се поклони пред паметта на твореца и поднесе ...

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.129, АЛ.5 ОТ ЗУТ

20.09.2019

По Заповеди №№ УТР-089, УТР-090, УТР-091, УТР-092, УТР-093, УТР-094

Уведомление за инвестиционно предложение

20.09.2019

С вх. № ДЛ008642/11.09.2019г. за „Хотел с подобекти за търговия, услуги, ресторант, СПА център и басейн“ в ПИ № 69345.6.401 и ПИ № 69345.6.400 по КК на с. Стойките, к. к. Пампорово, к. я. Малина, общ. Смолян, обл. Смолян.

ЗАПОВЕД №РД-0962 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

18.09.2019

Във връзка с безопасното провеждане на веломаратон по повод годишната кампания за устойчива градска мобилност „Европейската седмица на мобилността на тема „Безопасно ходене колоездене“

ЗАПОВЕД №РД-0961 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

18.09.2019

Във връзка с безопасното провеждане на Петия международен фестивал на киселото мляко – култура и традиции 2019 в с. Момчиловци, община Смолян

ОБЯВЛЕНИЕ

18.09.2019

За провеждане на конкурса за длъжността „Директор” на Художествена галерия - гр.Смолян.

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

17.09.2019

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2405

17.09.2019

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-081/19.08.2019 год. на Кмета на Община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2517

16.09.2019

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-071/01.08.2019 год. на Кмета на Община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2376

16.09.2019

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-080/19.08.2019 год. на Кмета на Община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 703

16.09.2019

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-077/12.08.2019 год. на Кмета на Община Смолян

Производство по възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

20.09.2019

С ПРЕДМЕТ: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН“

Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

19.09.2019

С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН“.

Производство по възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

05.09.2019

С ПРЕДМЕТ: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН,

Производство по възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

05.09.2019

С ПРЕДМЕТ: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. СМОЛЯН, БУЛ. БЪЛГАРИЯ № 86, БЛОК № 16.

Производство по възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

05.09.2019

С ПРЕДМЕТ: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. СМОЛЯН, УЛ. КАРЛЪК № 5.

Производство по възлагане на обществена поръчка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява

05.09.2019

С ПРЕДМЕТ: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. СМОЛЯН, УЛ. Д-Р ПЕТЪР БЕРОН № 12, БЛОК „ОРФЕЙ ...

Процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

23.08.2019

С ПРЕДМЕТ: „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ПЕЛЕТИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН“.

Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

07.08.2019

С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ“, чието изпълнение е разделено на 2 /две/ обособени позиции

Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

31.07.2019

С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СТАДИОН „СМОЛЯН“ В ГРАД СМОЛЯН“.

Процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание

25.07.2019

С ПРЕДМЕТ: „Изграждане на подпорна стена на ул. Елица в с. Момчиловци, община Смолян - секции № № 4 и 5“.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

16.08.2019

На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ Мирослав М. Кьоровски, Виолета Т.Тунева и Васил Ст. Бабачев и Таня М. Бабачева уведомяват заинтересованите лица, че ще бъде проведена процедура по промяна на предназначението на част от УПИ Х-8 за озеленяване, кв.2 ...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

10.07.2019

На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ „Евгений Маринов-РМ“ООД, Ви уведомява, че ще се проведе обществено обсъждане за промяна на предназначението на част от УПИ VI-Озеленяване с присъединяване към проект за ПУП-ПРЗ на УПИ V за обществено обслужване в ...

Покана за публично обсъждане

27.06.2019

На поемане на дългосрочен кредит чрез финансов инструмент за изпълнение на проект „Обновяване на енергийна ефективност на културна инфраструктура – сградата на Планетариум Смолян“.

Покана за публично обсъждане

27.06.2019

На отчета за изпълнението на бюджета на Община Смолян за 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

10.06.2019

На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ „Тера Ностра България“АД, Ви уведомява, че ще се проведе обществено обсъждане за промяна на ПУП – ПРЗ за УПИ VI-615 за Сграда със смесено предназначение и част от УПИ III-Озеленяване и рекреационни пространства /ПИ ...

Обществена консултация

21.05.2019

Във връзка с приета Национална програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и изготвен Проект на програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община ...

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

29.03.2019

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ИЛИ ОСИНОВЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

05.03.2019

На основание чл. 127, ал. 1 и чл. 62а, ал. 3, т.2 от ЗУТ, Катина Тихомирова Титкова Ви уведомява, че ще се проведе обществено обсъждане на ПУП – ПРЗ на част от УПИ III-Озеленяване, с преотреждане в УПИ… за жилищно строителство в кв.27, по плана на ...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

26.02.2019

На основание чл. 127, ал. 1 и чл. 62а, ал. 3, т.2 от ЗУТ Илко Рашев Хунев Ви уведомява и кани на обществено обсъждане на ПУП – ПРЗ на част от УПИ озеленяване, за ПИ с идентификатор 67653.912.350, УПИ IX-745 за ПИ с идентификатор 67653.912.350 и УПИ ...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

12.02.2019

АРСЕН СТАНКОВ ШИБЛОВ, на основание чл.62 а ал.3, т.2 и чл.127, ал.1 от ЗУТ, уведомява, че ще се проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на част от УПИ ІII - Озеленяване с преотреждане в УПИ – 912.330 в кв.9 по плана на кв.Г. ...

АНКЕТА КАК ИСКАШ ДА ИЗГЛЕЖДА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРЕЗ 2020 ГОДИНА?

28.05.2014

Планираме развитието на общината. Участвай и ти!

АНКЕТА ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”

10.03.2014

Община Смолян реализира проект „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”, Договор за БФП № BG161PO001/5-02/2013/019 от 25.09.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.

ПРОУЧВАНЕ НА ИНТЕРЕСА И ОТНОШЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ КЪМ ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

19.04.2013

Настоящата анкета и проучване са една от целите на екипа на министър Петър Стойчев

ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СМОЛЯН

Във връзка с разработването на стратегическата част на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Смолян бихме искали да чуем Вашите предложения за проекти, които да бъдат включени за финансиране през периода 2014-2020 г.