> Начало

Кметът Николай Мелемов даде старт на мащабния проект за 5,4 млн.лв по Градска среда

01.10.2014

Кметът Николай Мелемов направи днес първи копка на ул.”Снежанка” в Смолян, с което даде старт на мащабния проект „Зелена и достъпна градска среда на град Смолян –централна градска част”, който е финансиран по ОП ...

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

30.09.2014

ДО ПЕНСИОНЕРСКИТЕ КЛУБОВЕ И ВСИЧКИ ВЪЗРАСТНИ ХОРА ОТ ОБЩИНА СМОЛЯН

Стартира проектът по „ Зелена и достъпна градска среда на град Смолян –централна градска част”

30.09.2014

На 1 октомври започват дейностите по реализацията на проекта „Зелена и достъпна градска среда на град Смолян –централна градска част”, който е финансиран по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. Стартът ще бъде даден в ...

Община Смолян се включва в Европейската седмица на физическата активност и спорта

30.09.2014

Община Смолян се включва от 2 октомври /сряда/ в Европейската седмица на физическата активност и спорта. Движението е живот. Открийте вашето движение. MOWE Week /29.09 - 05.10/ е една седмица пълна с възможности да откриете ползите от активния начин ...

Кметът Мелемов поздрави студентите и преподавателите във Филиала на ПУ по повод откриването на новата академична година

29.09.2014

„Щастлив съм, че мога да Ви поздравя с началото на новата академична учебна година. Филиалът на Пловдивския университет е едно от най- уважаваните, реномираните и авторитетни учебни заведения в Смолянска област. Вие сте призвани със своя труд ...

Посрещнахме шампионите от „Спешъл Олимпикс” 2014 Вероника и Митко

26.09.2014

„Благодарим Ви, че прославихте Смолян и България”, приветства медалистите зам.-кметът Марин Захариев на тържеството в Ресурсния център

Първите годишни фолклорни награди „Борис Машалов” ще се раздават днес в Смолян

26.09.2014

Първите годишни фолклорни награди „Борис Машалов” ще се раздават днес, 26 септември, от 19.00 ч. в зала 1 на Родопския драматичен театър „Николай Хайтов” – Смолян. Събитието се провежда под егидата на кмета Николай ...

РИОСВ – Смолян прехвърля отговорности на Община Смолян по отношение изграждането на топлоцентралата в Устово

26.09.2014

Община Смолян няма законови правомощия, както и съответно експертиза по процедурите по ОВОС

Съобщение

23.09.2014

Община Смолян напомня, че на 26 ноември 2014 г. е крайният срок за приключване на процедурите по узаконяване на заявените незаконни строежи. Собствениците на незаконни строежи, заявени през 2004 г. и през 2013 г. е необходимо да предприемат ...

Устово блокира пътя заради строежа на ТЕЦ, кметът Мелемов беше при протестиращите

22.09.2014

Днес , когато честваме Деня на независимостта на България, стотици жители на смолянския квартал Устово блокираха за 10 минути главния път за Пловдив и Гърция. Кметът Николай Мелемов също беше при хората. Деца и възрастни с маски носиха плакати: ...

ОБЩИНА СМОЛЯН УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ПОТЕНЦИАЛНИ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ ПО ПРОЕКТА ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ ПО ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО НА ДЕЦАТА ОТ ОБЩИНА СМОЛЯН ЧРЕЗ ПРЕВЕНЦИЯ НА СОЦИАЛНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ”

29.09.2014

Позиция СОЦИАЛЕН РАБОТНИК - КООРДИНАТОР

ОБЩИНА СМОЛЯН УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ПОТЕНЦИАЛНИ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА „ПОДОБРЯВАНЕ БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО НА ДЕЦАТА ОТ ОБЩИНА СМОЛЯН ЧРЕЗ ПРЕВЕНЦИЯ НА СОЦИАЛНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ”

29.09.2014

Община Смолян кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове” по Проект „Подобряване благосъстоянието на децата от община Смолян чрез превенция на социалното ...

ОБЩИНА СМОЛЯН УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ПОТЕНЦИАЛНИ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА „РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА УВРЕЖДАНИЯТА"

29.09.2014

Община Смолян кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията” по Проект „Подобряване благосъстоянието на децата от Община Смолян чрез превенция ...

РЕШЕНИЕ №711 ОТ 27.06.2014 Г.

26.09.2014

Указания съгласно приета Наредба за управление на отпадъците с Решение №711/27.06.2014г. на заседание на Общински съвет Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

25.09.2014

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №49/22.08.2014 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен подробен устройствен план - план за регулация и ...

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

25.09.2014

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на УПИ І-ГНС и ІІ-ГНС в кв.8 по плана на ...

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

24.09.2014

Ha основание чл. 35 (1), чл. 41 (2) от Закона за общинската собственост, чл.40 (1), т.1 и чл. 69 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община-Смолян , във връзка с Решение № 752/07.08.2014 год. на ...

ОБЩИНА СМОЛЯН ОБЯВЯВА КОНКУРС

19.09.2014

ОТНОСНО: ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ НА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ГР. СМОЛЯН, КВ. УСТОВО

ЗАПОВЕД №1852 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

19.09.2014

Във връзка с организирането на автомобилно състезание SMOLYAN RACE под патронажа на Кмета на гр. Смолян – г-н Николай Мелемов

ОБЩИНА СМОЛЯН КАНИ ПОТЕНЦИАЛНИ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ „ФОРМИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РОДИТЕЛСКИ УМЕНИЯ” И „СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА”

17.09.2014

Община Смолян кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа” по Проект „Подобряване благосъстоянието на децата от община Смолян чрез превенция на социалното ...

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА

30.09.2014

С ПРЕДМЕТ:„ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ЗА ДЕЦА ДО 3 ГОДИНИ, ЗА ДЕЦА ДО 7 Г. В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА СМОЛЯН И ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ДЦДВУ“ЗВЪНЧЕ“

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. № 19 ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП

24.09.2014

С ПРЕДМЕТ: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи на обекти на спортната инфраструктура в централна градска част на град Смолян“

ПРОИЗВОДСТВО ПО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „СТРОИТЕЛСТВО” ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

05.09.2014

С ПРЕДМЕТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В С. БЕЛЕВ ДОЛ, ОБЩИНА СМОЛЯН”

СЪОБЩЕНИЕ

01.09.2014

ОТНОСНО ПРОТОКОЛ ОТ ОТВАРЯНЕТО, РАЗГЛЕЖДАНЕТО, ДОПУСКАНЕТО, ОЦЕНЯВАНЕТО И КЛАСИРАНЕТО НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА

27.08.2014

С ПРЕДМЕТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В С. БЕЛЕВ ДОЛ, ОБЩИНА СМОЛЯН”

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

14.08.2014

С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ /БАКАЛИЯ/ ЗА НУЖДИТЕ НА ДВПР „ПРОФ. Д-Р ТОДОР ТАШЕВ“ - ПЕТКОВО”

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА VIII „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

13.08.2014

С ПРЕДМЕТ: „Упражняване на авторски надзор при извършване на строителни и монтажни работи по проект „Зелена и достъпна градска среда на гр. Смолян - централна градска част”, по Оперативна програма “Регионално развитие“ 2007 – 2013г., по Договор за ...

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО ГЛАВА ПЕТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

30.06.2014

С ПРЕДМЕТ: „Приготвяне и доставка на готова храна за деца до 3 години, за деца до 7 г. В детските заведения към Община Смолян и за потребителите на ДЦДВУ “Звънче“

СЪОБЩЕНИЕ

27.06.2014

На 07.07.2014 г. от 13:00 часа в зала № 247, находяща се на втория етаж на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. „България“ № 12 ще се извърши отваряне на предложенията на участниците, подали оферти относно провеждане ...

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. № 16 ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП

27.06.2014

С ПРЕДМЕТ: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи, включващи Обект 1: Изграждане зона за отдих ж.к. „Нов център”, гр. Смолян; Обект 2: Рехабилитация на улица „Хан Аспарух“, гр. Смолян; Обект 3: ...

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 15.09.2014 г. ОТ 17:00 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

05.09.2014

Покана за провеждане на обществено обсъждане на необходимостта от поемане на дългосрочен общински дълг

ПОКАНА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „УСПЕШНО ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКИ В ОБЩИНА СМОЛЯН В ПЕРИОДА 2014 – 2020г.“

19.08.2014

На 25 август 2014 г., от 16.00 часа в зала 247 на общинска администрация Смолян ще се проведе заключителна пресконференция по проект „УСПЕШНО ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКИ В ОБЩИНА СМОЛЯН В ПЕРИОДА 2014 – 2020г."

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 21.07.2014 г. В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

15.07.2014

Относно обществено обсъждане на проекта за Общински план за развитие, Стратегия на младежта и Стратегия за туризма за периода 2014-2020 г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 24.06.2014Г. ОТ 17:00 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

17.06.2014

Относно Общински план за развитие на община Смолян за периода 2014-2020 г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 30.05.2014Г. ОТ 12:00 ЧАСА В КЛУБ “КУЛТУРА”

26.05.2014

Относно необходимостта от промени на граници на ПИ с идентификатор 67653.917.329, 29 кв.м -озеленяване от ПИ с идентификатор 67653.917.330.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ФИНАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА 07 МАЙ 2014 Г. ОТ 14.00 ЧАСА В ХОТЕЛ „КИПАРИС АЛФА”

30.04.2014

ПО ПРОЕКТ: „Повишаване на административния капацитет на служителите в общинска администрация Смолян чрез обучения за по-ефективно и ефикасно изпълнение на професионалните им задължения”

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 16.05.2014Г. ОТ 17:00 ЧАСА В СЕСИЙНА ЗАЛА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

25.04.2014

Уведомяваме Ви, че на 16.05.2014г. от 17.00ч. в Сесийна зала на Община Смолян, ще се състои обществено обсъждане на проекта на Наредба за управление на отпадъците на Община Смолян.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 29.04.2014Г. ОТ 10:00 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

22.04.2014

Oбществено обсъждане на техническите задания за проектиране на улици, надлези, сгради, пешеходни алеи и зони за отдих в град Смолян, което ще се проведе на 29 април 2014г., от 10:00 часа в зала 247 в Община Смолян.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 17.03.2014Г. ОТ 17:30 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

10.03.2014

Уведомяваме Ви, че на 17 март 2014 г. от 17.30 часа в зала 247 на Община Смолян ще се проведе обществено обсъждане относно Приемане на окончателен план и отчет за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и отчет за състоянието на ...

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 14.03.2014Г. ОТ 17:00 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН

28.02.2014

Обществено обсъждане на Проект Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Смолян.

АНКЕТА КАК ИСКАШ ДА ИЗГЛЕЖДА ОБЩИНА СМОЛЯН ПРЕЗ 2020 ГОДИНА?

28.05.2014

Планираме развитието на общината. Участвай и ти!

АНКЕТА ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”

10.03.2014

Община Смолян реализира проект „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ НА ГРАД СМОЛЯН”, Договор за БФП № BG161PO001/5-02/2013/019 от 25.09.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.

ПРОУЧВАНЕ НА ИНТЕРЕСА И ОТНОШЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ КЪМ ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

19.04.2013

Настоящата анкета и проучване са една от целите на екипа на министър Петър Стойчев

ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СМОЛЯН

Във връзка с разработването на стратегическата част на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Смолян бихме искали да чуем Вашите предложения за проекти, които да бъдат включени за финансиране през периода 2014-2020 г.