> Начало

Архимандрит Висарион оглави Пасхалното Богослужение за Христовото Възкресение

01.05.2016

Точно в полунощ във всички храмове на Смолянската духовна околия беше възвестено спасението. Пасхалнато Богослужение за Христовото Възкресение оглави архимандрит Висарион в храм „Св.Висарион Смоленски”. Извън църквата при тържественото ...

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

30.04.2016

ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ ПО ПОВОД ВЕЛИКДЕН

Смолянските офроуд състезатели се представиха отлично на национален шампионат, кметът Мелемов им благодари лично

28.04.2016

Кметът Николай Мелемов се срещна с нашите участници в Националния траялен шампионат на България по офроуд . Градоначалникът им благодари лично, защото те вече са фактор в това състезание и прославят община Смолян. Нашите майстори зад волана имат ...

На Велики четвъртък деца украсиха и боядисаха яйца в Ресурсния център, ще ги дарят на възрастните хора от дома във Фатово

28.04.2016

Днес на Велики четвъртък за втора поредна година в Ресурсния център –Смолян деца със специални образователни потребности боядисваха великденски яйца заедно с Общинския ученически съвет към община Смолян. В украсяването на великденските символи ...

Смолянски ученици от Гимназията по туризъм и строителство са в Топ 10 най-добрите готвачи и бармани в страната

27.04.2016

Смолянската професионална гимназия по туризъм и строителство продължава да печели заслужени награди от национални и международни състезания. Нейни ученици са в Топ 6 на най-добрите млади бармани и в Топ 10 на най-добрите млади готвачи в България . ...

В община Смолян бе представен проект по норвежка програма за енергийна ефективност и възобновяема енергия на едно училище и една детска градина

26.04.2016

На пресконференция в община Смолян бе представен проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност и възобновяема енергия в две сгради в Смолян. Това са Второ ОУ „Проф. д-р Асен Златаров” и ОДЗ „Родопчанче. Одобреният ...

Община Смолян кани на Великденски концерт

24.04.2016

Община Смолян организира Великденски концерт на 27 април / сряда/ от 18,30 часа в зала №1 на РДТ „Николай Хайтов”. В концерта ще участват Националното училище за фолклорни изкуства и читалище „Екзарх Стефан” - с.Широка лъка. ...

Архимандрит Висарион оглави светата Божествена Литургия на Цветница

24.04.2016

Архиерейският наместник на Смолянска Духовна околия архимандрит Висарион оглави светата Божествена Литургия на днешния радостен светъл пролетен празник - Вход Господен в Йерусалим в храм „Св.Висарион Смоленски”. Не случайно в този ден ...

Изкуствоведът Kpacимиp Линков : „Картините на Пиронков са едно дълбоко почувствано изкуство предадено чрез акварела”

23.04.2016

„Вашата творческа биография е богата, а дарбата Ви няма предели”, казва в поздравителния си адрес до художника кметът Николай Мелемов

С тържествен концерт, ПГТТ отбеляза 80 години професионално образование и 10 годишнината на обединеното учебно заведение

22.04.2016

Поздравителен адрес по този повод от името на кмета Николай Мелемов, прочете секретарят Момчил Николов

СЪОБЩЕНИЕ

27.04.2016

Уведомление за инвестиционно предложение в Община Смолян вх.№ДЛ003352/21.04.2016г. от „Макс Телеком“ООД: „Преустройство на съществуваща БАЗОВА СТАНЦИЯ 2069 СТРОИТЕЛ“ местонахождение гр.Смолян, ул.Миньорска №1.

СЪОБЩЕНИЕ

27.04.2016

Уведомление за инвестиционно предложение в Община Смолян вх.№ДЛ003352/21.04.2016г. от „Макс Телеком“ООД: „Преустройство на съществуваща БАЗОВА СТАНЦИЯ 2067 РАЙКОВО“ местонахождение гр.Смолян, кв.Райково, ул.Васил Петлешков №4

СЪОБЩЕНИЕ

27.04.2016

Уведомление за инвестиционно предложение в Община Смолян вх.№ДЛ003352/21.04.2016г. от „Макс Телеком“ООД: „Преустройство на съществуваща БАЗОВА СТАНЦИЯ 2068 УСТОВО“ местонахождение гр.Смолян, кв.Устово, ул.Хаджи Христо Попгеоргиев №3,вх.Б

ОБЩИНА СМОЛЯН ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

22.04.2016

Публични търгове с тайно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на жилищни сгради върху следните имоти - частна общинска собственост:

ГРАФИК НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА МЕСЕЦ МАЙ

18.04.2016

График на общинските съветници за прием на граждани на територията на Община Смолян за месец Май

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН /ПУП-ПРЗ/

13.04.2016

ДО Собствениците на ПИ 67653.97.47 м.Дълги нивища з-ще Смолян МАРИНА ГЕОРГИЕВА СТРАНДЖЕВА, НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ПАЛАГАЧЕВ, СТЕФКА СИМЕОНОВА ДОЙЧЕВА, СВЕТЛАНА ИЛИЕВА КОЛЕВА, БОЙКО БОРИСОВ ПАЛАГАЧЕВ и др.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН /ПУП-ПРЗ/

13.04.2016

ДО Собствениците на ПИ 67653.97.47, 67653.97.48, м.Дълги нивища з-ще Смолян - МАРИНА ГЕОРГИЕВА СТРАНДЖЕВА, НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ПАЛАГАЧЕВ, СТЕФКА СИМЕОНОВА ДОЙЧЕВА, БОЙКО БОРИСОВ ПАЛАГАЧЕВ и др.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН /ПУП-ПРЗ/

13.04.2016

До Собствениците на ПИ 67653.97.47, 67653.97.48, 67653.917.225, м.Дълги нивища з-ще Смолян МАРИНА ГЕОРГИЕВА СТРАНДЖЕВА, НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ПАЛАГАЧЕВ, СТЕФКА СИМЕОНОВА ДОЙЧЕВА, ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА, СВЕТЛАНА ИЛИЕВА КОЛЕВА, БОЙКО БОРИСОВ ...

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

12.04.2016

От Славчо Младенов Кехайов: „База за отдих в УПИ ІІІ – 508.2, кв.82, с площ 2275 кв.м. и База за отдих в УПИ ІV – 508.2, кв.82, с площ 440 кв.м. в м. „Бяла река“ по кадастрална карта на с.Смилян, общ.Смолян, обл.Смолян“.

ОБЩИНА СМОЛЯН ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ

12.04.2016

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

14.04.2016

С ПРЕДМЕТ: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: Главна пътна комуникация Смолян изпълнението на която включва - Етап I Пътен тунел на Път II 86 от км 97+079 до км 97+500, вкл предпортални ...

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА

14.04.2016

С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ ВЪВ II ОУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” И ОДЗ 3 „РОДОПЧАНЧЕ” В ГР. СМОЛЯН”

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „СТРОИТЕЛСТВО” ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА

14.04.2016

С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“.

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „ДОСТАВКА” ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

14.04.2016

С ПРЕДМЕТ: „Приготвяне и доставка на готова храна за деца до 3 години, за деца до 7 г. в детските градини към Община Смолян и за потребителите на ДЦДВУ “Звънче“

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА

14.04.2016

С ПРЕДМЕТ: ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН № 290, ОДОБРЕНО ИСКАНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРАВИЛАТА НА НДЕФ, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

13.04.2016

С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА ИНСТАЛАЦИИТЕ ЗА СЕПАРИРАНЕ И КОМПОСТИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ „ТЕКЛЕН ДОЛ“ НА ГРАД СМОЛЯН“

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП

12.04.2016

УПРАЖНЯВАНЕ НА ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „СТРОИТЕЛСТВО” ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП

11.04.2016

С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН”

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА

08.04.2016

С ПРЕДМЕТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА ПО УЛ. ПОЛКОВНИК СЕРАФИМОВ И УЛ. НАТАЛИЯ, ГР. СМОЛЯН“

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

07.04.2016

С ПРЕДМЕТ „Комплексно почистване на административната сграда на Община Смолян, сградата на Стоматологичната поликлиника и Областен информационен център - Смолян“

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ

25.03.2016

Публичното обсъждане на намерението за поемане на дългосрочен облигационен дълг от община Смолян ще се проведе на 04.04.2016 г от 17.30 часа в зала 247.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

24.03.2016

Ще се проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на част от УПИ ІІ–Озеленяване и гаражи с обособяване на УПИ за обществено обслужване и УПИ за обществено обслужване и гаражи в кв.125 по плана на гр.Смолян.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

23.03.2016

Ще се проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на УПИ VІ–Озеленяване с присъединяване към УПИ за жилищно строителство в кв.57 по плана на гр.Смолян

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

18.03.2016

На отчета за изпълнението на бюджета на Община Смолян за 2015 г.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖАДЕ НА ПРОЕКТ НА НАРЕДБА №1 ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

11.01.2016

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, отправям покана към всички заинтересовани страни за обсъждане на проект на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията ...

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

28.12.2015

Обществено обсъждане на: Изменение и допълнение на Наредба за предоставяне на финансови средства от бюджета на Община Смолян за финансиране на младежки инициативи и проекти на младежки организации.

Доклад от временната комисия

16.12.2015

За изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

ПРАВИЛА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ПОЛЗВАНЕТО НА СКИ ПИСТИТЕ В КУРОРТЕН КОМПЛЕКС ПАМПОРОВО

27.11.2015

Правила за осигуряване обществения ред и ползването на ски пиститие в Курортен комплекс Пампорово.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 30.11.2015 Г. ОТ 18.00 ЧАСА В СЕСИЙНА ЗАЛА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

16.11.2015

За публично обсъждане на проекта за бюджет за 2016 година в частта за местни дейности

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

13.11.2015

На 23.11.2015 г. от 14:00 часа в гр.Смолян, улица ”Миньорска” №3 етаж втори, стая на „Мена Студио” ООД ще се проведе обществено обсъждане относно: „Промяна на ПУП-ПР за УПИ І-Озеленяване /ПИ 67653.913.442/ кв.61 по плана на гр.Смолян кв. Г. Смолян, ...

АНКЕТА КАК ИСКАШ ДА ИЗГЛЕЖДА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРЕЗ 2020 ГОДИНА?

28.05.2014

Планираме развитието на общината. Участвай и ти!

АНКЕТА ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”

10.03.2014

Община Смолян реализира проект „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”, Договор за БФП № BG161PO001/5-02/2013/019 от 25.09.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.

ПРОУЧВАНЕ НА ИНТЕРЕСА И ОТНОШЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ КЪМ ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

19.04.2013

Настоящата анкета и проучване са една от целите на екипа на министър Петър Стойчев

ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СМОЛЯН

Във връзка с разработването на стратегическата част на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Смолян бихме искали да чуем Вашите предложения за проекти, които да бъдат включени за финансиране през периода 2014-2020 г.